Dr. A.Engin Ergüden
Workinton Maslak - Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. No:3/85 Veko Giz Plaza Sarıyer - İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

MUHASEBE (TMS/TFRS) EĞİTİMİ


Eğitimin Amacı:

Ülkemizde yeni uygulamaya geçen Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi, bu standartlara ait önemli maddelerin ayrıntılı bir şekilde incelenerek uygulamada soru işareti oluşturabilecek konuların aydınlatılması amaçlanmaktadır. 

 


Katılımcı Profili:

Mali İşler Bölümü Çalışanları ve Yöneticileri, Mali Müşavirler, Denetçiler

 

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında temel mesleki eğitim olarak onaylanmıştır. 

Her bağımsız denetçi 3 yılda 120 kredi karşılığı eğitim almakla yükümlüdür. Temel mesleki konularda ise yılda en az 20 kredi karşılığı eğitim alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu eğitim temel mesleki konular alanında 14 kredi olarak değerlendirilecektir. Eğitim sonunda sertifikanızı KGK sistemine yükleyebilmeniz için kılavuz gönderilecektir.

 

1. Gün

2. Gün

3. Gün

1. Türkiye Muhasebe Standartlarına Giriş 

1.1. Türkiye Muhasebe Standartları ve TMS/TFRS’ye Genel Kavramları
1.2. TMS Kapsamında Muhasebe Hesapları

1.2.1. Hesapların Sınıflandırılması

1.2.2. Hesapların Çalışması

1.2.2.1. Aktif Hesaplar
1.2.2.2. Pasif Hesaplar

1.3. TMS1 Finansal Tabloların Sunuluşu

o Finansal Tablolar
o Ana Tablolar
o Yardımcı Tablolar

1.4. TMS 7 Nakit Akım Tabloları
1.5. TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik Ve Hatalar
1.6. TMS 27, 28, 31 Ve TFRS 3 Konsolide Mali Tablolar
1.7. TMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
1.8. TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

1.9. TMS 2 Stoklar
1.10. TMS 12 Gelir Vergisi ve TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
1.11. TMS 17 Kiralama Sözleşmeleri ve TMS 18 Hasılat
1.12. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
1.13. TMS 32 Ve 39 Finansal Araçlar ve TMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
1.14. TMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
1.15. TMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar ve TMS 40 Yatrıım Amaçlı Gayrimenkuller

3. Türkiye Finansal Raporlama Standartları

3.1. TFRS’de Finansal Tablolar Seti
3.2. TFRS’de Finansal Tablolara Temel Teşkil Eden Varsayımlar
3.3. Türkiye Finansal Raporlama Standartları
3.4. Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Düzenlemeler
3.5. TMS 1 Finansal Tabloların Sunulması
3.6. Vuk Tekdüzen Hesap Sisteminden Farklılıklar
3.7. TFRS’ye Göre Varlık, Borç Ve Özkaynakların Bilançoda Sunumu
3.8. TFRS’ye Göre Varlık, Borç Ve Özkaynakların Ölçülmesi
3.9. TFRS’ye Göre K/Z Tablosu – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
3.10. TFRS’ye Göre Nakit Akış Tablosu
3.11. TFRS’ye Göre Finansal Tablo Kalemleri İle İlgili Sunulmuş Olması Beklenen Dipnot Açıklamaları
3.12. TFRS’ye Göre Finansal Tablo Kalemleri Arasında Yer Almayan Ancak Dipnotlarda Açıklanması Gerekli Önemli Ve Özel Durumlar
3.13. Finansal Tabloların Düzenlenmesi
3.14. TMS 1-Finansal Tabloların Sunulması
3.15. Örnek Finansal Tabloların Hazırlanması

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir. Eğitim sonrasında Bağımsız Denetçilerin sertifikalarını KGK sistemine kolaylıkla yükleyebilmeleri için kılavuz gönderilecektir.

Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Eğitim süresince çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 


Eğitimci

Dr. Engin Ergüden:

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.  

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımclığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacalık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda  2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel  eğitimlerde vermektedir.

 


Benzer Eğitimler: