Doç.Dr. Sezer Çabri
30 Mayıs 2019
09.00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
750 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Tüketici Hukuku Eğitimleri İstanbul

Tüketici Hukuku Eğitimi

Tüketici Hukuku Eğitimlerinde, Tüketici Hukuku ile ilgilenen hukuk mensuplarının ya da diğer profesyonellerin güncel mevzuat, Tüketici Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Tüketici Hukuku Eğitimi alarak uzmanlaşacağınız eğitimim konuları aşağıdaki gibidir:

Eğitimin Amacı:
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici lehine genişleyen ve değişiklikler öngören tüketici hukukuna ilişkin gerek tüketicilerle temas halinde olan kişi ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerinin gerekse de tüketicilerin hem mevzuat hem de Yargıtay kararları ışığında güncel bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Firmaların yönetim kurulu üyeleri, hukuk müşavirleri, mevzuat uyum ve denetim, pazarlama, tüketici ilişkileri, bilişim uzmanları, avukatlar ve müşavirler.

1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanun tüketicilerin korunmasını özel olarak düzenlemiştir. Aradan geçen zaman içinde bu Kanun önce 2003 yılında önemli şekilde değiştirilmiş, ardından 2007 yılında tekrar değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişikliklerin de günün değişen şartlarına uymaması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle, yeni bir kanun ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla hazırlanan 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hk. Kanun, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile tüketici hukukunun uygulama alanı ve tüketici mahkemelerinin görev alanları genişlemiştir. Bu gelişme karşısında özellikle bankacılık, finansman sağlama ve inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde tüketiciler, üretici, satıcı ve ithalatçı, kredi veren karşısında oldukça geniş bir şekilde korunmaktadır. Bu durum başta hukukçular olmak üzere, tüketici işlemi yapan tüm kesimler için tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin öğrenilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.

 

Eğitim Kapsamı:

1- Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanunun Uygulama Alanı

   a- Tüketici işlemi

  –  Tüketici tanımı

  – Satıcı/sağlayıcı tanımı

  b- Zaman açısından  Alanı

2- Tüketici Mahkemesi- Tüketici Hakem Heyeti

3- Tüm Tüketici İşlemlerine Uygulanacak Genel Kurallar 

4- Ayıptan Doğan Sorumluluk

-Ayıplı mal/ayıplı hizmet tanımı

– Satıcı/Sağlayıcının Sorumluluğunun Koşulları

– Tüketicinin Hakları

5- Garanti Belgesi

6- Sözleşme Çeşitleri

– Taksitle satım sözleşmesi

-Tüketici Kredisi Sözleşmesi

-Abonelik Sözleşmesi

-Mesafeli Sözleşmeler

-Paket Tur Sözleşmeleri

Eğitimci:
Doç. Dr. Sezer Çabri

1975 Trabzon doğumlu olan Doç.Dr. Sezer Çabri, 2002 yılında Koceli Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Doç.Dr. Sezer Çabri 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk bölümünde doktorasını tamamlayarak Doçentlik ünvanına hak kazanmıştır. 2010 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilimdalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk ve Tüketici Hukuku alanında pek çok kitabı bulunan Doç.Dr. Sezer Çabri’nin aynı zamanda pek çok akademik ve ulusal dergide yayınlamış makalesi bulunmaktadır.

 


Benzer Eğitimler: