Dr. Nazmi Ocak
Lebib Yalkın Yayımları Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Rekabet Hukuku Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İdare ve özel hukukun uygulama alanı ile ilgili karma bir hukuk dalı olan Rekabet Hukuku’nda serbest rekabet düzeninin tesisi, ekonomik kararların idarenin regülasyon/düzenleyici görevinin yanında norm kuralların oluşturulmasına bağlıdır. Bu yönüyle rekabet kuralları yalnız hukukçuları değil, ekonomik karar alma mekanizmasında yer alan tüm tarafları ilgilendirmektedir. Bu eğitimin amacı, hukukçular ve diğer ilgililerin bu alanda bilgilendirilmesi ve iş akışlarında Rekabet Hukuku’na uygun hareket etmelerinin sağlanmasıdır.

Katılımcı Profili:
Şirket ortakları, yöneticileri, pazarlama, satınalma temsilcileri, yerli ve yabancı distribütörler, bayilik/dağıtım ağları, acentelik çalışanları, fason imalatçıları, marka temsilcileri, franchise sistemleri, iş ortaklıkları, ortak girişimler ve konsorsiyumlarda çalışanlar, kamu teşebbüsleri idarecileri, meslek örgütleri, odalar, birlikler ve kooperatifler mensupları, kamu ihaleleri temsilcileri, e-ticaret, dijital platform, internet sağlayıcıları, avukatlar.

Eğitim Kapsamı:

Rekabet Hukuku ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi
– Rekabet kurallarının konusu, kapsamı ve uygulama alanı

– Rekabet hukukunda teşebbüsler (serbest meslek, ortak girişim, konsorsiyum, acente, tek satıcılık, franchising)
– Şirketler topluluğu (hakim ortak/yavru ortak)
– Kamu teşebbüsleri, Teşebbüs Birlikleri
Pazar Kavramı; Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Karar ve Uyumlu Davranışlar
– Rekabet hukukunda Pazarın incelenmesi

– İlgili Pazar (ikame edilebilirlik, arz ve talep ikamesi)
– Coğrafi pazar
– Dönemsel (zaman açısından) Pazar
– Anlaşma
– Uyumlu Davranış
– İşletme Birliği Kararları
– Dikey anlaşmalar
Birleşme ve Devralmalar
– Muafiyet

– Grup Muafiyeti
– Bireysel Muafiyet
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
– Hakim Durumun Saptanması

– Birlikte Hakim Durum
– Hakim Durumu Kötüye Kullanma Şekilleri
Rekabet Kurulunun Çalışma Usulü
– Ön Araştırma

– Soruşturma
– Delillerin Toplanması
– Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi
Rekabet İhlalinin Yaptırımları
– İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Zamanaşımı, Pişmanlık)

– İdari Yaptırımların Denetimi
– Hukuki Yaptırımılar
– Geçersizlik
– Tazminat (maddi/manevi/üç kat tazminat)
– İhlale son verme

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.
Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

Eğitimci:
Dr. Nazmi Ocak
Nazmi OCAK, 1972 Bulancak, Giresun doğumlu olup, Bulancak Ticaret Meslek Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında “Markaya Tecavüz ve Markanın Korunması” adlı yüksek lisans tezini 1997 yılında tamamlamıştır. 1995-2000 arası Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2001-2003 yıllarında Köln Üniversitesinde doktora çalışmaları kapsamında araştırmalar yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Rekabet Hukukunda Teşebbüsler ve Teşebbüslerin Hakim Durumunun Tespiti” adlı doktora tezini 2016 yılında tamamlamış olup, eser Beta yayınevi tarafından aynı yıl yayınlanmıştır. Mahkemelerde şirketler hukuku, Sermaye Piyasası hukuku, sigorta hukuku, sözleşme hukuku, aktüerya ve tazminat hukuku alanında bilirkişilik yapmaktadır.
Başlıca Makaleleri: Vakıfların Tacir Sıfatı, 1996; Markalarda Tescilini Sağladığı Korumanın Kapsamı, 1997, Anonim Şirketlerde Ortakların İnceleme, Denetleme ve Bilgi Alma Hakkı, 2001; Türk Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler ve Rekabet Kurulunun 9.12.2004 tarihli Kararının Düşündürdükleri (Prof.Dr.Güzin Üçışık ile birlikte) 2006.
Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisidir. Evli ve 2 çocuk sahibi olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

 


Benzer Eğitimler: