Av. Sahin Ardiyok-Av. Baris Yuksel-Yrd. Doc. Dr. Emin Koksal
İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Telekomünikasyon Hukuku Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Katılımcıları sektöre yönelik devlet müdahalelerinin gerekçeleri hakkında bilgilendirmek, bu müdahalelerin kapsamının anlaşılmasını sağlamak ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin söz konusu düzenlemelerden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Eğitimin sonunda, katılımcıların telekomünikasyon sektörünün dinamikleri ve elektronik haberleşme hukukunun temelleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Telekomünikasyon ve elektronik haberleşme sektöründe çalışmakta olan hukukçu, iktisatçı ve işletmeciler, üst düzey yöneticiler

Eğitim Kapsamı:

 • Elektronik Haberleşme Hukukuna Giriş
  • Elektronik Haberleşme Hukuku Hakkında Genel Bilgiler
  • Elektronik Haberleşme Hukukunda Temel Kavramlar
  • 406 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgiler
  • Elektronik Haberleşme Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması İlişkisi
 • Elektronik Haberleşme Hukukunun İktisadi Temelleri
  • Piyasa Aksaklıkları ve Düzenleme İhtiyacı
  • Regülasyon Teorisi ve Kurumsal Yapı
   • Düzenleyici Kurumlar Hakkında Açıklamalar
   • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) İncelenmesi
  • Türkiye ve Dünyada Sektörün Gelişimi ve Deregülasyon
   • Devlet Tekelleri Dönemi
   • Telekomünikasyon Sektöründe Özelleştirme
   • Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme (Sektörün Rekabete Açılması)
  • Avrupa Birliği Mevzuatı ve 5809 sayılı Kanun Kapsamında Sektörün Düzenlenmesi
   • Sektörde Faaliyet Gösteren İşletmecilerin Düzenleyici Kurumlar Tarafından Yetkilendirilmesi
   • Öncül Düzenlemeye Tabi İşletmecilerin Belirlenmesi
   • Erişim ve Arabağlantı Düzenlemeleri
   • İşletmeciler Tarafından Uygulanan Tarifelere Yönelik Müdahaleler
  • Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Politikası
   • Genel Rekabet Politikası
   • Mobil Hizmetlerde Rekabet Politikası
   • Kablolu Hizmetlerde Rekabet Politikası
   • Mevzuat ve Danıştay İçtihatları Çerçevesinde Rekabet Kurumu ve BTK Arasında Yetki Çatışmalarının Çözümlenmesi
  • Elektronik Haberleşme Sektöründe Güncel Gelişmeler
   • Elektronik Haberleşme Sektöründe Yakınsama
    • Aynı Altyapının Farklı Hizmetler İçin Kullanılması
    • Telekomünikasyon Hizmetleri Arasındaki Ayrımların Ortadan Kalkması
    • Yakınsamanın Hukuki Boyutu
   • Elektronik Haberleşme HukukundaGüncel Gelişmeler
    • Yeni Nesil Şebekelerin Düzenlenmesi
    • Over-the-Top (OTT) Hizmetlerinin Düzenlenmesi
   • Sektörü Etkileyen Danıştay Kararları
   • Soru – Cevap

Eğitimciler:
Av. Şahin Ardıyok
Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı’nda (BASEAK) Ortak Avukat olarak görev yapmakta ve Rekabet Hukuku Grubu Başkanlığını yürütmektedir. 16 yıldan fazla süredir rekabet,regülasyon, kamu özel işbirlikleri (PPP), anti-dumping alanında deneyimi bulunan Av. Şahin Ardıyok, Türk ve uluslararası şirketlere ve kamu kuruluşlarına bu alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan Ardıyok, İşletme Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden 2000 yılında kazanmış ve hukuk yüksek lisans diplomasını 2003 yılında Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden almıştır. Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı’na katılmadan önce Rekabet Kurumu’nda rekabet uzmanı olarak görev yapan Ardıyok burada elektronik haberleşme pazarları üzerinde uzmanlaşmıştır. Şahin Ardıyok,Rekabet Kurumu’nda görev yaparken, Türk Telekom’un özelleştirilmesi ve mobil şebeke frekans ihalelerine ilişkin süreçlerde raportör olarak görev yapmış, ayrıca OECD’nin “Türkiye’de Düzenleyici Reform” raporunun telekomünikasyon sektörüne ilişkin bölümünü kaleme almıştır. Ardıyok, BASEAK’a katılmadan önce, önde gelen bir iktisadi danışmanlık şirketinde ortak olarak görev yapmıştır. Şahin Ardıyok,“Telekomünikasyon Sektöründeki Rekabeti Engelleyici Davranışların Engellenmesi İçin Teknik Yardım” (EuropeAid/133078/D/SER/TR) projesi kapsamında kilit hukuki uzman olarak görev yapmıştır. Ardıyok, 9 yıldır Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Regülasyon Ekonomisi ve Hukuk” ile “Enerji Hukuku ve Politikası” derslerini vermekte olup, geçmişte 3 yıl boyunca Bilgi Üniversitesi’nde “Telekomünikasyon Hukuku” dersi vermiştir.

Av. Barış Yüksel
Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığının “Rekabet Hukuku, Regülasyon ve Kamu Özel Ortaklığı Departmanında” avukat olarak görev yapmaktadır. Barış Yüksel, rekabet hukuku ve telekomünikasyon sektörüne özgü regülasyonlara ilişkin danışmanlık hizmetleri sunmakta ve Türkiye elektronik haberleşme pazarlarında faaliyet gösteren önemli şirketlerle çalışmaktadır. 2011 ve 2013 yılları arasında bir rekabet ve regülasyon danışmanlığı firmasında hukuki danışman olarak görev yapan Yüksel, burada da özellikle mobil haberleşme ve genişbant internet pazarları üzerinde yoğunlaşmıştır. Barış Yüksel, Yeni Jenerasyon Şebekelere geçişin ve OTT işletmecilerinin ortaya çıkışının rekabet hukuku ve sektörel regülasyonlar bakımından doğurabileceği olası sorunlara ilişkin kapsamlı strateji belgeleri kaleme almıştır. Bunların yanı sıra, müvekkillerini Rekabet Kurulu nezdinde savunmuştur. Yüksel, “Telekomünikasyon Sektöründeki Rekabeti Engelleyici Davranışların Engellenmesi İçin Teknik Yardım” (EuropeAid/133078/D/SER/TR) projesi kapsamında hukuki uzman olarak görev almıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olan Yüksel, 2012 yılında Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakütesi’nin Hukuk ve Ekonomi Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Barış Yüksel, akademik çalışmalarına Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında devam etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Emin Köksal
Ağırlıklı olarak telekomünikasyon, teknoloji, medya, enerji ve perakendecilik sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere rekabet, birleşme ve devralmalar, kamu politikaları ve yasal düzenlemeler alanlarında iktisadi danışmanlık vermektedir. Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Köksal, 2004’de yüksek lisansını aynı üniversitede Kamu Maliyesi bölümünde, doktorasını ise Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 2008 yılında tamamlamıştır. Telekomünikasyon sektöründe rekabet ve regülasyon alanında bir çok akademik ve güncel çalışmaları olan Emin Köksal, 8 yıldır Bahçeşehir Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde yardımcı doçent doktor olarak “Yönetim Ekonomisi”, “Oyun Teorisi”, “Sanayi İktisadı”, “İstatistik” ve “Hukuk ve İktisat” derslerini vermektedir. Aynı zamanda AcikEkonomi.com blogunun ortak kurucusu ve yazarıdır.

İŞ ORTAĞIMIZ:

tehav


Benzer Eğitimler: