Prof. Dr. Ozgur Catikkas
09:00-17:00
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şişli Şubesi
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

EĞİTİM YERİ

Eğitimin Amacı:
Mali tabloların tanıtılması, doğru bir şekilde yorumlanması ve bu sayede firmanın finansal durumunun tespitinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Firmaların yöneticileri, muhasebe ve finans bölümü çalışanları.

Eğitim Kapsamı:

    1. Muhasebe Kavramları ve Giriş

    2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
         a) Finansal Durum Tablosu
         b) Kapsamlı Gelir Tablosu
         c) Özkaynak Değişim Tablosu
         d) Nakit Akım Tablosu
         e) Mali Tablo Dipnotları

    3. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
         a) Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
         b) Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
         c) Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
         d) Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi

    4. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş

    5. Mali Analiz Teknikleri
        a) Değişimlerin Analizi
        b) Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
        c) Dikey Analiz
        d) Oran Analizleri

    6. Özkaynak Defter Değeri ve Özkaynak Market Değeri Kavramları

    7. FAVOK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması

        a) Formülü
        b) Kar/Zarar Tablosunda EBITDA’yi arttıracak ve azaltacak gri alanda kalan kalemlerin tartışılması
        c) Normalleştirilmiş EBITDA hesaplaması
        d) Gerçek UFRS mali tablolar üzerinde uygulama

    8. FAVOK  (EBITDA) Mali Analizlerde Nasıl Kullanıldığı
        a) EBITDA ile Net Borçluluk ilişkisi ve analizi
        b) EBITDA ile Net İşletme Sermayesi ilişkisi ve analizi
        c) EBITDA’nin nakde dönüş oranı

    9. İşletme sermayesi tanım, hesaplanması ve analizi
        a) İşletme sermayesi ile nakit yönetimi arasındaki bağın analizi
        b) Mevsimselliğin etkisi
        c) Farklı sektörlerde işletme sermayesi örnekleri (örneğin negatif vs. pozitif işletme sermayesi)

    10. Net borçluluk hesaplanması ve analizi
        a) Finansal borç niteliğinde değerlendirilebilecek bilanço kalemlerinin tartışılması
        b) Nakit ve nakit benzeri kalemlerin tartışılması
        c) Net işletme sermayesi ile olan ilişki

    11. Rantabilite analizi
        a) ROE
        b) ROIC
        c) ROA
        d) ROCE

    12. Nakit Akım Tablosu Analizde Yorumlanması ve Analizde Kullanımı

    13. Paranın Zaman Değeri
        a) Bugünkü Değer
        b) Gelecekteki Değer
        c) Anüitenin Bugünkü Değeri
        d) Faiz, iskonto oranı ve iç verim oranı (IRR) hesaplaması ve aralarındaki ilişkinin tartışılması
        e) Excel uygumalar

    14. Şirket Değerleme Yöntemleri
        a) Göreceli Değerleme
        b) Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri

Not: Eğitim boyunca çeşitli firmaların KAP’ta (Kamu Aydınlatma Platformu) yayımlanmış mali tablolar ve uluslararası firmaların kendi internet sitelerinde yayınladıkları mali tabloları üzerinden uygulamalar yapılacaktır.

Bu programa katılanlara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ve Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış katılım belgesi verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %15 indirim uygulanacaktır.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş
2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı, 2011 – 2012 yıllarında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na müdür olarak atandı ve kendisi halen bu görevi sürdürmektedir. 2012 yılında muhasebe alanında doçent olan Çatıkkaş, SMMM ve Bağımsız Denetçilik ünvanlarına sahip olup, muhasebe ve denetim konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

İş Ortağımız:

 

 

 


Benzer Eğitimler: