Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ
3 Aralık 2021
13:00-16:00
350 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Teşvik Uygulamaları Eğitimi

 


Eğitimin Amacı:

Türkiye’de artan yatırım hacmine paralel olarak yatırımcılara sağlanan destekler konusunda  önemli yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu yasal düzenlemeler zaman içerisinde ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bazı revizyonlara tabi tutulmaktadır. Günümüzde yatırımların devlet ile teşvik edilmesi ve desteklenmesi konusundaki önemli ve güncel düzenlemelere 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yön vermektedir.

Yeni Teşvik Sistemi esas itibari ile;

 • Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,
 • Üretim ve istihdamın artırılmasına,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma/geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinindesteklenmesine ilişkin amaçlar önem kazanmaktadır.
 • Bu eğitimde öncelikli olarak yeni teşvik sistemi genel hatları ile ele alındıktan sonra; teşvik sistemi içerisindeki tüm teşvik türlerine ayrıntılı olarak yer verilecek, bu kapsamda tüm teşvik türlerinden yararlanma şartları, teşvik türlerinin yatırımcılar açısından sağladığı avantajlar ile coğrafi bölge bazında spesifik olarak teşvik edilen yatırım türleri ve teşviki mümkün olmayan ya da şarta bağlı olan yatırım türleri son yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacaktır. Teşvik mevzuatı içerisinde yer alan özellikli konular uygulamada karşılaşılan olaylar çerçevesinde değerlendirilecektir. Yatırım teşvik belgesi başvuru süreci, belgenin ve ekli listelerin revize edilmesi, teşvik belgesi kapama işlemlerinin yürütülmesi süreçlerine, uygulamada edinilen tecrübeler ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değinilecektir.Teşviklerden yararlanabilmek için en uygun olanının seçilmesi , başvuru ve onay süreçlerinin tamamlanabilmesi için gerekenlerin neler olduğu anlatılacaktır.Ayrıca yurtdışı tanıtımlar, ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teşvikler ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak yararlanılabilecek olan teşvikler de ele alınacak olan konular arasında yer almaktadır.


Eğitimin Kapsamı:

Ülkemizdeki yatırım hacmini ve istihdam oranını arttırmak için yeni yatırımlara devlet tarafından bir takım teşvikler uygulanmaktadır. Yeni işletmelerin kuruluş aşamasında bu devlet teşvikleri çoğu zaman hayati önem taşımaktadır. Ancak bu teşviklerden yararlanabilmek için konuyla ilgili güncel mevzuatı bilmek, doğru teşvik türüne doğru belgelerle eksiksiz bir şekilde başvuru yapmak gerekmektedir. Eğitimimiz kapsamında teşvik mevzuatı, teşvik türleri ve başvuru sürecine ayrıntılı olarak yer verilmektedir.


Katılımcı Profili:

İşverenler, İşveren Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yöneticileri, Finans ve Mali İşler Yöneticileri, Yatırım Uzmanları, Proje Yöneticileri, Mali Müşavirler, İthalat ve İhracat Yöneticileri, Dış Ticaret Uzmanları

Eğitim İçeriği:

• Yatırım Teşvik Sisteminin Tanıtılması
• Yatırım Teşvik Mevzuatı
• Yatırım Teşviklerinden Yararlanabilecek Olanlar
• Yatırım Teşviklerinin Türler
• Vergi Avantajı Sağlayıcı Teşvikler

 • Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi
 • SSK Primi
 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Faiz Desteği
 • SSK Ve Stopaj Desteği

• Yurt Dışı Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş

 • Pazara Giriş Belgelerinin Düzenlenmesi
 • Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezileri
 • Pazara Giriş /Rapor Alımı
 • Yurtdışı Fuar Teşvikleri
 • Yurtdışı Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Hibesi
 • E-Ticaret Hibesi

• Ar-Ge Destekleri

 • Kosgeb Desteği
  • Girişimcilik Destek Programı
  • Genel Destek Programı
  • Kobi Proje Destek Programı
 • AB Programları
 • Ekonomi Bakanlığı
  • İhracat Destekleri
  • Yatırım Teşvik Sistemi Desteği
  • Hizmet Sektörü Desteği

• Yatırım Coğrafi Bölge Bazında Desteklenen Teşvik Türleri

• Yatırım Teşvik Sisteminin Avantajları Ve Dezavantajları

• Yatırım Teşvik Türlerinden Yararlanma Koşulları

• Yatırım Teşviklerine Başvuru

• Yatırım Fizibilitesi

• Yatırım Teşvik Başvuru Ve Onay Süreçleri

• Yatırım Teşvik Belgesi

• Uygulamalar

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.Eğitim KDV oranı %18’dir.Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.


Eğitimci

Dr.Beyhan Yaslıdağ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

 


Benzer Eğitimler: