Öğr.Gör. Dr. Gül Büyükkılıç
09:00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4. Levent / İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Yakın zaman önce yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka kavramı, marka tescili ve tescil engelleri, tescilli markadan doğan hakların kapsamı ve marka hakkına tecavüz halleri, markanın iptali ve hükümsüzlüğü, markanın hukuki işlemlere konu olması gibi pratikte öneme sahip konuları ele almayı hedeflemektedir. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen değişikliklerin pratiğe olası etkilerinin yanı sıra, olduğu gibi korunan hükümlerin Yargıtay ve ABAD kararları ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Avukatlar, stajyer avukatlar, hukukçular, marka vekilleri ve marka uzmanları katılabilirler.

Eğitim Kapsamı:

I. Marka ile İlgili Temel Kavramlar

A. Marka Kavramı
B. Marka Olarak Tescil Olunabilecek İşaretler
C. Marka Türleri
D. Markanın Fonksiyonları

II. Marka Hakkının Ortaya Çıkması

A. Marka Tescil Prosedürü
B. Mutlak Tescil Engelleri
C. Nispi Tescil Engelleri

III. Markanın Kullanılması ve Hukuki İşlemlere Konu Olması

A. Markanın Kullanılması
B. Markanın Hukuki işlemlere Konu Olması

1. Lisans Sözleşmesi
2. Markanın Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması

IV. Markadan Doğan Hakkın Korunması

A. Marka Hakkına Tecavüz
B. Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Talepler

V. Markadan Doğan Hakkın Sınırları

A. Zamanaşımı
B. Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı
C. Dürüst Kullanım
D. Tükenme

VI. Marka Hakkının Sona Ermesi

A. Yenilememe
B. Vazgeçme
C. Hükümsüzlük Davası
D. İptal Davası

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Öğr.Gör. Dr. Gül Büyükkılıç

Gül BÜYÜKKILIÇ, 1984 yılında Isparta’da dünyaya geldi. İlk öğrenimi Karadeniz Ereğli Cumhuriyet İlkokulu, orta ve lise öğrenimini İstanbul Maltepe Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisans öğrenimini 2006 yılında tamamlamasını takiben 2007 yılında London School of EconomicsandPoliticalScience Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimine başladı. 2008 yılında yüksek lisans öğrenimini “Discrimination in theContext of EuropeanUnionLaw: A Problem or An Alibi?” ve “Dear EC CompetitionAuthority, Do YouMindif I Exercise My IntellectualPropertyRights?” adlı tezleriyle  tamamladı.

2009 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AnaBilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk AnaBilim Dalı’nda başladığı doktora öğrenimini “Markanın Sulandırılması ve Sulandırmaya Karşı Koruma” adlı tez çalışmasıyla tamamlamış ve 2018 yılında doktor unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku AnaBilim Dalı’nda öğretim görevlisi doktor unvanıyla görevini sürdürmektedir.


Benzer Eğitimler: