Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ
09:00-17:00
Kaya Prestige Hotel - İzmir
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

KGK tarafından getirilen bağımsız denetçiler için  1 yılda temel mesleki konularda en az 20 kredilik ders alma zorunluluğunu 3 günde yerine getirin!

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız çok faydalı 2 eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

 

Eğitim Programı:

1-2 Kasım – Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi – 14 Kredi

3 Kasım – Kurumsal Yönetim Eğitimi – 7 Kredi

 

Eğitim İçeriği:

1. Gün

2. Gün

3. Gün

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (09:00-17:00)

 1.GÜN

1. Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Genel Bakış

1.1. Kurumsal Rik Yönetimi
1.2. Kurumsal Rik Yönetimi Metodolojisi
1.3. Kurumsal Rik Yönetimi İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
1.4. Kurumsal Rik Yönetiminin İşleyiş Yapısı
1.5. Kurumsal Rik Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (09:00-17:00)

2.GÜN

2. Risk Yönetiminin Temelleri
2.1. Risk Kavramı ve Türleri
2.2. Risk Değerlendirmesi ve Belirlenmesi
2.3. Risklerin Sınıflandırılması, Analizi ve Önceliklendirilmesi
2.4. Risk Göstergeleri
2.5. Risk İştahı ve Risk Toleransı
2.6. Risk Yönetimi Stratejileri

2.6.1. Risk Kontrolmatrisleri
2.6.2. Risk Yönetimi Raporlaması
2.6.3. Risk Haritaları
2.6.4. Stratejik Risk Yönetimi
2.6.5. Süreç Analizi

2.7. Risk Raporlaması ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Yönetim Eğitimi (09:00-17:00)

3.GÜN

1. Kurumsal Yönetim ve Önemi
1.1. Kurumsal Yönetim Modeli
1.1.1. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
1.1.2. Kurumsal Yönetim Süreci
1.2. Menfaat Sahipleri

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uygulamaları
2.1. Kurumsal Yönetim / Kurumsallaşma Farkı
2.2. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Faydaları
2.2.1. Uygulama Sonuçları
2.2.2. Yolsuzluğun Önlenmesi
2.2.3. Sürdürülebilirlik
2.3. Şirket Sahipliği ile Şirket Yönetiminin Birbirinden Ayrılması
2.4. Yönetim Kurulu
2.4.1. İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği
2.4.2. İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği
2.4.2.1. Bağımlı Yönetim Kurulu Üyeliği
2.4.2.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
2.4.3. CEO/Genel Müdür veYönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ayrımı
2.4.4. Yönetim Kurulu Komiteleri
2.5. Risk Yönetimi
2.6. İç Kontrol Sistemi ve Faydaları
2.7. İç Denetim
2.8. Bağımsız Denetim

3. Kurumsal Yönetimin Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi ve Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri
3.1. Dünya’da Kurumsal Yönetim
3.2. Türkiye’de Kurumsal Yönetim
3.3. Kurumsal Yönetimin Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri

4. Kurumsal Yönetimin Yönetim İhtilaflarının Çözümündeki Rolü

5. Kurumsal Yönetimin Aile Şirketleri İçin Önemi
5.1. Aile – Şirket İlişkisi
5.2. Aile Anayasası
5.3. Haleflik Planlaması
5.4. Aile Konseyi
5.5. Aile Kurulu

6. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim ve Getirdiği Yenilikler ve SPK Tarafından Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri

7. Halka Açık Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Borsal İstanbul A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Endeksli Kuralları

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir. Eğitim sonrasında Bağımsız Denetçilerin sertifikalarını KGK sistemine kolaylıkla yükleyebilmeleri için kılavuz gönderilecektir.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Eğitim süresince çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 


Eğitimci

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

 


Benzer Eğitimler: