Doc. Dr. Anlam Altay - Doc. Dr. Volkan Demir
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Hukuki Açıdan Şirketler Topluluğu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim ile, Şirketler Topluluklarında hakimiyet ilişkisi, raporlama, hakimiyetin hukuka aykırı kullanımı, hukuki ve cezai yaptırımlar, squeeze-out ve güven sorumluluğu konuları ele alınacaktır. Öte yandan, finansal tablolarda ilişkili taraf, teminatlar, iştirak ve konsolidasyon ilişkileri ile işletme birleşmeleri konuları incelenecektir.

Katılımcı Profili:
Şirketler Topluluklarında kontrol eden şirket ve iştiraklerin Hukuk, Muhasebe, Finans ve İç Denetim Departmanlarında çalışan yöneticiler ve onlara danışmanlık hizmeti veren avukatlık büroları ile muhasebe ve mali müşavirlik bürolarında çalışan danışmanlar ve bağımsız denetçiler.

Eğitim Kapsamı:

HUKUKİ AÇIDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU:

 • Şirketler Topluluğunun Özü: Kontrol İlişkisi
  • Kontrol Araçları
  • Kontrolün Görünüm Biçimleri
  • Kanun’a ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ne Hakim Olan Farklı Bakış Açıları
  • Pay Edinimlerinin Tescili Sorunu
 • Şirketler Topluluğu Bünyesinde Hukuki İlişkiler, Karşılıklı İştirak
  • Hakimiyet İlişkisinin İşleyişi
  • Talimatlar
  • Karşılıklı İştirakin Etkileri
 • Hakim Şirketin ve Bağlı Şirketin Raporlama Yükümlülükleri ve Bilgi Alma Hakları
  • Hakim Şirkette YK Üyesinin İstemi Üzerine Raporlama
  • Hakim Şirketin Paysahiplerinin Bilgi Alma Hakkı
  • Bağlı Şirkette Raporlama
  • Hukuki ve Cezai Yaptırımlar
 • Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Sorumluluk
  • Talimat Yoluyla Hukuka Aykırı Kullanım
  • Genel Kurul Kararıyla Hukuka Aykırı Kullanım
  • Denkleştirme ve Sorumluluk Davalarının Yapısı ve İşleyişi
  • Business Judgment Rule’un Uygulanması
 • Squeeze-out
  • Koşulları
  • Davanın Özellikleri
  • Ortaklıklar Hukuku’ndaki Yerinin Belirlenmesi
 • Güven Sorumluluğu
  • Kavram
  • İsviçre Hukuku’ndaki Gelişimi
  • Yaratabileceği Tehlikeler

MALİ AÇIDAN ŞİRKETLER TOPLULUĞU:

FİNANSAL TABLOLARIN KONSOLİDASYONU (GENEL GÖRÜNÜM ve AŞAMALAR)

 • TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar
 • TMS 28- İştirakler ve Finansal Yatırımlar
 • TFRS 3- İşletme Birleşmeleri (Şerefiyeler)
 • TFRS 10- Konsolide Finansal Tablolar
 • TFRS 11- Müşterek Anlaşmalar
 • TFRS 12- Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar

FİNANSAL TABLOLARDA ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • İlişkili Taraf Açıklamaları
 • Teminat –Rehin- İpotek Açıklamaları
 • Bağımsız Denetçi Görüşü ile İlgili Önemli Açıklamalar

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15, TEHAV üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimciler:
Doç. Dr. Anlam Altay cv (1)

Doç. Dr. Volkan Demir cv (1)

İŞ ORTAĞIMIZ:

tehav


Benzer Eğitimler: