Doc. Dr. Asli Makaraci
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Tüketici Hukuku Eğitimleri İstanbul

Tüketici Hukuku Eğitimi

Tüketici Hukuku Eğitimlerinde, Tüketici Hukuku ile ilgilenen hukuk mensuplarının ya da diğer profesyonellerin güncel mevzuat, Tüketici Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Tüketici Hukuku Eğitimi alarak uzmanlaşacağınız eğitimim konuları aşağıdaki gibidir:

Eğitimin Amacı:
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici lehine genişleyen ve değişiklikler öngören tüketici hukukuna ilişkin gerek tüketicilerle temas halinde olan kişi ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerinin gerekse de tüketicilerin hem mevzuat hem de Yargıtay kararları ışığında güncel bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Firmaların yönetim kurulu üyeleri, hukuk müşavirleri, mevzuat uyum ve denetim, pazarlama, tüketici ilişkileri, bilişim uzmanları, avukatlar ve müşavirler.

1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hk. Kanun tüketicilerin korunmasını özel olarak düzenlemiştir. Aradan geçen zaman içinde bu Kanun önce 2003 yılında önemli şekilde değiştirilmiş, ardından 2007 yılında tekrar değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişikliklerin de günün değişen şartlarına uymaması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle, yeni bir kanun ihtiyacı doğmuştur.

Bu amaçla hazırlanan 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hk. Kanun, 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile tüketici hukukunun uygulama alanı ve tüketici mahkemelerinin görev alanları genişlemiştir. Bu gelişme karşısında özellikle bankacılık, finansman sağlama ve inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde tüketiciler, üretici, satıcı ve ithalatçı, kredi veren karşısında oldukça geniş bir şekilde korunmaktadır. Bu durum başta hukukçular olmak üzere, tüketici işlemi yapan tüm kesimler için tüketicinin korunmasına ilişkin hükümlerin öğrenilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.
Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek bu eğitimimizde konunun uzmanı Değerli Akademisyen Doç. Dr. Aslı Makaracı, yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan önemli düzenlemeleri, yönetmelikleri ve kanunun uygulama boyutunu yargı kararlarıyla birlikte detaylı bir şekilde ele alacaktır.

Eğitim Kapsamı:

1- Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanunun Uygulama Alanı

   a- Tüketici işlemi

  –  Tüketici tanımı

  – Satıcı/sağlayıcı tanımı

  b- Zaman açısından  Alanı

2- Tüketici Mahkemesi- Tüketici Hakem Heyeti

3- Tüm Tüketici İşlemlerine Uygulanacak Genel Kurallar 

4- Ayıptan Doğan Sorumluluk

-Ayıplı mal/ayıplı hizmet tanımı

– Satıcı/Sağlayıcının Sorumluluğunun Koşulları

– Tüketicinin Hakları

5- Garanti Belgesi

6- Sözleşme Çeşitleri

– Taksitle satım sözleşmesi

-Tüketici Kredisi Sözleşmesi

-Abonelik Sözleşmesi

-Mesafeli Sözleşmeler

-Paket Tur Sözleşmeleri

Eğitimci:
Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı
Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını “Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi” konusundaki tezi ile almış, 2008 yılında da “Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatlar” konulu tezi ile Doktor ünvanını kazanmıştır.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde idari görevler almış, yayın kurulunda çalışmıştır. Tüketici Hukuku alanında çok sayıda makaleleri ve kitapları bulunmaktadır. Ayrıca mevzuat değişiklikleri sırasında düzenlenen aydınlatıcı konferanslarda tebliğler sunmuştur (Yeni Borçlar Kanununda Haksız Fiiller ve Satım Sözleşmesi Türleri, Yeni Tüketici Kanununda Haksız Şartlar, Yeni Tüketici Kanununda Ön Ödemeli Konut Satışı…)
Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı, halen Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim dalında Tüketici Hukuku lisans ve yüksek lisans dersleri, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku lisans dersleri, Atipik Sözleşmeler doktora dersleri vermektedir.


Benzer Eğitimler: