Prof.Dr.Funda Başaran & Dr. Bumin Doğrusöz & Dr. Ahmet Kavak
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

7338 SAYILI KANUNUN VERGİ MEVZUATINDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER ZİRVESİ (Online – CANLI)


Eğitimin Amacı:

26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu gibi vergi mevzuatını etkileyen pek çok kanunda uygulamayı etkileyen köklü değişiklikler getirmiştir.

Düzenleyeceğimiz online zirvemizde ülkemizin vergi hukuku alanında en önde gelen isimleri 7338 sayılı kanunun uygulamaya nasıl yansıyacağını, nasıl sorunlarla karşılaşılabileceğini ve çözüm önerilerini katılımcılarımızla paylaşıyor. Konuşmacılarımız Prof.Dr. Funda Başaran Yavaşlar, Dr. Ahmet Kavak ve Dr. Bumin Doğrusöz son bölümde katılımcılarımızdan gelen soruları cevaplandırarak yaşadığınız sorunlara çözüm önerileri sunacaklar.

 


Katılımcı Profili:

Finans-Muhasebe Departmanı Çalışanları, Mali Müşavirler, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar, Akademisyenler

 

Zirve Programı:

10:00-10:50 – 7338 sayılı Torba Yasa Kapsamında Vergi Usul Kanunda Yapılan Önemli Değişiklikler (1) Prof.Dr. Funda Başaran

10:50-11:00 – Mola

11:00-11:50 – 7338 sayılı Torba Yasa Kapsamında Vergi Usul Kanunda Yapılan Önemli Değişiklikler (2) Dr. Ahmet Kavak

11:50-13:00 – Öğle arası

13:00-13:50 – 7338 sayılı Torba Yasa Kapsamında Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler – Dr. Bumin Doğrusöz

13:50-14:00 – Mola

14:00-14:50 – 7338 Sayılı Torba Yasa Kapsamında Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi – Dr. Ahmet Kavak

14:50-15:00 – Mola

15:00-16:00 Soru-Cevap Bölümü

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %10 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

 


Eğitimci

Prof.Dr. Funda Başaran Yavaşlar

Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, Berlin Hür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü programlarında vergi hukuku profesörü olarak görev yapmaktadır.

Kendisi, uzun yıllar Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüş olup, halen, EATLP Akademik Komitesi’nde asli Türkiye Temsilcisi, İKÜ/CEHAMER Vergi Suçları Seksiyonu Başkanı, Vergi Hukuku Platformu’nun (VEHUP) kurucu üyesi ve onursal başkanı, İstanbul Barosu, Türk-Alman Hukukçular Birliği ve Vergi Hukuku ve Kamu Maliyesi Max-Planck Enstitüsü Dostları ve Mezunları Derneği’nin üyesidir.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Başaran Yavaşlar, “Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirilme Şartları” başlıklı teziyle 1999’da doktor (dr. iur), “Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri” başlıklı çalışmasıyla 2004 yılında doçent ve “Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü- Hukuk Devleti Bakış Açısıyla” başlıklı çalışmasıyla ise 2013 yılında profesör unvanını almıştır. Alman Vergi Hukuku’nun önde gelen ismi Prof. Dr. Klaus Tipke ile çalışmış,  Alexander von Humboldt Vakfı-araştırma bursu olmak üzere önemli yurt dışı kuruluşlardan burslar kazanmıştır.

Yüzün üzerinde basılı akademik yayını bulunan Sayın Başaran Yavaşlar’ın ağırlıklı olarak, “vergilendirmenin anayasal çerçevesi”, “gelir vergisi hukuku”, “kurumlar vergisi hukuku (verginin dolanılması ve bu bağlamda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç)”, “vergi usul hukuku (özellikle uzlaşma ve vergi denetimi)” ile “vergi yaptırım hukuku” alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

 

 


Eğitimci

Dr. Ahmet Kavak

10 Şubat 1949 yılında Eskişehir’in Mihallıççık İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu bu ilçede bitirdi. 1967 yılında Maliye Okulundan mezun olup Maliye Bakanlığı bünyesinde memur olarak göreve başladı.
Memuriyeti yanısıra, 1970 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden ve 1974 yılında da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.
Ankara Defterdarlığı Vergi Kontrol Memuru ve bilahare Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak memuriyetine devam etti.
1979 yılında Gelirler Kontrolörü ve 1986 yılında da Gelirler Baş Kontrolörü oldu. Yirmi beş yılı aşkın memuriyet hizmeti sonrası 1993 yılında Gelirler Baş Kontrolörlüğünden emekliye ayrılarak, Yeminli Mali Müşavir olarak serbest çalışma hayatına atıldı. Halen PriceWaterHouseCoopers firmasında Vergi Direktörü olarak görev yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında master ve doktorasını tamamlayan KAVAK, evli ve iki çocuk babası olup mesleki konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları yanısıra iki kitaptan oluşan “Kaynakçalı Vergi Kanunları“, “Katma Değer Vergisi Mevzuatı“, “Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri” ,“Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah”, “Açıklamalı Kurumlar Vergisi Kanunu”, “Yeminli Mali Müşavirlik Meslek Kılavuzu” ve “Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Tüm Vergi Kanunlarıadlı eserleri ile “Yaşanmış Sayılır mı?”, “Küçük Kuşum“, “Kim Bilir“, “Siyah Güller” ve “Mabedimsin” adlı şiir kitapları bulunmaktadır.

 


Eğitimci

Dr. Bumin Doğrusöz

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1980 yılında stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna kaydolmuştur. Aynı yıl, İstanbul İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesine Mali Hukuk asistanı olarak girmiştir. İstanbul Üniversitesinde, “Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj)”  adlı tezi ile Mali Hukuk Doktoru ünvanını almıştır. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

3568 sayılı Kanunun yayımını müteakip İstanbul Mali Müşavirler odasına kaydolarak “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (*)” ünvanını almıştır.

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği (TOBB) nezdinde kurulan Vergi, Özelleştirme, Sosyal Güvenlik, Mahalli İdareler, Bankacılık ve Sigortacılık konularındaki Özel İhtisas Komisyonlarının her birinde görev almıştır.

Devlet Planlama Teşkilatında VII ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planları ve IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı ile X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonlarında görev yapmıştır. Ayrıca, 17 yıl Dünya Gazetesinde mali hukuk konularındaki köşe yazarlığından sonra 3 yıl Referans Gazetesinde de köşe yazıları yazmıştır. Aynı zamanda TRT Haber’de 3 yıl “İş’de Gündem” programını (Dr. Resul Kurt ile birlikte) hazırlayıp sunmuştur.

“Türk Vergi Sisteminde Stopaj”, “Anonim Şirketler”, “Temel Vergi Kanunları” ve “Vergi Reformu (4369 sayılı Kanun açıklaması)”, “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi”, “Türk Ticaret Kanunu” adlı kitapları, çeşitli mevzuat derlemeleri ve gazete köşe yazıları dışında yüzün üzerinde mesleki makalesi vardır. Ayrıca Maliye Bakanlığının danışma organı olan Vergi Konseyi’nin 9 yıl aslî üyeliğini yürütmüştür.

Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dünya Gazetesinde “Hukuka Göre” köşesinde mesleki yazılar yazmaktadır. TOBB Vergi Danışma Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

 


Benzer Eğitimler: