Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu
Eğitim Süresi 4 Gündür.
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

UDS Eğitimi

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları Eğitimi, UDS Eğitimi İstanbul;

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları Eğitimlerinde, UDS ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen mevzuat, kanun bilgisi, Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları hakkında detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. UDS Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Eğitimin Amacı:
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile aktif – ciro büyüklüğü ve çalışan sayısı ile denetimi yaptırmak zorunda tüzel kişiliğe haiz Anonim ve Limitet şirketler ile, bu sınırların altında kalan tüm Anonim şirketler için bağımsız denetim zorunlu olmasından dolayı, daha önce denetim faaliyetinde bulunmamış ve ileride bu potansiyele sahip olabilecek meslek profesyonellerinin temel denetim bilgilerini uygulamalar ile geliştirmek. Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Katılımcı Profili:
Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamı ile yaygınlaşan ve meslek mensubu SMMM ve YMM’lerce icra edilecek bağımsız denetim faaliyetlerine ilgi duyan meslek profesyonelleri

Eğitim Kapsamı:

– Genel Olarak Denetim Süreci
– Finansal Tablo Denetim Ortamı
– Genel İlkeler ve Sorumluluklar
– BDS 200 (Bağımsız Denetim Standardı): Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin BDS’lere Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi
– BDS 210: Bağımsız Denetim İşlerinin Şartları Üzerinde Uzlaşılması;
– BDS 220: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
– BDS 230: Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
– BDS 240: Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
– BDS 250: Finansal Tabloların Denetiminde Mevzuatın Göz Önünde Bulundurulması
– BDS 260: Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlarla İletişim
– BDS 265: İç Kontrol Eksikliklerinin Kurumsal Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime İletilmesi
– BDS 300:Finansal Tablo Denetiminin Planlanması
– BDS 315: İşletmeyi ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
– BDS 320: Denetimin Planlanmasında ve Gerçekleştirilmesinde Önemlilik
– BDS 330: Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşılık Yapacağı İşler
– BDS 402: Bir Hizmet Kuruluşu Kullanan İşletmeye İlişkin Denetim Hususları
– BDS 450: Denetim Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi
– BDS 500: Denetim Kanıtı
– BDS 501: Denetim Kanıtı – Özellik Arz Eden Hesap Kalemleri İçin Dikkate Alınması Gereken Hususlar
– BDS 505: Dış Kaynaklı Teyitler
– BDS 510: İlk Denetimler – Açılış Bakiyeleri
– BDS 520: Analitik Prosedürler
– BDS 530: Denetim Örneklemesi
– BDS 540: Muhasebe Tahminlerinin, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların – Denetimi
– BDS 550 : İlişkili Taraflar
– BDS 560: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
– BDS 580: Yazılı Beyanlar
– BDS 610: İç Denetçilerin Çalışmalarından Faydalanılması
– BDS 620: Bağımsız Denetim Çalışmalarında Uzmandan Yararlanılması
– BDS 700: Finansal Tablolara İlişkin Görüşün Oluşturulması ve Raporlama
– BDS 705: Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Görüşte Yapılan Değişiklikler
– BDS 706: Bağımsız Denetçi Raporundaki Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları
– BDS 710:Karşılaştırmalı Bilgiler – Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar
– BDS 720: Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları
– Bir Bağımsız Denetim Saha Çalışması Uygulama Örneği
– SPK’da işlem gören şirketlere ait Bağımsız Denetim Raporlarının incelenmesi

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu: 
Dr. Halil YOLCU, 1964 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Besni de tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümününden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi BSE’de Sermaye Piyasaları Bölümünde, Hayat Sigortalarında Risk Yönetimi konulu teziyle Master, Bankacılık Bölümünden ise Türk Sigorta Sektörünün AB Sürecine Uyumu konulu doktora tezi ile de doktora derecesi almıştır.
İş hayatına Pamukbank ile başladı. Impexbank ile devam etti. 2,5 yıl bankacılık deneyiminden sonra 1991 yılında sigorta sektöründe kariyerine devam etmiştir. 22 yıldan beri Elementer, Hayat ve Bireysel Emeklilik konularında çalışan Dr. YOLCU, 2012 yılında TNC Akademi yi kurarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.
Dr. Halil YOLCU, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetim Lisansları ve CRMA lisansı sahibi olan Dr. YOLCU, iyi derecede ingilizce bilmektedir.

 

 


Benzer Eğitimler: