Prof.Dr. Sezer Çabri
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Kira Hukuku Eğitimleri İstanbul

Kira Hukuku Eğitimleri, Kira Hukuku Eğitimleri İstanbul;

Kira Hukuku Eğitimlerinde, Kira Hukuku ile ilgilenen hukuk mensuplarının yada diğer profesyonellerin her yıl değişen Kira Hukuku Mevzuatı, kanun bilgisi, Kira Hukuku ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Kira Hukuku Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşabilirsiniz.


Eğitimin Amacı:

Bu eğitimin amacı ülkemizde en sık ihtilaf yaşanan konulardan biri olan kira hukuku konusunda katılımcıları bilgilendirmektedir. Eğitimde kiraya verenin ve kiralayanın sorumlulukları, anlaşmazlıkların çözüm yolları, kira sözleşmesinin iptal ve fesih süreçleri ile konuyla ilgili mevzuattaki son güncellemeler ve örnek yargıtay kararlarına yer verilecektir.


Eğitimin Kapsamı:

6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun kapsamında kiracı ve mal sahibinin yükümlülüklerinin  aktarılması, kira sözleşmelerinin, özel durumların ve anlaşmazlıkların incelenmesi


Katılımcı Profili:

Avukatlar, SMMM ve YMM’ler, Şirketlerin Hukuk, Muhasebe ve Emlak Departmanları, Taşınır ve Taşınmaz Varlıklara Sahip Bulunan Şirket ve Vakıfların İlgili Yöneticileri ile Konuyla İlgili Tüm Gerçek ve Tüzel Kişiler

Bu eğitim programında, Yeni Türk Borçlar Kanuna ve ilgili diğer mevzuata göre KİRA HUKUKU detaylı olarak işlenerek gerek mevzuattaki son yıllardaki önemli değişiklikler incelenecek gerekse Yargıtay’ın güncel kararları çerçevesinde konu ele alınacaktır.

Eğitim İçeriği:

Kira Hukukuna Giriş
Türk Mevzuatı Uyarınca Kiraya İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı

    – Zaman Bakımından Uygulama Alanı
    – Kira Konusu Bakımından Uygulama Alanı: Adi Kira Sözleşmesi, Konut ve Çatılı İşyeri Kirası
Kiracının Borçları
    – Kira Bedeli ve Yan Giderlerin Ödenmesi Borcu

    – Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Borcu
Kiraya Verenin Borçları    

    – Kiraya Verenin Zapttan ve Ayıptan Doğan Sorumluluğu
   – Vergi ve Benzeri Yükümlülükler

Kira Sözleşmesinde Özel Durumların Değerlendirilmesi
    – Kira Sözleşmesi’nin Tapu Sicili’ne Şerhi
    – Kiralananda Yenilik veya Değişiklik Yapılması
    – Kiralananda Bakım, Tadilat veya Onarım Yapılması
    – Kira Sözleşmesinin Süresi ve Erken Fesih Halleri
    – Kiralananın Sözleşme Süresinin Bitiminden Önce İadesi
    – Kiralananın Sözleşme Sonunda İadesine İlişkin Hükümler
Kira Hukuku Kapsamında Devir
    – Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri
    – Kira Sözleşmesinin Devri
    – Kira Konusunun Devri
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracıyı Koruyucu Nitelikteki Hükümler
    – Depozito
    – Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı
    – Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı
    – Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması 
Kira Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri
    – Adi Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Sebepleri
    – Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Erme Sebepleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yabancı Para Üzirinden Yapılan Kira Sözleşmelerine Etkisi

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

 

 


Eğitimci

Doç. Dr. Sezer Çabri:

1975 Trabzon Vakfıkebir doğumlu olan Doç.Dr. Sezer Çabri, Kocaeli Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olmuştur. 1994 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde Medeni Hukuk alanında doktorasını tamamlayan Doç.Dr. Sezer Çabri Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilimdalı’nda akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr. Sezer Çabri’nin “Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu”, “Konut Finansmanı Sözleşmeleri”, “Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları” gibi hukuk alanında çok bilinen kitaplarının yanı sıra bir çok ulusal ve uluslararası akademik dergide makaleleri bulunmaktır.

 

 


Benzer Eğitimler: