Doc. Dr. Murat Topuz
09.00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Tüketici Hukuku Eğitimleri İstanbul

Tüketici Hukuku Eğitimi

Tüketici Hukuku Eğitimlerinde, Tüketici Hukuku ile ilgilenen hukuk mensuplarının ya da diğer profesyonellerin güncel mevzuat, Tüketici Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Tüketici Hukuku Eğitimi alarak uzmanlaşacağınız eğitimim konuları aşağıdaki gibidir:

Eğitimin Amacı:
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici lehine genişleyen ve değişiklikler öngören tüketici hukukuna ilişkin gerek tüketicilerle temas halinde olan kişi ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerinin gerekse de tüketicilerin hem mevzuat hem de Yargıtay kararları ışığında güncel bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Firmaların yönetim kurulu üyeleri, hukuk müşavirleri, mevzuat uyum ve denetim, pazarlama, tüketici ilişkileri, bilişim uzmanları, avukatlar ve müşavirler.

1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanun tüketicilerin korunmasını özel olarak düzenlemiştir. Aradan geçen zaman içinde bu Kanun önce 2003 yılında önemli şekilde değiştirilmiş, ardından 2007 yılında tekrar değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişikliklerin de günün değişen şartlarına uymaması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle, yeni bir kanun ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla hazırlanan 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hk. Kanun, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile tüketici hukukunun uygulama alanı ve tüketici mahkemelerinin görev alanları genişlemiştir. Bu gelişme karşısında özellikle bankacılık, finansman sağlama ve inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde tüketiciler, üretici, satıcı ve ithalatçı, kredi veren karşısında oldukça geniş bir şekilde korunmaktadır. Bu durum başta hukukçular olmak üzere, tüketici işlemi yapan tüm kesimler için tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin öğrenilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.

 

Eğitim Kapsamı:

1- Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanunun Uygulama Alanı

   a- Tüketici işlemi

  –  Tüketici tanımı

  – Satıcı/sağlayıcı tanımı

  b- Zaman açısından  Alanı

2- Tüketici Mahkemesi- Tüketici Hakem Heyeti

3- Tüm Tüketici İşlemlerine Uygulanacak Genel Kurallar 

4- Ayıptan Doğan Sorumluluk

-Ayıplı mal/ayıplı hizmet tanımı

– Satıcı/Sağlayıcının Sorumluluğunun Koşulları

– Tüketicinin Hakları

5- Garanti Belgesi

6- Sözleşme Çeşitleri

– Taksitle satım sözleşmesi

-Tüketici Kredisi Sözleşmesi

-Abonelik Sözleşmesi

-Mesafeli Sözleşmeler

-Paket Tur Sözleşmeleri

Eğitimci:
Doç. Dr. Murat Topuz

Doç.Dr.Murat topuz, 1999’da Marmara Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuş, 2000 yılında aynı fakültede asistan olarak göreve başlamıştır. Yüksek lisansını 2003 yılında tamamlamış daha sonra Tübitak’ın bilim insanlarını destekleme burslu programı çerçevesinde bir yıl boyunca Almanya’nın Köln üniversitesi hukuk fakültesinde misafir öğretim görevlisi sıfatıyla araştırmalarda bulunmuş ve doktorasını 2010 yılında bitirmiştir. Üniversiteler arası kurul tarafından 2014 yılında kendisine doçentlik unvanı verilmiştir. Halen Marmara Üniversitesi hukuk fakültesinde medeni hukuk anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç.Dr. Murat topuz,bir çok üniversitede gerek ön lisans gerek lisan gerekse yüksek lisans dersleri vermiş ve ders vermeye devam etmektedir. Borçlar hukuku, medeni hukuk, eşya hukuku, miras hukuku ve tüketici hukuku alanında gerek bireysel gerekse ortak yazarlı olarak yedi kitap ve otuzun üzerinde makale yazmıştır. 2015 yılından beri istanbul mahkemelerinde bilirkişilik yapmakta olan Doç.Dr. Murat topuz, Türkiye’nin birçok üniversite, baro, sivil toplum kuruluşları, Serbest Mali Müşavir odaları, özel kuruluş ve şirketlerde, bankalarda konferanslar, seminerler ve eğitimler vermiştir. İngilizce, almanca ve başlangıç düzeyinde Latince bilen Doç.Dr. Murat topuz evli ve bir çocuk babasıdır.

 


Benzer Eğitimler: