Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ
09:00-17:00
Kaya Prestige Otel - İsmet Kaptan, 1371. Sk. No:7, 35210 Konak/İzmir
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:


KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMLERİ (21 KREDİ) – 3 GÜN / İZMİR

KGK tarafından getirilen bağımsız denetçiler için  1 yılda temel mesleki konularda en az 20 kredilik ders alma zorunluluğunu 3 günde yerine getirin!

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız çok faydalı bu eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

Eğitim Programı:

13-14-15 Eylül (09:00-17:00) – Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Eğitimi – 21 Kredi

 

Eğitim İçeriği:

1. Gün

2. Gün

3. Gün

Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Eğitimi

Eğitim İçeriği:

1. Faizsiz Finans

1.1. Faizsiz Bankacılık
1.2. Faizsiz Bankacılık Sisteminin Gelişimi
1.3. Faizsiz Bankacılık Sisteminin Özellikleri
1.4. Faizsiz Bankacılık Sisteminin İşleyiş Yapısı

2. Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve 
3. Faizsiz Finans Kuruluşları İçin Finansal Muhasebenin Ve Finansal Raporların Amaçları

3.1. Finansal Raporların İçerdiği Bilgiler
3.2. Muhasebenin Ve Finansal Raporların Sağladığı Bilgilere İlişkin Kısıtlar

3.2.1. Finansal Raporlar Ve Süreç
3.2.2. Finansal Rapor Kategorileri
3.2.3. Finansal Raporlar

3.2.3.1. Temel Tablolar
3.2.3.2. Muhasebe Politikaları Tablosu
3.2.3.3. Destekleyici Tablolar

3.2.4. Finansal Tabloların Unsurları
3.2.5. Finansal Muhasebe Süreci, Finansal Tablolara Alma, Ölçüm Kavramları Ve Muhasebe Varsayımları
3.2.6. Finansal Muhasebe Süreci
3.2.7. Muhasebe Kavramları
3.2.8. Muhasebe Bilgilerinin Hazırlanması Ve Sunumu

4. Katılım Bankaları Ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum Ve Açıklama (100 dk)

4.1. Standart Ve İçeriği
4.2. Finansal Tablolardaki Genel Açıklamalar
4.3. Tablolardaki Sunum Ve Açıklamalar

4.3.1. Finansal Durum Tablosu
4.3.2. Gelir Tablosu
4.3.3. Nakit Akış Tablosu
4.3.4. Ortaklara Düşen Özkaynaklar Değişim Tablosu Veya Dağıtılmamış Kârlar Tablosu
4.3.5. Kısıtlı Yatırımlar Değişim Tablosu

4.4. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Uygulanması

5. Mudârebe Finansması 

5.1. Mudârebe Kavramı
5.2. Mudârebe İşleyiş Yapısı
5.3. Mudârebe Standartı
5.4. Mudârebe Finansmanının Muhasebeleştirilmesi
5.5. Uygulamalar

6. Müşâreke Finansmanı

6.1. Müşâreke Kavramı
6.2. Müşâreke Kavramı
6.3. Müşâreke İşleyiş Yapısı
6.4. Müşâreke Standartı
6.5. Müşâreke Finansmanının Muhasebeleştirilmesi
6.6. Uygulamalar

7. Selem Ve Paralel Selem 

7.1. Selem Ve Paralel Selem Kavramı
7.2. Selem Ve Paralel Selem İşleyiş Yapısı
7.3. Selem Ve Paralel Selem Standardı
7.4. Selem Ve Paralel Selem Muhasebeleştirilmesi
7.5. Uygulamalar

8. Zekât

8.1. Kavram
8.2. İşleyiş Yapısı
8.3. Standart
8.4. Muhasebeleştirme

9. İstisna’ Ve Paralel İstisna

9.1. Kavram
9.2. İşleyiş Yapısı
9.3. Standart
9.4. Muhasebeleştirme

10. Murâbaha Ve Diğer Vadeli Satışlar

10.1. Kavram
10.2. İşleyiş Yapısı
10.3. Standart
10.4. Muhasebeleştirme

11. Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Yürürlüğe Girmesi

11.1. Uygulamalar
11.2. Olası Aksaklıklar
11.3. Çözüm Önerileri

 

Eğitim minimum 20 katılımcı sağlandığı takdirde açılacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 


Eğitimci

Dr. Beyhan Yaslıdağ:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.


Benzer Eğitimler: