Dr. Öğr. Üyesi Halil Altındağ
Elite World Hotel - Taksim
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

KVKK’YA UYUMLULUK SÜRECİ, VERİ ENVANTERİ HAZIRLAMA VE VERBİS’E KAYIT SEMİNERİ


Seminer Kapsamı:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında başta şirketler olmak üzere tüm veri sorumlularının ve firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti veren avukatların bilmesi gereken temel kavramlar ve atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır.

Kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve aktarılması süreçlerinin detaylı olarak anlatılacağı bu seminerde daha sonra veri sorumlularının Kanun kapsamında düzenlenen yükümlülükleri ele alınacak; bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğü ve veri güvenliği, özellikle Kurul kararları üzerinden anlatılacaktır.

Bir sonraki bölümde ise KVKK uyum sürecinin en temel aşaması olan Veri Envanterinin hazırlaması süreci örnek tablolar üzerinden detaylı olarak anlatılacak ve VERBİS kaydı ile VERBİS kayıt sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.

Seminer esas itibariyle 6698 sayılı Kanun’u esas almakla birlikte, Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) veri işleme ve veri transferi başta olmak üzere ilgili hükümlerine de değinilecektir. Özellikle Avrupa Birliği’ne yönelik mal ve hizmet sunumu olan firmalar açısından GDPR, KVKK kadar önem arz etmektedir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Halil Altındağ’ın konuşmacı olarak yer alacağı bu seminer özellikle daha önce konuyla ilgili düzenlemiş olduğumuz genel bilgilendirme maksatlı eğitimlerimizin ötesinde özellikle Veri Envanteri hazırlama ve VERBİS’e kayıtla ilgili örnek tablolar ve örnek olaylar üzerinden daha kapsamlı bir içerik sağlamaktadır.

 


Katılımcı Profili:

KVKK Uyum Birimi Çalışanları, Şirket Yöneticileri, Firma Sahipleri, İK Departmanı Çalışanları, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, IT Çalışanları, Finans-Muhasebe Çalışanları, Mali Müşavirler

İçerik:

09:00-09:30              Kayıt ve Tanışma

09:30-10:15              Temel Kavramlar

– Kişisel Veri ve Hassas Veri

– Kişisel Verilerin İşlenmesi

– Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu

– Bulut Bilişim (Cloud Computing)

– Cookies

10:15-10:45                Veri İşleme Şartları

– Olağan Veriler İçin

– Hassas Veriler İçin

Verinin Transferi

– Yurtiçinde Transferi

– Yurtdışına Transferi

10:45-11:00               Kahve Arası

11:00-11:45               Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri Güvenliği

Başvuru ve Şikayet

– Veri sorumlusuna başvuru

– Kurula Şikayet

11:45-12:30               Veri Envanteri Hazırlama Süreci 

12:30-13:30               Yemek Arası

13:30-14:30              Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) ve VERBİS’e Kayıt

– İrtibat Kişisi

– İstisnalar

– Kayıtta dikkat edilmesi gereken hususlar

14:30-15:00               TCK’da Öngörülen Suçlar ve İdari Yaptırımlar

Kanunda Öngörülen İstisnalar

15:00-15:15               Kahve Arası

15:15-16:00              Sektörel Konular

– İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Alanında Kişisel Veriler

– Sağlık Hizmetleri Alanında Kişisel Veriler

– Otel ve Konaklama Hizmetleri Alanında Kişisel Veriler

– E-Ticaret Alanında Kişisel Veriler

16:00-17:30              Sorular ve Cevaplar

 
Lebib Yalkın Abonelerine %20 indirim uygulanacaktır. (Aynı firmadan en fazla 3 katılımcı için indirim uygulanmaktadır.)
KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır. 
Yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi zirveyi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.


Konuşmacı

Dr. Halil Altındağ
Dr. Halil Altındağ, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2010 yılında “Yürürlükte Olan Yasalara ve İdari Düzenleyici İşlemlere Güvenden Kaynaklanan Haklı Beklenti Kavramı ve Korunması” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında doktoraya başladı. 2015 yılında Fransa’nın Limoges Üniversitesinde bilimsel araştırmalarda bulundu. 2016 yılında “İdarenin Yargısal Denetiminde Kanunilik Blokunun Genişlemesi” başlıklı doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.

Eylül 2011’den itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 


Benzer Eğitimler: