HABERLER

21 Eyl 2016

İşletmelerde Bütçe Yönetimi ve Bütçe Sistemleri Eğitimi Programı

İŞLETME BÜTÇELERİ EĞİTİMİ (13 Ekim 2016)

İşletme Bütçeleri ve Yönetim
Temel Yönetim Fonksiyonları ve İşletme Bütçeleri
– Planlama
– Koordinasyon
– Kontrol
– Harekete Geçirme
– Haberleşme
İşletme Bütçe Sisteminin Temel Prensipleri
– İşletme Bütçe Sisteminin Temel Prensipleri
– İşletme Bütçelerinde Zaman Boyutu
– İşletmelerde Bütçe Faaliyetlerinin Örgütlenmesi
– İşletme Bütçelerinin Yararları ve Sınırları
İşletme Bütçe Sisteminin Kapsam ve Nitelikleri
– İşletmenin Genel Amaçları
– İşletmenin Özel Amaçları
– İşletme Stratejileri
– Planlama Esaslar
– Projeler

İşletme Bütçeleri Eğitimi Detayları

İŞLETME BÜTÇELERİ

Bütçe; planların sayısal olarak ifade edilmesi ve işletme personelinin gelecekteki faaliyetlerini belirlenmesi olarak tanımlanabilir.

İşletme bütçeleri; işletmelerin saptanmış amaçlarına ulaşmalarında gerekli eylemlerin yerine getirilmesi amacıyla gereksinim duyulan kaynakların nasıl sağlanacağını ve nerelerde kullanılacağının plânlanmasıdır.

Bütçeleme; bütçelerin düzenlemesine ilişkin yöntemlerin bütünüdür.

Bütçe kontrolü; bütçe ile saptanan işletme amaçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan sapmaların kontrol ve değerlendirilmesi işlemlerini içerir.

• İşletmelerin saptanmış amaçlarına ulaşılması uzun vadeli planlarla sağlanır. Uzun vadeli planların yürütülmesi ise kısa vadede yapılacak işleri gösteren yıllık planlarla sağlanır. Sözü edilen yıllık planlar, bütçelerdir.

• İşletme bütçeleri, planlama fonksiyonunun bir parçası olup, işletmelerin saptanmış amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve yürütülmesinde yararlanılan araçtır.

• Özetle bütçe; bir işletmenin finansal faaliyetlerine ilişkin amaçlarını başarmak için izlenmesi gereken yolu belirleyen ayrıntılı finansal plandır.

• Bütçeler, mevcut koşullar içinde işletme faaliyetlerinin verimli bir hale getirilmesinde önemli bir yönetim aracıdır.

İşletme Bütçeleri Eğitimi Detayları