Dr. Öğr. Üyesi Didem Göç Gürbüz
10 Kasım 2018
09:00-17:00
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şişli Şubesi
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Ticaret Hukukunun günlük hayatta en çok kullanılan ve güncelliğini koruyan alanı Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
İşletme Yöneticileri, muhasebeciler, avukatlar, stajyerler, bilirkişiler, sınavlara hazırlananlar, meslek mensupları, lisansüstü öğrencileri, öğrenciler, uygulamacılar.

Eğitim Kapsamı:

1- KIYMETLİ EVRAK
– Kıymetli Evrak Kavramı, Türleri ve Özellikleri
– Kıymetli Evrakta Def’i
– Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali
– Kıymetli Evrakta İmza, Ehliyet ve Temsil

2- KAMBİYO SENETLERİ
a- Poliçe
– Poliçenin Tarafları
– Poliçenin Şekil Şartları
– Şekil Şartlarının Eksikliği ve Açık (Beyaz) Poliçe
– Poliçenin Kabulü
–Poliçede Aval
–Poliçede Devir ve Ciro
–Poliçede Ödeme ve Sonuçları
–Poliçede Asıl Borç İlişkisi ve Sebepsiz Zenginleşme
–Poliçede Karşılığın Devri
– Poliçede Zamanaşımı Süreleri

b- Bono
– Bononun Şekil Şartları
– Şekil Şartlarının Eksikliği ve Açık (Beyaz) Bono
– Bonoda Aval
– Bonoda Vade
– Bonoda Devir ve Ciro
– Bonoda Ödeme
– Bonoda Başvuru Hakkı Kapsamı ve Şartları
– Bonoda Zamanaşımı Süreleri

c- Çek
– Çekin Şekil Şartları
– Çek Düzenlemek İçin Gerekli Şartlar
– Çekin Çeşitleri
– ÇektAval
– Çekin Ödeme İçin İbrazı ve Süreleri
– Çekte Ödeme
– Çek Karşılığının Ödenmemesi (Karşılıksız Çek)
–Çekten Cayma
– Çek Hamilinin Başvuru Hakkı
– Karşılıksız Çeke İlişkin Cezai ve İdari Sonuçlar
– Çekte Sahtelik ve Tahrifat
–Çekte Zamanaşımı Süresi
d- Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu

Bu programa katılanlara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ve Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış katılım belgesi verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ikramları ve atıştırmalıklar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Dr.Öğr.Üyesi Didem Göç Gürbüz

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

1997 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına başlayıp, “Limited Şirketlerde Sermaye Payı ve Payın Devri”  konulu tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına başlayıp,“Anonim Şirketlerde Tahvil” başlıklı tez ile 2005 yılında doktora ünvanını almıştır.

Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İş Ortağımız:

 

 

 


Benzer Eğitimler: