Yard.Doc.Dr. Seniha Dal
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Şişli Şubesi
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Ticaret Hukukunun günlük hayatta en fazla kullanılan alanı olan Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili temel bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
İşletme Yöneticileri, muhasebeciler, avukatlar, stajyerler, bilirkişiler, sınavlara hazırlananlar, meslek mensupları, lisansüstü öğrencileri, öğrenciler, uygulamacılar.

Eğitim Kapsamı:

1- KIYMETLİ EVRAK

– Kıymetli Evrak Kavramı, Türleri ve Özellikleri

– Kıymetli Evrakta İmza, Ehliyet ve Temsil

– Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

– Kıymetli Evrakta Def’i

 

2- KAMBİYO SENETLERİ

a- Poliçe

– Poliçenin Şekil Şartları

– Şekil Şartlarının Eksikliği ve Açık (Beyaz) Poliçe

– Poliçenin Kabulü ve Ciro

– Poliçede Asıl Borç İlişkisi ve Sebepsiz Zenginleşme

– Poliçede Karşılığın Devri

– Zamanaşımı Süreleri

b- Bono

– Bononun Şekil Şartları

– Şekil Şartlarının Eksikliği ve Açık (Beyaz) Bono

– Hatır Bonosu

– Bonoda Aval

– Bonoda Vade

– Bononun Devri/Ciro

– Bonoda Ödeme

– Bonoda Başvuru Hakkı Kapsamı ve Şartları

–  Zamanaşımı Süreleri

c- Çek

– Çek Keşidesinin Önşartları

– Çekin Şekil Şartları (Türk Ticaret ve Çek Kanunu)

– Çek Türleri

– Çeke Konulan Kayıtlar

– Çekin Ödeme İçin İbrazı ve Süreleri

– Çek Karşılığının Ödenmesi, Çekten Cayma

– Çek Karşılığının Ödenmemesi (Karşılıksız Çek)

– Çek Hamilinin Başvuru Hakkı

– Karşılıksız Çeke İlişkin Cezai ve İdari Sonuçlar,

– Çekte Sahtelik ve Tahrifat

d- Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolu

Bu programa katılanlara Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  ve Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış katılım belgesi verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ikramları ve atıştırmalıklar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yard.Doç.Dr. Seniha Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra 1999 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü İşletme Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

2001 yılında, Marmara Üniversitesi AvrupaTopluluğu Enstitüsü’nün Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’ndan “Geographical Indications in the European Union and Turkey”  konulu tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır.

2007 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programından “Türk Sermaye Piyasası Hukukuna Göre Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul” isimli tez ile doktora derecesini almaya hak kazanmıştır.

Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü İşletme Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

İş Ortağımız:

 

 

 


Benzer Eğitimler: