Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ
09:00-17:00
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri:

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARI EĞİTİMİ


Eğitimin Amacı:

“2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” içerisinde yer alan uluslar arası Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının mevzuata kazandırılması konusunda KGK taslak metinleri oluşturarak Kasım 2018’de görüşe açtı.  İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) tarafından Arapça olarak yayınlanan ve tüm dünyadaki faizsiz finans kurumlarınca esas olarak kabul edilen 58 standart 2019 yılında ülkemizde de kullanıma geçecek. Ülkemizde ilk defa uygulamaya geçecek olan bu yeni standartların getirdikleri eğitimimizde detaylı olarak ele alınacaktır. 

 


Katılımcı Profili:

Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler, Finans ve Muhasebe Departmanı Çalışanları, Bankacılar, Akademisyenler

 

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında Temel Mesleki Konular alanında 21 kredi olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim Kapsamı:

1. Faizsiz Finans 
1.1. Faizsiz Bankacılık
1.2. Faizsiz Bankacılık Sisteminin Gelişimi
1.3. Faizsiz Bankacılık Sisteminin Özellikleri
1.4. Faizsiz Bankacılık Sisteminin İşleyiş Yapısı
2. Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve 
3. Faizsiz Finans Kuruluşları İçin Finansal Muhasebenin Ve Finansal Raporların Amaçları 
3.1. Finansal Raporların İçerdiği Bilgiler
3.2. Muhasebenin Ve Finansal Raporların Sağladığı Bilgilere İlişkin Kısıtlar
3.2.1. Finansal Raporlar Ve Süreç
3.2.2. Finansal Rapor Kategorileri
3.2.3. Finansal Raporlar
3.2.3.1. Temel Tablolar
3.2.3.2. Muhasebe Politikaları Tablosu
3.2.3.3. Destekleyici Tablolar
3.2.4. Finansal Tabloların Unsurları
3.2.5. Finansal Muhasebe Süreci, Finansal Tablolara Alma, Ölçüm Kavramları Ve Muhasebe Varsayımları
3.2.6. Finansal Muhasebe Süreci
3.2.7. Muhasebe Kavramları
3.2.8. Muhasebe Bilgilerinin Hazırlanması Ve Sunumu
4. Katılım Bankaları Ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum Ve Açıklama
4.1. Standart Ve İçeriği
4.2. Finansal Tablolardaki Genel Açıklamalar
4.3. Tablolardaki Sunum Ve Açıklamalar
4.3.1. Finansal Durum Tablosu
4.3.2. Gelir Tablosu
4.3.3. Nakit Akış Tablosu
4.3.4. Ortaklara Düşen Özkaynaklar Değişim Tablosu Veya Dağıtılmamış Kârlar Tablosu
4.3.5. Kısıtlı Yatırımlar Değişim Tablosu
4.4. Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklerin Uygulanması
5. Mudârebe Finansması 
5.1. Mudârebe Kavramı
5.2. Mudârebe İşleyiş Yapısı
5.3. Mudârebe Standartı
5.4. Mudârebe Finansmanının Muhasebeleştirilmesi
5.5. Uygulamalar
6. Müşâreke Finansmanı
6.1. Müşâreke Kavramı
6.2. Müşâreke Kavramı
6.3. Müşâreke İşleyiş Yapısı
6.4. Müşâreke Standartı
6.5. Müşâreke Finansmanının Muhasebeleştirilmesi
6.6. Uygulamalar
7. Selem Ve Paralel Selem 
7.1. Selem Ve Paralel Selem Kavramı
7.2. Selem Ve Paralel Selem İşleyiş Yapısı
7.3. Selem Ve Paralel Selem Standartı
7.4. Selem Ve Paralel Selem Muhasebeleştirilmesi
7.5. Uygulamalar
8. Zekât 
8.1. Kavram
8.2. İşleyiş Yapısı
8.3. Standart
8.4. Muhasebeleştirme
9. İstisna’ Ve Paralel İstisna
9.1. Kavram
9.2. İşleyiş Yapısı
9.3. Standart
9.4. Muhasebeleştirme
10. Murâbaha Ve Diğer Vadeli Satışlar
10.1. Kavram
10.2. İşleyiş Yapısı
10.3. Standart
10.4. Muhasebeleştirme
11. Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının Yürürlüğe Girmesi 
11.1. Uygulamalar
11.2. Olası Aksaklıklar
11.3. Çözüm Önerileri

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 

 


Eğitimci

Dr.Öğr.Üyesi Beyhan Yaslıdağ:

1996 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Bir özel bankanın yatırım fonlarının kuruluşunda ve yönetiminde 1994-2003 yılları arasında görev yapmıştır. 1996-2002 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2015 yılından bu yana İstanbul Aydın Ünivsersitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde akademik hayatını sürdüren Beyhan Yaslıdağ’ın Finans-muhasebe alanında pek çok kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsak eğitimler de vermekte olan Beyhan Yaslıdağ Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye İşbankası ve İşkur gibi pek çok önde gelen kurum ve kuruluşta eğitimler düzenlemiştir.

 

 


Benzer Eğitimler: