Prof. Dr. Murat Aliskan
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şişli Şubesi
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız:

Telefon No:

Eğitim Yeri

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Ticaret Hukukunun günlük hayatta en fazla kullanılan alanı olan Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
İşletme Yöneticileri, muhasebeciler, avukatlar, stajyerler, bilirkişiler, sınavlara hazırlananlar, meslek mensupları, lisansüstü öğrencileri, öğrenciler, uygulamacılar.

Eğitim Kapsamı:

Kıymetli Evrakın Tanımı, Türleri, Adi Senetlerle Karşılaştırılması
Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Prosedürü

A) POLİÇE
– Poliçe Düzenleme Ehliyeti
– Poliçenin Şekil Şartları, İşleyişi
– Poliçede Kabul
– Poliçede Karşılığın İntikali
– Zamanaşımı Süreleri

B) BONO (Emre Yazılı Senet)
– Bononun Şekil Şartları, İşleyişi
– Açık (Beyaz) Bono
– Hatır Bonosu
– İmzaların Bağımsızlığı İlkesi
– Senet Metninde Değişiklikler
– Bononun Devri/Ciro
– Bonoda Aval
– Bonoda Ödeme
– Bonoda Başvuru Hakkı
– Başvuru Hakkının Kullanılma Şartları (Özellikle Protesto)
– Zamanaşımı Süreleri
– Karşılığın Devri
– Başvuru Hakkı Düşen Hamilin Başvurabileceği Hukuki Yollar (Özellikle Sebepsiz Zenginleşme Davası)

C) ÇEK
– Çek Keşidesinin Önşartları
– Çekin Şekil Şartları
– Özellikle Uygulamada Çeke Konulan Kayıtlar (özellikle Teminat Kaydı ve Sonuçları)
– Çek  Türleri: (Emre-Nama-Hamiline Yazılı Çekler, Tacir Çekleri-Tacir Olmayan Çekleri)
– Çekin Devri(özellikle Ciro)
– Çekin Ödeme İçin İbrazı
– Çek Karşılığının Ödenmesi, Çekten Cayma
– Çek Karşılığının Ödenmemesi ve Sonuçları: Ödememe Durumunun Tespite (özellikle karşılıksızdır İşlemi)
– Çekin Karşılıksız Çıkmasının Hukuki Sonuçları (Hamilin Başvuru Hakkı, Başvuru Hakkını Kaybeden Hamilin Durumu)

– Karşılıksız Çeke İlişkin Cezai ve İdari Sonuçları
– Çekte Sahtelik ve Tahrifat
– Özel Çek Türleri (Teyitli Çek, Garantili Çek, Banka Çeki, Çizgili Çek, Mahsup Çeki)

Kambiyo Senetlerine (Çek, Bono, Poliçe) Özgü İcra Takibi

Bu programa katılanlara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ve Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış katılım belgesi verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi Mensuplarına %15 indirim uygulanacaktır.
Çay-kahve ikramları ve atıştırmalıklar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Prof. Dr. Murat Alışkan
1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini, dönem birinciliği ile bitiren Prof. Dr. Murat Alışkan, Yüksek Lisansını 1996, Doktorasını 2001 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doçentliğe 2008 yılında hak kazanmış, 2015 yılında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Profesör olmuştur.
Akademik ve Mesleki  Deneyim: Araştırma Görevlisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; Öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı; Öğretim Üyesi (Doç. Dr. /Prof. Dr.) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı.
Bilirkişilik, Mütalâa.

İş Ortağımız:

 

 

 


Benzer Eğitimler: