Doc. Dr. Ozden Ferendeci-Yrd. Doc. Dr. Mehmet Emin Alsahin
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şişli Şubesi
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız:

Telefon No:

Eğitim Yeri

İstinaf Yolu Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İstinaf kanun yolu Türk hukuku bakımından gerek verilecek kararlar, gerek dilekçe hazırlanması bakımından yeni ve farklı özellikler içermektedir. Bu sebeple bu eğitim ile katılımcıların istinaf kanun yolu hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin kendilerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Hukukçular, Avukatlar.

Eğitim Kapsamı:

A) Genel Olarak “İstinaf”
1.Kanun Yolları Arasında İstinafın Yeri
2. İstinaf ve Temyiz Arasındaki İlişki
3. Bölge Adliye Mahkemelerinin Yapısı

B) İstinaf Yargılaması
1.Başvuru Şartları ve Usulü
               a. İstinaf Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması
               b. İstinaf Sebepleri
               c. İstinaf Dilekçesinin Hazırlanması
2. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Sonuçları
3. İstinaf İncelemesinin Kapsam ve İçeriği
               a. Şekil Bakımından
b. Esas Bakımından

4. İstinaf Yargılamasının Tabi Olduğu İlkeler
5. Yargılamanın İşleyişi
6. Yargılama Sonunda Verilecek Kararlar

C) Sonuç ve Değerlendirme

Bu programa katılanlara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ve Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış katılım belgesi verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi Mensuplarına %15 indirim uygulanacaktır.
Çay-kahve ikramları ve atıştırmalıklar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.


 

Eğitimciler:

Av. Doç. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ALŞAHİN

 

İş Ortağımız:

 

 


Benzer Eğitimler: