Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu
09:00-17:00
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

TMS Eğitimi, TFRS Eğitimi

UMS / UFRS Sertifika Programı

Eğitimin Amacı:
TMS / TFRS (UMS / UFRS) konusunda düzenlenecek eğitim programı tüm detaylarıyla standartların anlatımını içerecek olup, finansal tabloların oluşturulmasına yönelik uygulamaların yapılacağı bir program olacaktır.
Katılımcı Profili:
Tüm işletmelerin Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Mali Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01.01.2013’ten itibaren Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TMS/TFRS) uygulamaya başlayıp, dönem sonlarında TMS/TFRS’ye uygun finansal tablolar hazırlayarak bağımsız denetimden geçmek zorundadırlar. Mali tabloların yeni standartlara göre hazırlanması için TMS/TFRS uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Eğitim Kapsamı:

 • Küresel Finansal Gelişmeler
 • Ulusal Finansal Gelişmeler
 • US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri)
 • KOBİ’ler için Muhasebe Standartları
 • Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Kavramsal Açıklamaları ve Amacı
 • Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartlarının Dayandığı Temel Kavramlar
 • İşletmelerde Muhasebe Politikaları ve Yönergeleri Oluşturma Gereği ve Süreci
 • TMS ve TFRS’nin Güncel Olarak Yürürlükteki Standartları ve Yürürlükten Kalkanların Değerlendirilmesi
 • FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ
  • TMS 1-Finansal Tabloların Sunulması
  • TMS 8- Dönem Net Karı (Zararı) / Muhasebe Politikalarındaki Temel Hatalar ve Değişiklikler
  • TMS 10- Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olayların Raporlanması
  • TMS 7- Nakit Akım Tabloları
 • HASILAT-MALİYET İLİŞKİSİ
  • TMS 23- Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • TMS 2- Stoklar
  • TMS 18- Gelirler
  • TFRS 14-Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
  • TFRS 13-Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • MALİ DURAN VARLIKLAR
  • TMS 28- İştirakler ve Finansal Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
  • TFRS 12- Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
 • MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 • TMS 16- Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17- Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Leasing Muhasebesi)
 • TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 36- Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • FİNANSAL ARAÇLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
  • TMS 39- Finansal Araçların Tanımlanması ve Ölçümü
  • TMS 32- Finansal Araçların Açıklamaları ve Sunulması
  • TFRS 7-Finansal Araçlar: Dipnotlar
  • TFRS 9-Finansal Araçlar
 • VERGİ-YASAL VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  • TMS 12- Vergilerin Muhasebeleştirilmesi (Gelir ve Kurumlar Vergileri- Ertelenmiş Vergi Kavramları)
  • TMS 19- Çalışan Hakları (Kıdem Tazminatlarının Ayrılması-Muhasebeleştirilmesi-Raporlanması)
  • TMS 37- Karşılıklar-Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar
 • DİĞER ÖNEMLİ STANDARTLAR
 • TMS 33- Hisse Başına Kar Kavramı
 • TMS 34- Ara Dönem Finansal Tabloların Raporlanması
 • TFRS 1-16 Arası Finansal Raporlama Standartlarının Analizi
 • TMS (TFRS) / SPK / Vergi Mevzuatı / Tekdüzen Hesap Planı Karşılaştırmaları
 • TFRS’ye Uygun Rapor Örnekleri

Standartlar Yarı Ayrı Ayrı ve Toplu Olarak Uygulamalı Olarak Anlatılacaktır.

Eğitimci:

Yrd. Doç. Dr. Halil Yolcu:

Yrd. Doç.Dr. Halil YOLCU, 1964 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Besni de tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümününden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi BSE’de Sermaye Piyasaları Bölümünde, Hayat Sigortalarında Risk Yönetimi konulu teziyle Master, Bankacılık Bölümünden ise Türk Sigorta Sektörünün AB Sürecine Uyumu konulu doktora tezi ile de doktora derecesi almıştır.

İş hayatına Pamukbank ile başladı. Impexbank ile devam etti. 2,5 yıl bankacılık deneyiminden sonra 1991 yılında sigorta sektöründe kariyerine devam etmiştir. 22 yıldan beri Elementer, Hayat ve Bireysel Emeklilik konularında çalışan Yrd.Doç.Dr. YOLCU, 2012 yılında TNC Akademi yi kurarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.

Yrd.Doç.Dr. Halil YOLCU, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetim Lisansları ve CRMA lisansı sahibi olan Yrd.Doç.Dr. YOLCU, iyi derecede İngilizce bilmektedir.


Benzer Eğitimler: