Prof.Dr.Nurşen Caniklioğlu & Prof.Dr. Mustafa Alp & Prof.Dr. Talat Canbolat & Doç.Dr. Resul Kurt
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

PANDEMİ SONRASI İŞ HAYATININ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ZİRVESİ (Online – CANLI)


Eğitimin Amacı:

2020 yılının başlarında hayatımıza giren Covid-19 pandemisi zaman zaman azalma eğilimi gösterse de pandeminin etkisi ülkemizde ve tüm dünyada maalesef devam etmektedir.

Pandemi sürecinin beklenmedik şekilde bu denli uzun sürmesi iş hayatında ve sosyal hayatta bir takım problemleri de beraberinde getirdi. Bu problemlerin çok büyük bir bölümü iş ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında olmaktadır. Özellikle esnek çalışma, ücretsiz izin uygulamaları, fesih yasağı ve çalışanların aşılanması gibi hayatımıza yeni giren konularda sorunlar yaşamakta ve bu konularla ilgili yeterince bilgi sahibi olmayan uygulayıcılar zor durumda kalmaktadırlar.

Düzenleyeceğimiz online iş ve sosyal güvenlik hukuku zirvemizde ülkemizde bu konunun en önde gelen isimleri merak edilen konuları sizler için açıklayacaklar. Konuşmacılarımız Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu, Prof.Dr. Mustafa Alp, Prof.Dr. Talat Canbolat ve Doç.Dr. Resul Kurt son bölümde katılımcılarımızdan gelen soruları cevaplandırarak yaşadığınız sorunlara çözüm önerileri sunacaklar.

 


Katılımcı Profili:

İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Personel ve Özlük İşleri Birimi Çalışanları, Şirket Yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, Mali Müşavirler, Akademisyenler, Öğrenciler

 

Zirve Programı:

10:00-10:50 Fesih Yasağına ve Tek Taraflı Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisine İlişkin Olası Davalar ve Çıkabilecek Yargı Kararları  – Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu

10:50-11:00 – Mola

11:00-11:50Aşı Yaptırmama Hakkı ve İş Hukuku Açısından Olası Sonuçları: Fesih Sebebi Olup Olmayacağı – Prof.Dr. Mustafa Alp

11:50-13:00 – Öğle Arası

13:00-13:50 – Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Süresinin Kıdeme Bağlı Haklara Etkisi: Kıdem Tazminatı, Yıllık İzin Hakkı ve İş Güvencesi Açısından Bir Değerlendirme – Prof.Dr. Talat Canbolat

13:50-14:00 – Mola

14:00-14:50 İşten Çıkış Kodları: Kod 29’ın Değişmesinin Yaratabileceği Sorunlar ve Kodların Geliştirilmesi Gereği – Doç.Dr. Resul Kurt

14:50-15:00 – Mola

15:00-16:00 – Soru-Cevap Bölümü

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

 


Eğitimci

Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

 


Eğitimci

Prof.Dr. Mustafa Alp

1991’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden üçüncülük derecesi ile mezun olan Mustafa Alp, İzmir Adliyesi’nde adli yargı hakimlik stajını yapmaktayken, MEB ve YÖK’ün 1416 s. Kanun uyarınca yaptığı burs sınavında başarılı oldu. 1992’de İş Hukuku alanında doktora öğrenimi görmek üzere burslu olarak Almanya’ya gitti. 1998’de DEÜ Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı.

DAAD bursu ile iki ay Tübingen Üniversitesinde ve Alexander von Humboldt Vakfı bursu ile dokuz ay Köln Üniversitesinde araştırma yaptı. “İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi” konulu doçentlik tezi ve 24 Mart 2006 tarihinde verdiği sınavla doçent unvanını kazandı. Ekim 2006’da DEÜ Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD’na doçent olarak atandı. “Çalışanın İşvereni ve İş Arkadaşlarını ihbar Etmesi (Whistleblowing)” konulu profesörlük takdim tezi ile 18 Şubat 2014 tarihinde profesör oldu. Almanya Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak Türk Hukukuna Giriş (Türkçe/Almanca) dersini verdi. Ekim 2015 tarihinden bu yana İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi) yönetim kurulu üyesidir.

 


Eğitimci

Prof.Dr. Talat Canbolat

Prof. Dr. Talat CANBOLAT, 1966 yılında Tufanbeyli/ADANA’ da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1992 yılında yüksek lisans, 1998 yılında da doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2008 yılında doçent, 2013 yılında da profesör kadrosuna atanmıştır. 2013-2019 yılından itibaren İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yapmıştır.

2003-2020 yıllarında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinde trafik uzmanı ve Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. 2014 yılından itibaren TÜBİTAK’ta Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır. 2011–2019 yılları arasında İstanbul’da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı yapmıştır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun hazırlanmasına ilişkin bilim komisyonlarında çalışmıştır.

2020 tarihinden itibaren Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Bilim Komisyonu Üyesidir.

16 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Milli Savunma Üniversitesinde Rektör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

13 Ocak 2021 tarihinden itibaren asli görevi uhdesinde kalmak üzere Milli Savunma Üniversitesi Genel Sekreterliğine vekâleten görevlendirilmiştir.

 


Eğitimci

Doç.Dr. Resul Kurt

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Resul Kurt Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş, Başmüfettiş ve Başkan Danışmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görevlerinde bulunmuştur. 

Ülkemizin Sosyal Güvenlik konusunda en önde gelen isimlerinden biri olan Resul Kurt akademik kariyerinin yanı sıra Star Gazetesi ve Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yaparak sosyal güvenlik alanındaki güncel mevzuatını yorumlamaktadır.

 


Benzer Eğitimler: