Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ
09:00-17:00
Pol Center - Levent, Büyükdere Cad./Eczacı Ali Kaya Sok. No:4, Beşiktaş/İstanbul (Kanyon AVM yanı)
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMLERİ (21 KREDİ) – 3 GÜN

KGK tarafından onaylı Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimimize katılarak temel mesleki konular alanında 21 kredi elde edin.

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız bu çok faydalı eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

Eğitimimize Sosyal Mesafe Kurallarından Dolayı En Fazla 20 Katılımcı Kabul Edilecektir!

Eğitim Programı:

27 Kasım (09:00-17:00) – Etik Kurallar Eğitimi – 7 Kredi

28-29 Kasım (09:00-17:00) – Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi – 14 Kredi

 

Eğitim İçeriği:

1. Gün

2. Gün

3. Gün

1.GÜN

ETİK KURALLAR EĞİTİMİ

1. Etik Kuralların Genel Uygulaması

1.1. Temel İlkeler
1.2. Dürüstlük
1.3. Tarafsızlık
1.4. Mesleki Yeterlik Ve Özen
1.5. Sır Saklama
1.6. Mesleğe Uygun Davranış

2. Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

2.1. Denetçinin Görevlendirilmesi
2.2. Çıkar Çatışmaları
2.3. Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi
2.4. İkinci Görüşler
2.5. Ücretler Ve Diğer Menfaatler
2.6. Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması
2.7. Hediyeler Ve Ağırlanma
2.8. Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
2.9. Tarafsızlık–Tüm Hizmetler
2.10. Bağımsızlık–Denetim Ve Sınırlı Denetim
2.11. Bağımsızlık–Diğer Güvence Denetimleri

3. Vak’a Uygulaması ve Çözümü

2.GÜN

1. Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Genel Bakış

1.1. Kurumsal Rik Yönetimi

1.2. Kurumsal Rik Yönetimi Metodolojisi 
1.3. Kurumsal Rik Yönetimi İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
1.4. Kurumsal Rik Yönetiminin İşleyiş Yapısı
1.5. Kurumsal Rik Yönetimi Uygulamaları 

3.GÜN

2. Risk Yönetiminin Temelleri

2.1. Risk Kavramı ve Türleri 
2.2. Risk Değerlendirmesi ve Belirlenmesi
2.3. Risklerin Sınıflandırılması, Analizi ve Önceliklendirilmesi
2.4. Risk Göstergeleri 
2.5. Risk İştahı ve Risk Toleransı
2.6. Risk Yönetimi Stratejileri 

2.6.1. Risk Kontrolmatrisleri
2.6.2. Risk Yönetimi Raporlaması
2.6.3. Risk Haritaları
2.6.4. Stratejik Risk Yönetimi
2.6.5. Süreç Analizi

2.7. Risk Raporlaması ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

 

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 

 


Eğitimci

Dr. Beyhan Yaslıdağ:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

 

 


Benzer Eğitimler: