Dr.Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ
İstanbul Sapphire AVM, Workinton Toplantı Salonları
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

KGK tarafından getirilen bağımsız denetçiler için  1 yılda temel mesleki konularda en az 20 kredilik ders alma zorunluluğunu 4 günde yerine getirin!

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız çok faydalı 2 eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

 

Eğitim Programı:

14-15 Aralık – Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi – 14 Kredi

21-22 Aralık– Bağımsız Denetim Standartları Eğitimi – 14 Kredi

 

Eğitim İçeriği:

1. Gün - 14 Aralık

2. Gün - 15 Aralık

3. Gün - 21 Aralık

4. Gün - 22 Aralık

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (09:00-17:00)

 1.GÜN

1. Kurumsal Risk Yönetimine (KRY) Genel Bakış

1.1. Kurumsal Rik Yönetimi
1.2. Kurumsal Rik Yönetimi Metodolojisi
1.3. Kurumsal Rik Yönetimi İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
1.4. Kurumsal Rik Yönetiminin İşleyiş Yapısı
1.5. Kurumsal Rik Yönetimi Uygulamaları

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (09:00-17:00)

2.GÜN

2. Risk Yönetiminin Temelleri
2.1. Risk Kavramı ve Türleri
2.2. Risk Değerlendirmesi ve Belirlenmesi
2.3. Risklerin Sınıflandırılması, Analizi ve Önceliklendirilmesi
2.4. Risk Göstergeleri
2.5. Risk İştahı ve Risk Toleransı
2.6. Risk Yönetimi Stratejileri

2.6.1. Risk Kontrolmatrisleri
2.6.2. Risk Yönetimi Raporlaması
2.6.3. Risk Haritaları
2.6.4. Stratejik Risk Yönetimi
2.6.5. Süreç Analizi

2.7. Risk Raporlaması ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

Bağımsız Denetim Standartları Eğitimi (09:00-17:00)

3.GÜN

1. Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
2. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
3. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
4. Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması
5. İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6. Bağımsız Denetim Kanıtları

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir. Eğitim sonrasında Bağımsız Denetçilerin sertifikalarını KGK sistemine kolaylıkla yükleyebilmeleri için kılavuz gönderilecektir.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Eğitim süresince çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 


Eğitimci

Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Yaslıdağ:

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora bölümü mezunudur. “Menkul Kıymet Yatırım Fonları” konusunda yüksek lisans tezi ve “Portföy Teorisi” konusunda doktora tezi vardır. Borsada ve Banka  Yatırım Fonları / Menkul Kıymetler/  Hazine bölümlerinde üst düzey  yönetici olarak çalışmıştır. Aynı zamanda finans eğitimlerinde de görev almıştır.   İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Yüksek Okulu′nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.Halen bir üniversitede derslere devam etmektedir. Finans ile ilgili çok sayıda basılı kitap ve yayını bulunmaktadır.

Akademik görevleri dışında kurumsal eğitimler de vermektedir.   Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, ,SPL, TSPAKB , Azerbaycan Bankalar Birliği, KKTC Bankalar Birliği ve birçok banka ,sigorta şirketi, bireysel emeklilik şirketi, aracı kurum ve reel sektör firmalarında eğitimler vermiştir ve devam etmektedir.

 


Benzer Eğitimler: