Dr. Öğr. Üyesi Seniha Dal
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

YENİ SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Yakın zaman önce yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka kavramı, marka tescili ve tescil engelleri, tescilli markadan doğan hakların kapsamı ve marka hakkına tecavüz halleri, markanın iptali ve hükümsüzlüğü, markanın hukuki işlemlere konu olması gibi pratikte öneme sahip konuları ele almayı hedeflemektedir. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen değişikliklerin pratiğe olası etkilerinin yanı sıra, olduğu gibi korunan hükümlerin Yargıtay ve ABAD kararları ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Avukatlar, stajyer avukatlar, hukukçular, marka vekilleri ve marka uzmanları katılabilirler.

Eğitim Kapsamı:

A- Marka ve Marka Hukuku Kavramları ve Markanın Fonksiyonları
B- Marka Tescili
1. Marka olarak Tescil Edilebilecek İşaretler

2. Marka Tescil Prosedürü
3. Mutlak Ret Nedenleri
4. Nispi Ret Engelleri
C- Marka Korumasının Kapsamı ve Marka Hakkına Tecavüz
1. Marka Hakkı Sahibinin Önlenmesini Talep Edebileceği Fiiller

2. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
3. Hakkı Tecavüze Uğrayan Marka Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler
4. Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler
D- Markanın Koruma Süresi ve Yenileme
E- Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali
1. Markanın Hükümsüzlüğü Halleri

2. Markanın İptali Halleri
3. Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi
F- Markaların Hukuki İşlemlere Konu Olması
1. Lisans Sözleşmesi

2. Markanın Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması
G- Marka Hakkının Tükenmesi

Bu program Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Lebib Yalkın Yayımları iş ortaklığında yapılmaktadır. Eğitime katılanlara Lebib Yalkın  tarafından Marmara Üniversitesi’ne ait Katılım Sertifikası verilecektir.

Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Dr. Öğr. Üyesi Seniha Dal

1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü İşletme Hukuku Anabilim Dalında akademik hayatına başlamıştır. Halen adı geçen Anabilim Dalında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programından “Türk Sermaye Piyasası Hukukuna Göre Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul” adlı tez ile mezun olarak Doktora diploması, 2001 yılında da aynı üniversitenin Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans Programından “Protection of Geographical Indicaitons in the European Union and Turkey” adlı tez ile yüksek lisans derecesi almıştır. Hukuka Giriş, Borçlar Hukuku,Ticaret Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku derslerini vermekte vermektedir.


Benzer Eğitimler: