Prof. Dr. Nursen Caniklioglu
Lebib Yalkın Merkez Ofis
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

İş Sağlığı Mevzuatı Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimlerinde, İSG Mevzuatı ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, 6331 sayılı kanun bilgisi, İş Güvenliği ile ilgili önemli detaylar ve bilgilere yer verilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alarak aşağıdaki konularda eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz:

Eğitimin Amacı:
Faaliyet konularına bakılmaksızın bütün işyerlerine ve bu işyerlerinin tüm işveren ve çalışanlarına yönelik düzenlenmiş olan ve özellikle son yıllarda artan önemi doğrultusunda gerçekleştirilen işyeri denetimlerine dayanak oluşturan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatı hakkında detaylı bilgi sunularak,  iş yerlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil mevzuatına tam uyum sağlamasına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Yönetim sistemleri yöneticileri, uzmanları ve denetçileri, ortak sağlık güvenlik birimlerinde çalışan uzmanlar, iş güvenliği uzmanları.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, bazı hükümleri aşamalı olarak hayata geçen Kanunun büyük bir bölümü 01.01.2013 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Böylece ilk defa müstakil bir kanun ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmıştır. İşyerlerinin yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılması ile çalışanlara yeni haklar tanınmış, bu hakların kullanılabilmesi için işverene yeni yükümlülükler getirilmiştir. 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle konuya ilişkin idari para cezaları ciddi oranda artırıldığı gibi iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin cezai sorumluluklarını etkileyebilecek önemli değişiklikler de yapılmıştır.  Ayrıca 1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin çalışma süreleri de artırılmıştır.

6331 sayılı Kanun’un getirdiği yeni kavram, kurum ve uygulamalardan bazıları;

– bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi bazı uzman personelin görev yapacak olması (hala istisnalar var mı? nerelerde?),
– ortak sağlık ve güvenlik birimleri,
– iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına yapılacak risk değerlendirmesi ve hazırlanacak acil durum planları,
– çalışanların belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilmesi,
– iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulmasında yeni prosedürler,
– küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderlerine devlet desteği,
– çalışanın ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkı,
– alt işveren uygulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yeni düzenşemeler,
– kanununun uygulanmasını – kolaylaştırmak için uygulanacak etkin idari yaptırımlar olarak sıralanmaktadır.

Lebib Yalkın Yayımları tarafından düzenlenecek eğitim programında konunun uzmanı Değerli Akademisyen Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, yeni mevzuatı son yapılan değişiklikler de dahil, hem hukuksal çerçevede hem de mevzuatın uygulama boyutunda detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Eğitim Kapsamı:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun genel çerçevesi
 • Risk değerlendirmesi yaptırma yükümlülüğü
  • Kimler yapabilecek
  • Dokümante edilmesi
  • Yapmama / yaptırmamanın yaptırımı nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kimleri kapsıyor – istisnalar kimlerdir?
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü
  • Yapılması gereken sözleşmeler
  • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının Bakanlığa bildirilmesi,
  • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri
  • Diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
 • İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlülüğü
  • Hangi hallerde kurulacak?
  • İşyeri sağlık ve güvenlik biriminde bulunması gereken ekipmanlar
 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğü
  • Kimleri bilgilendirmek gerekecek?
  • Alt işveren işçileri/geçici iş ilişkisine göre çalışanların, müteahhit çalışanlarının durumu
  • Bunları nasıl yönetmek lazım?
 • İşverenin iş sağlığı ve güvenliği açısından danışma/görüş alma yükümlülüğü
  • İş ekipmanı alırken çalışan temsilcisine de sorulacak mı? Satın alma birimi neler yapacak?
  • Temsilcinin isteklerini dikkate almak şart mı? İşveren istediği ekipmana karar veremeyecek mi?
  • Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alırken de çalışan temsilcisine danışılacak mı? Hizmet alım birimlerinin bu konuda neler yapması gerekir?
 • İş kazası kavramı
  • 5510 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
 • 6331 sayılı Kanuna göre iş kazası kavramı
  • İş kazasının bildirimi
  • İş kazasının raporlanması
  • Bildirimin yapılacağı makam ve süresi
  • 5510 sayılı Kanundaki yükümlülükle bağlantısı
 • Sağlık gözetimi – raporu almak gerekiyor mu?
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğü
  • Eğitim verme yükümlülüğünün kapsamı
  • Yenilenmesi
 • Çalışan temsilcisi kavramı
  • Sendika temsilcileri ile bağlantısı
  • Seçimi/atanması
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu
  • Kurma yükümlülüğü olan durumlar
  • Asıl İşveren alt İşveren ilişkisinin olduğu durumda iş sağlığı ve güvenliği konusuna yansıması nasıl olacak?
  • Sorunlar – öneriler
 • Faaliyetin durdurulması
 • İdari para cezaları
 • İş kazası ve meslek hastalığından dolayı işverenlerin/işveren vekillerinin hukuki ve cezai sorumlulukları

  Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
  Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
  Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
  Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
  Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

 isgdaniismanlik


Benzer Eğitimler: