Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu & Prof.Dr. Özgür Çatıkkaş
17 Kasım 2018
09:00-17:00
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Göztepe Şubesi
700 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi


Eğitimin Amacı:

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır. Eğitimcilerin, konkordato ve iflasın ertelenmesi uygulamasında bilirkişi, kayyım ve konkordato komiseri olarak edindikleri deneyimler de katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Marmara Üniversitesi’den verilen katılım belgesi ile Konkordato Komiseri olmak isteyen katılımcılara başvuru sürecinde avantaj sağlamaktadır.


Eğitimin Kapsamı:

Yeni 7101 sayılı İcra İflas Kanunu’na göre konkordato başvuru sürecinin mali ve hukuki yönleriyle katılımcılara aktarılması


Katılımcı Profili:

Şirket Yöneticileri, Finans-Muhasebe Yöneticileri, Avukatlar, Hukuk Danışmanları, Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler

 

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında Destekleyici Eğitimler alanında 7 kredi olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim İçeriği:

A. Hukuki Boyut

 1. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller
 2. Konkordato talebi – Konkordato talebine eklenecek belgeler
 3. Konkordato Projesi
 4. Finansal Analiz Raporları
 5. Geçici Konkordato Mühleti ve Sonuçları – İcra Takiplerine Etkisi
 6. Konkordato Komiseri Olabilecek Kişiler, Komiserinin Yetki ve Görevleri
 7. Kesin Konkordato Mühleti, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
 8. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
 9. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması
 10. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk
 11. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
 12. Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları
 13. Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu
 14. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası
 15. Konkordatonun Feshi
 16. Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri
 17. Rehinli alacaklılarla Müzakere ve Konkordato
 18. İflas İçi (iflastan sonra) Konkordato

B. Mali Boyut

 1. Muhasebe Kavramları ve Giriş
 2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
  • Finansal Durum Tablosu
  • Kapsamlı Gelir Tablosu
  • Özkaynak Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Mali Tablo Dipnotları
 3. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
  • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
  • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
  • Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
  • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 4. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
 5. Mali Analiz Teknikleri
  • Değişimlerin Analizi
  • Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
  • Dikey Analiz
  • Oran Analizleri

Bu program Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Lebib Yalkın Yayımları iş ortaklığında yapılmaktadır. Eğitime katılanlara Lebib Yalkın  tarafından Marmara Üniversitesi Rektör imzalı Katılım Belgesi verilecektir.

Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 

Eğitimci:

Dr. Öğr. Üyesi Evren Kılıçoğlu

Evren Kılıçoğlu

Evren Kılıçoğlu

2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında göreve başlamıştır. ‘İcra Sözleşmeleri’  isimli teziyle 2005 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2012 yılında  ‘Medeni Yargılamada Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilmiş Delillerin Kullanılması” konulu teziyle doktor olmuştur. Halen medeni usul hukuku ve icra – iflas hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir.


Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş

Özgür Çatıkkaş

Özgür Çatıkkaş

2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı, 2011 – 2012 yıllarında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na müdür olarak atandı ve kendisi halen bu görevi sürdürmektedir. 2012 yılında muhasebe alanında doçent olan Çatıkkaş, SMMM ve Bağımsız Denetçilik ünvanlarına sahip olup, muhasebe ve denetim konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

İş Ortağımız:

 

 

 

 


Benzer Eğitimler: