Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu
Yakında
Kayıt Olun
FATCA Eğitimleri İstanbul;

FATCA Eğitimi, FATCA Eğitimleri İstanbul;

Yabancı Hesaplar Vergi Mevuzatına Uyun Yasası yani FATCA Eğitimlerinde, vergi hukuku, FATCA ile ilgilenen hukuk mensuplarının yada diğer profesyonellerin her yıl değişen FATCA mevzuatı, kanun bilgisi, Yabancı Hesaplar Vergi Mevuzatına Uyun Yasası ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. FATCA Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Eğitimin Amacı:

Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA), yabancı finansal varlıklar ve kıyı bankacılığı hesaplarını kapsayan vergi uyumunu geliştirmek adına ABD’nin girişimlerinde önemli bir gelişmedir. FATCA yabancı finansal kurumların (foreign financial institution – FFI) Amerikan vergi mükelleflerinin veya Amerikan vergi mükelleflerinin önemli oranda paydaşlığı (genellikle %10 veya daha fazla) bulunan finansal kurumların sahip olduğu yabancı hesaplar hakkında bilgiyi doğrudan ABD İç Gelirler Servisi’ne (IRS) raporlamayı zorunlu kılar. Amerikan vergi mükellefi olan müşterileri belirlemek için, FFI’ların değerlendirme, tanımlama, kontrol ve raporlama sistemlerini yürürlüğe koymaları gerekecektir. FATCA’ya uyumun sağlanamaması maliyetli olacaktır ve FFI’ları kar payı, faiz ve bunları oluşturabilecek gayri safi hasıla dahil olmak üzere ABD kaynaklı ödemeler üzerine konulacak %30 oranında stopaj vergisine maruz bırakabilecektir. FATCA ile uyum FFI’ların ve finansal olmayan yabancı kurumların (Non-Financial Foreign Entity – NFFE) banka gizliliği, kişisel gizlilik, verilerin korunması ve insan hakları gibi yerel kanunları ihlal etmesi sonucunu doğurabilir. Pratikte ise korunabilir bir FATCA uyum programını tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek konusunda teknoloji, operasyon ve yazılım uzmanlarının desteği ile Amerikan ve yerel hukuk, vergi, risk ve uyum uzmanlarının iyi bir şekilde koordinasyonunu sağlayacaktır. FATCA uyumlu veya FATCA uyumsuz olmanın maliyetli sonuçlarından kaçınmak için etkili bir seçim sistemi tasarlamak kritik derecede önemlidir.

Katılımcı Profili:
FATCA projelerindeki uyum görevlileri, FATCA projelerindeki bilgi teknolojileri müdürleri, FATCA projelerindeki avukatlar, atanmış FATCA proje müdürleri, operasyonel birim müdürleri,  broker / dealer, risk yönetimi uzmanları, fon müdürleri, tröst şirketleri, mütevelliler ve tröst uzmanları

Eğitim Kapsamı:

BÖLÜM 1: FATCA Temelleri
– Temel FATCA Terminolojisi ve Tanımlar

– FATCA’nın Temel İlkeleri
– Pratikte İş Operasyonlarına Olan Etkisi
BÖLÜM 2: Sınıflama Kuralları
– FFI’ın tanımı

– NFFE’ın tanımı
– Uyumlu sayılan FFI’lar
– Muaf hak sahipleri
– Uygulanabilir FATCA muafiyetlerinin tespiti, sistemde tanımlanması
– Genişletilmiş Bağlı Gruplar
– Türkiye ve ABD gereksinimleri ile uyum
– Çeşitli iş ve ürün hatlarında, yargı alanlarında karmaşık kuralların yönetilmesi
BÖLÜM 3: Hesap Sahiplerinin Belirlenmesi & Dokümantasyon Kuralları
– Müşterilerin Belirlenmesi & Mevcut Hesap Sahipleri için Değerlendirme Kuralları

        Hesap birleştirme kuralları
        ABD hesabı/kişisi işaretleri için elektronik arama
        ABD hesabı/kişisi işaretinin belirlenmesi durumunda ilave belgelendirme
        İlişki Yöneticisi Sorgusu
        Uyumu kabul etmeyen hesap sahipleri
        Yeni hesap sahipliği oluşturulmasında prosedürlerinin değiştirilmesi
        IRS Forms ve Stopaj Sertifikaları (W8)
BÖLÜM 4: IRS Çevrimiçi FATCA Portalı
– Kayıt Süreci ve GIIN (Global Intermediary Identification Number) atanması

– FATCA uyumuna ilişkin Sorumlu Görevli Sertifikasyonu
BÖLÜM 5: Raporlama & Stopaj Gereksinimleri
– FATCA Raporları

– Katılmayan FFI’lar ve kabul etmeyen hesap sahipleri için stopaj vergisi
BÖLÜM 6: Yerel ve Uluslararası Gelişmeler
– Kanunlar

– OECD Küresel Forumu
– Diğer Çok Taraflı Girişimler: G5 Pilot, IRS
BÖLÜM 7: Sizin Riskleriniz
– İş riskleri

– Hukuki riskler
– İtibar riskleri
– Diğer riskler 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu: 
Dr. Halil YOLCU, 1964 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Besni de tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümününden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi BSE’de Sermaye Piyasaları Bölümünde, Hayat Sigortalarında Risk Yönetimi konulu teziyle Master, Bankacılık Bölümünden ise Türk Sigorta Sektörünün AB Sürecine Uyumu konulu doktora tezi ile de doktora derecesi almıştır.
İş hayatına Pamukbank ile başladı. Impexbank ile devam etti. 2,5 yıl bankacılık deneyiminden sonra 1991 yılında sigorta sektöründe kariyerine devam etmiştir. 22 yıldan beri Elementer, Hayat ve Bireysel Emeklilik konularında çalışan Dr. YOLCU, 2012 yılında TNC Akademi yi kurarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.
Dr. Halil YOLCU, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetim Lisansları ve CRMA lisansı sahibi olan Dr. YOLCU, iyi derecede ingilizce bilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 


Benzer Eğitimler: