Doc. Dr. Ozgur Catikkas
27 Mayıs 2017
09:30 - 16:30
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şişli Şubesi
650 TL+KDV
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız:

Telefon No:


Eğitim Yeri

Eğitimin Amacı:
Mali tabloların tanıtılması, doğru bir şekilde yorumlanması ve bu sayede firmanın finansal durumunun tespitinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Firmaların yöneticileri, muhasebe ve finans bölümü çalışanları.

Eğitim Kapsamı:

MUHASEBE VE MALİ TABLOLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

-Muhasebe ve Finansın Temel Kavramları ve Prensipleri
-Temel muhasebe denklemi
-Tek Düzen Hesap Planı
-Hesapların sınıflandırılması ve işleyişi

FİNANSAL TABLOLAR
– Bilançonun ilkeleri ve bilanço kalemleri

– Gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosu kalemleri
– Nakit Akış Tablosu
– Kar Dağıtım Tablosu

FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ
– Yatay analiz, dikey analiz, oran analizi

– Likidite, borçluluk, faaliyet ve büyüme

BİLANÇO İŞLEMLERİ
– Varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklara ilişkin ilkeler ve okunması

– Aktif ve Pasif hesaplar
– Çıkartılmış sermaye
– Yasal yedekler(Yedek akçe)
– Sermaye artışında yedek akçelerin kullanılması
– Şirketlerde Esas Sermaye Azaltılması/Arttırılması
– Sermayenin kaybı
– Nakit durumu-Bilanço durumu
– Primli senet ihracı
– Primin bilançoda yeri

BORCA BATIKLIK UYGULAMASI(TTK 376)

ÖRNEK UYGULAMALAR

Bu programa katılanlara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ve Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış katılım belgesi verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi Mensuplarına %15 indirim uygulanacaktır.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş
2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı, 2011-2012 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı, 2015 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokuluna müdür olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. 2012 yılında muhasebe alanında doçent olan Çatıkkaş, SMMM ve Bağımsız Denetçilik ünvanına sahip olup muhasebe ve denetim konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

İş Ortağımız:

 

 

 


Benzer Eğitimler: