Dr. Öğr. Üyesi Halil Altındağ
09:30-17:00
Armada AVM Kat: 3 - Eskişehir Yolu No:6, Söğütözü - Ankara
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

EĞİTİM YERİ

Kişisel-Verilerin-Korunması-Eğitimi-Ankara

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi – Ankara


Eğitimin Amacı:

7 Nisan 2018 tarihi itibariyle geçiş süreci tamamlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesi yoluyla oluşabilecek kişisel verilerin kötüye kullanılması, kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gibi riskleri önleme maksadıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere çok ciddi yükümlülükler getirmektedir. Bu eğitimde işletmeleri kişisel verilerin korunması ileilgili yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek, kişisel verilerin alınması ve saklanması süreçlerinin yasaya uygun bir şekilde oluşturularak devamlılığının sağlanması amaçlanmaktır.


Eğitimin Kapsamı:

Kişisel verilerin korunması konusunda Avrupa Birliği standartlarına uymayı hedefleyen 6698 sayılı yasa hem özel sektör hem de kamu sektöründe kişisel verilerin alınması ve saklanması yöntemlerini yeniden düzenlemektedir. 7 Nisan 2018‘de yürürlüğe giren yeni yasa ile iş hayatında bugüne kadar alışılagelmiş bir çok yöntem kanuna aykırı olarak tanımlanmaktadır. Kişisel verilerin alınması ve saklanmasında yasaya uygun hareket etmeyen firmalar 5 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar para cezaları ve 1 yıldan 4,5 yıla kadar cezai yaptırımlar ile karşılaşabilmektedir.


Katılımcı Profili:

Şirket Yöneticileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri, Doktorlar, Avukatlar, IT Yöneticileri, Pazarlama Yöneticileri, Finans-Muhasebe Yöneticileri

 

Eğitim Kapsamı:

Temel Yasal Mevzuat
– 6698 sayılı Kanun

– 108 sayılı Sözleşme
– 181 sayılı Ek Protokol
– Anayasa Madde 20
– AİHS Madde 8
Temel Kavramlar
– Kişisel veri

– Hassas veri
– Kişisel verilerin işlenmesi
– Veri işleyen
– Veri sorumlusu
– Verinin anonimleştirilmesi
Temel İlkeler
Hassas Veri Kavramı
Veri İşleme Şartları
– Olağan Veriler İçin

– Hassas Veriler İçin
Verinin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi
Verinin Transferi
– Yurtiçinde Transferi

– Yurtdışına Transferi
Hak ve Yükümlülükler
– İlgilinin Hakları

– Veri sorumlusunun yükümlülükleri
Veri Güvenliği
Başvuru ve Şikayet
– Veri sorumlusuna başvuru

– Kurula Şikayet
– Kurulun İnceleme Usulü
Veri Sorumluları Sicili ve Sicile Kayıt
TCK’da Öngörülen Suçlar    

– Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
– Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
– Verileri yok etmeme
İdari Yaptırımlar
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kanunda Öngörülen İstisnalar
İş Hukuku Alanında Kişisel Veriler
Sağlık Hukuku Alanında Kişisel Veriler

 

Eğitim Broşürü İndir

 

 

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır. 

 


Eğitimci

Dr. Halil Altındağ
Dr. Halil Altındağ, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2010 yılında “Yürürlükte Olan Yasalara ve İdari Düzenleyici İşlemlere Güvenden Kaynaklanan Haklı Beklenti Kavramı ve Korunması” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında doktoraya başladı. 2015 yılında Fransa’nın Limoges Üniversitesinde bilimsel araştırmalarda bulundu. 2016 yılında “İdarenin Yargısal Denetiminde Kanunilik Blokunun Genişlemesi” başlıklı doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.
Eylül 2011’den itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 

 

 


Benzer Eğitimler: