Dr. Ethem Sancak
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:


Sermaye Piyasası Hukuku Eğitimi

Opsiyon Sözleşmeleri Eğitimi, Opsiyon Sözleşmeleri İstanbul;

Opsiyon Sözleşmeleri Eğitimlerinde, Türev Finansal araçların hukiki boyutları ile ilgilenen hukuk mensuplarının yada diğer profesyonellerin her yıl değişen Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmeleri mevzuatı, kanun bilgisi, Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Opsiyon Sözleşmeleri alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Eğitimin Amacı:
Türk finansal piyasalarında son dönemlerde önem kazanan türev finansal araçların ve işlemlerin artışıyla yeni hukuki ve mali sorunlar ortaya çıkmakta olup, bir ihtilaftaki hukuksal süreçte, tarafların ve vekillerin türev finansal araçlar konusunda görüş üretebilecek bilgi birikimine sahip olması önem arz etmektedir. Bu araçlarla ilgili olabilecek her kesimin, türev finansal araçların mahiyeti ve Türk hukukuna göre özelliklerini bilmesinde büyük yarar bulunduğundan, önemi gün geçtikçe artan türev finansal araçlar alanında bilgi birikiminin arttırılarak, geleceğe yatırım yapılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Banka avukatları, banka müfettişleri, banka şube müdürleri, bankaların iç kontrol elemanları, aracı kurum ve diğer sermaye piyasası kurumu avukatları ile müfettiş ve iç denetçileri, finansal hukuk alanında çalışan veya çalışmayı planlayanlar, hukuk danışmanlığı firmalarında çalışanlar, bağımsız denetim firmalarında çalışanlar, yatırımcı olarak türev finansal araç alım satımı yapmak isteyenler.

Türk finansal piyasalarında son dönemlerde önem kazanan türev finansal araçların ve işlemlerin artışıyla yeni hukuki ve mali sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bir ihtilaftaki hukuksal süreçte, tarafların ve vekillerin türev finansal araçlar konusunda görüş üretebilecek bilgi birikimine sahip olması önemlidir. Bu araçlarla ilgili olabilecek her kesimin, türev finansal araçların mahiyeti ve Türk hukukuna göre özelliklerini bilmesinde büyük yarar bulunmaktadır.

Bu eğitimde, bu tür araçlarda işlem yapacaklar ve vekiller için, türev finansal araçlar ve opsiyon sözleşmeleri temel özellikleri ve hukuki boyutları açısından incelenerek, ihtilaf durumlarındaki temel savunma unsurları aktarılacaktır. Önemi gün geçtikçe artan türev finansal araçlar alanında bilgi birikimini arttıranlar, geleceğe de yatırım yapmış olacaklardır.
Bu konudaki eğitim, iş hayatına 1996 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlayarak 2009 – 2013 döneminde Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı yapmış olan Dr. Ethem Sancak tarafından verilecektir. Ankara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Dr. Sancak, aynı üniversiteden muhasebe ve finans, ABD’de George Washington Üniversitesi’nden finans alanında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi’nden bankacılık alanında doktora derecesi almıştır. Çeşitli üniversitelerde dersler veren Dr. Sancak’ın, bu alanda yayınları bulunmaktadır.

Eğitim Kapsamı:

Türev Finansal Araçlar
– Genel Olarak Sermaye Piyasası Araçları Arasındaki Yeri
– İçerikleri, Türleri, Fonksiyonları
– Finansal Açıdan Türev Finansal Araçlar
– Hukukçuları İlgilendiren Yönleriyle Türev Finansal Araçlar
– Banka ve Diğer Finansal Kuruluşlarda Türev Finansal Araç İşlemleri Üzerine Kariyer Yapabilmek İçin Türkiye’de Alınması Gerekli Sertifikalar ve Eğitimlerin İçeriği
– Uluslararası Piyasalardaki Durum

Opsiyon Sözleşmeleri
– Finansal Açıdan Opsiyon Sözleşmeleri
– Hukuki Açıdan Opsiyon Sözleşmeleri
– Müşterilerle Yapılacak Çerçeve Sözleşmeler, Gerekli Unsurlar
– Bankalarda ve Diğer Finansal Kuruluşlarda Opsiyon Sözleşmesi İşlemleri
– Borsa İstanbul’da Opsiyon Sözleşmesi İşlemleri
– “İkili Opsiyon” İşlemlerinin Hukuki Mahiyeti
– Opsiyon Sözleşmeleri ile İlgili Gerçek Hukuki İhtilaflar ve Çözümleri

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15, TEHAV üyelerine %10 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Dr. Ethem Sancak

A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan SANCAK, aynı üniversiteden muhasebe ve finans alanı ile ABD’de George Washington Üniversitesi’nden finans alanında yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi’nden bankacılık alanında doktora derecesi almıştır.
SANCAK, iş hayatına 1996 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlamıştır. Uzman Yardımcısı, Uzman ve Başuzman olarak SPK Denetleme Dairesi’nde çalışan SANCAK, 2009 yılı sonunda Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi’ne başkan olarak atanmış, 2009-2013 döneminde Daire Başkanı, Ocak 2013-Mayıs 2015 döneminde Başkanlık Danışmanı olarak SPK’da görev yapmıştır.6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun SPK bünyesinde taslağının hazırlanmasında, TBMM’de görüşülmesinin tüm aşamalarında aktif görev alan SANCAK, öğretim görevlisi olarak Yeditepe Üniversitesi’nde Türk Sermaye Piyasası, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Finansal Piyasalarda Risk Yönetimi (yüksek lisans), Galatasaray Üniversitesi’nde Matematikçiler İçin Finans ve Marmara Üniversitesi’nde  Finansal Sistem Analizi (yüksek lisans) dersleri vermiştir.Finansal konularda çeşitli ticaret mahkemelerinde bilirkişilik görevleri de yapan Dr. SANCAK, tüm SPK lisanslarına sahiptir.

İŞ ORTAĞIMIZ:

tehav


Benzer Eğitimler: