BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN UYGULAMALI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) EĞİTİMİ – 2 GÜN