Dr. A.Engin Ergüden
27 Ocak 2021 - 30 Ocak 2021
19:00-23:00
550 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMLERİ (14 KREDİ) – ONLİNE CANLI

KGK tarafından onaylı Bağımsız Denetim Uygulamaları Eğitimimize katılarak temel mesleki konular alanında 14 kredi elde edin. 2020 yılından eksik kalan kredilerinizi tamamlayarak lisansınızın pasif duruma düşmesi riskini yaşamayın ya da 2021 yılı için eğitim yükümlülüklerinizi yerine getirmeye başlayın…

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız bu çok faydalı eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

 

Eğitim Programı:

27-28 Ocak (19:00-23:00) – Hile Denetimi ve Hile Farkındalığı Eğitimi – 7 Kredi

29-30 Ocak (19:00-23:00) – İleri Finansal Yönetim Eğitimi – 7 Kredi

 

Eğitim İçeriği:

1. Gün

2. Gün

3. Gün

4. Gün

1.GÜN

HİLE DENETİMİ VE HİLE FARKINDALIĞI EĞİTİMİ (19:00-23:00)

Hile Denetimine Giriş

 • Risk Odaklı Denetime Genel Bakış
 • Uluslar arası Denetim Standartlarına Kısa Bir Bakış
 • BDS 240 – Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • BDS 315 – İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle  “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • BDS 620 – Uzman Çalışmalarının Kullanılması

Genel Olarak Hile Eylemi

 • Hilenin tanımı ve özelliği
 • Hile eylemi ve boyutları
 • Hile grupları
 • Genel olarak hile türleri
 • İşletme içi hile türleri
 • Hile yapanların özellikleri
 • Hile yapılmasına iten nedenler

2.GÜN

HİLE DENETİMİ VE HİLE FARKINDALIĞI EĞİTİMİ (19:00-22:00)

Hile Soruşturması ve Denetimin Yürütülmesi

 • Soruşturma Kapsamında Kullanılacak Denetim Teknikleri – Analitik İnceleme Teknikleri
 • Bilgi Kaynakları
 • Soruşturma Teknikleri
 • İşletme Geçmişinin Araştırılması
 • Bireysel Geçmişin Araştırılması
 • Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması
 • Gözetim
 • Sayısal Veri Analizi
 • Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat
 • Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit

Hilenin ortaya çıkarılması

 • Yönetim ilgili hile belirtileri
 • Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
 • Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar
 • Çalışanların yaptıkları hile türleri
 • İşletmelerde meydana Hile türleri vak’a analizi ve çalışması
 • Hile denetim örnek rapor üzerinde vak’a analiz çalışmaları

3.GÜN

İLERİ FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ (19:00-23:00)

 1. Finansal Yönetim ve Finans
 2. İşletmelerin Finans Kaynakları
  • Özkaynaklar
  • Yabancı Kaynaklar
 3. İşletmelerde Finans Yönetimi
 4. Finansal Hesaplamalar
 5. İşletmelerde Kar Maksimizasyonu
 6. Getiri Maliyet Analizleri
 7. Başabaş Noktası Analizleri
 8. Karlılık Analizleri

4.GÜN

İLERİ FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ (19:00-22:00)

 1. Finansal Yönetimde Riskler
 2. Finansal Planlama ve Proforma Tablolar
 3. Uygulamalar ve Örnekler
 4. İşletmelerde Sermaye Maliyeti
  • Sermaye Yapısı
 5. Finansal Performans Ölçümü
 6. Finansal Verimlilik Analizleri
 7. Bağımsız Denetim Sürecinde İşletme Finansal Yönetiminin Değerlendirilmesi ve Uygulamalar

 

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 

 


Eğitimci

Dr. Engin Ergüden:

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.  

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımclığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacalık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda  2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel  eğitimlerde vermektedir.

 

 


Benzer Eğitimler: