Prof. Dr. Funda Basaran Yavaslar
09:00 - 17:00
Lebib Yalkın Yayımları Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

GÜNCEL MEVZUAT VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı, hem vergi kabahatleri ve -özellikle kaçakçılık başta gelmek üzere- vergi suçları ile bunların cezaları konusunda hem de bu cezalara karşı kanun yolları konusunda, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ilgili güncel Danıştay ve Yargıtay içtihatlarını da dikkate alarak bilgi vermektir. Eğitimin sonunda katılımcıların, bir vergi kabahatinin ya da bir vergi suçunun işlendiğinden ne zaman bahsedilebileceği, kesilen vergi cezasına hangi hukuki yollara başvurabilecekleri, vergi cezasının sona erme yolları, vergi suçuna ilişkin soruşturma ve kovuşturma ile mahkumiyet kararına karşı başvurulabilecek kanun yolları konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim Kapsamı:

Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu temelinde, aşağıda “Eğitimin İçeriği” başlığı altında sıralanan konular ele alınacaktır.

Katılımcı Profili:

Avukatlar, yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler, işletme yöneticileri, şirket müdürleri veya yönetim kurulu üyeleri, şirketlerin muhasebe birimi çalışanları, ilgili tüm gerçek ve tüzel kişiler

Eğitim Kapsamı:

1. Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Ana Yapısı
1.1. Kabahat – suç ayrımı
1.2. Kabahat ve suçların tabi olduğu hukuki rejim
1.3. Kabahat ve suçlar bakımından temel ilkeler

2. Vergi Kabahatleri ve Yaptırımları
2.1. Vergi ziyaı kabahati ve yaptırımı
2.2. Usulsüzlük kabahati ve yaptırımı
2.3. İdari işlem olarak vergi yaptırımı
2.4. Vergi yaptırımına karşı idari başvuru yolları

2.4.1. Düzeltme
2.4.2. Uzlaşma
2.4.3. Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru
2.4.4. Sulh

2.5. Vergi yaptırımına karşı yargı yolu
2.6. Yargı kararına karşı kanun yolları
2.7. Vergi yaptırımının diğer sona erme şekilleri

2.7.1. Ödeme
2.7.2. Pişmanlık ve ıslah
2.7.3. Cezada indirim
2.7.4. Yanılma ve görüş değişikliği
2.7.5. İzaha davet
2.7.6. Mücbir sebep
2.7.7. Zaman aşımı

2.7.8. Ölüm

3. Vergi Suçları ve Cezaları
3.1. Suçun temel unsurları (maddi unsur, kast, hukuka aykırılık)
3.2. Vergi kaçakçılığı suçları ve cezaları

3.2.1. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapma
3.2.2. Gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açma
3.2.3. Çift kayıt
3.2.4. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etme
3.2.5. Defter, kayıt ve belgeleri gizleme
3.2.6. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma
3.2.7. Sahte belge düzenleme veya kullanma
3.2.8. Defter, kayıt ve belgeleri yok etme
3.2.9. Defter sahifelerini yok etme
3.2.10. Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basma veya kullanma

3.3. Vergi mahremiyetinin ihlali suçu ve cezası
3.4. Mükellefin özel işlerini yapma suçu ve cezası
3.5. Suç soruşturma ve kovuşturması
3.6. Yargı kararına karşı kanun yolları


Lebib Yalkın Abonelerine  %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği, Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

Eğitimci:
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı’dır.Kendisi, aynı zamanda, EATLP Akademik Komitesi’nde asli Türkiye Temsilcisi, İKÜ/CEHAMER Vergi Suçları Seksiyonu Başkanı, Vergi Hukuku Platformu’nun (VEHUP) Dönem Başkanı, İstanbul Barosu ile Türk-Alman Hukukçular Birliği’nin üyesidir.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, “Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirilme Şartları” başlıklı teziyle 1999’da doktor (dr.iur), “Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri” başlıklı çalışmasıyla 2004 yılında doçent ve “Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü- Hukuk Devleti Bakış Açısıyla” başlıklı çalışmasıyla ise 2013 yılında profesör unvanını almıştır. Alman Vergi Hukuku’nun önde gelen ismi Prof. Dr. KlausTipke ile çalışmış,  Alexander vonHumboldt Vakfı-araştırma bursu olmak üzere önemli yurt dışı kuruluşlardan burslar kazanmıştır. Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü programlarında vergi hukuku profesörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi, ayrıca, Marmara Üniversitesi’nin diğer birimleri ile Doğuş Üniversitesi, Aydın Üniversitesi ve Berlin Hür Üniversitesi’nin hukuk fakültelerinde misafir öğretim üyesi olarak lisans programlarında dersler vermiştir.

 


Benzer Eğitimler: