HABERLER

5 Eki 2016

Müzakere Becerileri Eğitimi

AVUKATLAR İÇİN NLP İLE İKNA VE MÜZAKERE BECERİLERİ EĞİTİMİ

Avukatlara özel hazırlanmış NLP eğitimimizde, katılımcıların verimli bir müzakerenin temel ilkelerini öğrenmeleri, fikirlerini kabul ettirebilme, etkileme ve ikna etme becerilerini geliştirebilmeleri amaçlanır.

AVUKATLAR İÇİN NLP İLE İKNA VE MÜZAKERE BECERİLERİ EĞİTİMİNDE, özellikle son dönemde önem kazanan arabuluculuk konusunda ve hayatın her alanında etkili bir müzakereyi yürütmenin, bu kapsamda iş ilişkilerinizde fark yaratarak daha da başarılı sonuçlar elde etmenin yollarını deneyimleyeceksiniz.

Müzakere Becerileri Eğitimi Detayları

Müzakere Nedir?

Müzakere, farklı çıkarların ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir etkileşim sürecidir. Müzakerede amaç, başkalarının kararlarını etkileyerek isteklerinizi elde etmek için onların düşüncelerini değiştirmek, karşılıklı iletişimle ikna etmek, ortak bir karar vermek, ilgilerde ve ihtiyaçlarda ortaklığı sağlamaktır.

Müzakere, gergin bir ortamda davranışları etkileme özelliğine sahip olan bilgi ve gücün kullanılması sürecidir. Müzakere, kendisinden birtakım şeyler elde etmek istediğiniz kişilerin, sizin istekleriniz doğrultusunda düşünmelerini sağlamaya odaklanan bir bilgi ve çaba alanıdır.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, bir pazarlık ya da çatışma sürecinde tarafların ortak ve kabul edilebilir bir çözüme ulaşmalarına yardımcı olmak amacı ile karar yetkisi olmayan ya da çok sınırlı olan ve tarafların görüş birliği ile belirlenen üçüncü bir tarafın müdahalesi olarak tanımlanabilir.

Arabuluculuk taraflar arasındaki ilişkiyi, güveni ve saygıyı güçlendirebileceği gibi, ilişkinin taraflar için en az zararla sona erdirilmesine de yardımcı olabilir. Arabulucu tarafların çatışmaya farklı bir bakış açısı ile yaklaşmalarını, aralarında açıklığın ve iletişimin geliştirilmesini, problem çözme becerilerinin geliştirilmesini ve çatışma konusunun ayrıntılarının belirlenmesini sağlar.

Müzakere Becerileri Eğitimi Detayları