Dr. Engin Ergüden & Dr. Hüseyin Öcal
15 Kasım 2019 - 17 Kasım 2019
09:00-17:00
İstanbul Sapphire AVM, Workinton Toplantı Salonları
700 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMLERİ (21 KREDİ) – 3 GÜN

KGK tarafından getirilen bağımsız denetçiler için  1 yılda temel mesleki konularda en az 20 kredilik ders alma zorunluluğunu 3 günde yerine getirin!

Aynı zamanda meslek hayatınızda ihtiyaç duyacağınız çok faydalı bu eğitimle bilgilerinizi tazelemiş olun.

Eğitim Programı:

15 Kasım (09:00-17:00) – Etik Kurallar Eğitimi – 7 Kredi

16 Kasım (09:00-17:00) – Hile Denetimi ve Hile Farkındalığı Eğitimi – 7 Kredi

17 Kasım (09:00-17:00) – Kurumsal Yönetim Eğitimi – 7 Kredi

 

Eğitim İçeriği:

1. Gün

2. Gün

3. Gün

1.GÜN

ETİK KURALLAR EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

  1. ETİK KURALLARIN GENEL UYGULAMASI

1.1. Kavramsal Çerçeve

1.2.Temel İlkeler
1.2. Dürüstlük
1.3. Tarafsızlık
1.4. Mesleki Yeterlik Ve Özen
1.5. Sır Saklama
1.6. Mesleğe Uygun Davranış

  • Tehditler ve Önlemler
  • Çıkar Çatışmaları
  • Etikle İlgili Çatışmaların Çözümü
  • Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
  1. BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR

2.1. Denetçinin Görevlendirilmesi
2.2. Çıkar Çatışmaları
2.3. Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi
2.4. İkinci Görüşler
2.5. Ücretler Ve Diğer Menfaatler
2.6. Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması

2.7.Ücretler ve Diğer Menfaatler
2.8. Hediyeler Ve Ağırlanma
2.9. Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları
2.10. Tarafsızlık–Tüm Hizmetler
2.11. Bağımsızlık–Denetim Ve Sınırlı Denetim
2.12. Bağımsızlık–Diğer Güvence Denetimleri

  1. VAK’A UYGULAMASI VE ÇÖZÜMÜ

2.GÜN

HİLE DENETİMİ VE HİLE FARKINDALIĞI EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

Hile Denetimine Giriş

• Risk Odaklı Denetime Genel Bakış
• Uluslar arası Denetim Standartlarına Kısa Bir Bakış
• BDS 240 – Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
• BDS 315 – İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
• BDS 620 – Uzman Çalışmalarının Kullanılması

Genel Olarak Hile Eylemi

• Hilenin tanımı ve özelliği
• Hile eylemi ve boyutları
• Hile grupları
• Genel olarak hile türleri
• İşletme içi hile türleri
• Hile yapanların özellikleri
• Hile yapılmasına iten nedenler

Hile Soruşturması ve Denetimin Yürütülmesi

• Soruşturma Kapsamında Kullanılacak Denetim Teknikleri – Analitik İnceleme Teknikleri
• Bilgi Kaynakları
• Soruşturma Teknikleri
• İşletme Geçmişinin Araştırılması
• Bireysel Geçmişin Araştırılması
• Aile, Arkadaş ve Sosyal Grup Araştırması
• Gözetim
• Sayısal Veri Analizi
• Tanıklarla ve Şüphelilerle Mülakat
• Müşterilerden ve Tedarikçilerden Teyit

Hilenin ortaya çıkarılması

• Yönetim ilgili hile belirtileri
• Çalışanlar ile ilgili hile belirtileri
• Hilenin ortaya çıkarılmasında aktif yaklaşımlar
• Çalışanların yaptıkları hile türleri
• İşletmelerde meydana Hile türleri vak’a analizi ve çalışması
• Hile denetim örnek rapor üzerinde vak’a analiz çalışmaları

3.GÜN

KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği:

1. Kurumsal Yönetim ve Önemi
1.1. Kurumsal Yönetim Modeli
1.1.1. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
1.1.2. Kurumsal Yönetim Süreci
1.2. Menfaat Sahipleri

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uygulamaları
2.1. Kurumsal Yönetim / Kurumsallaşma Farkı
2.2. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Faydaları

2.2.1. Uygulama Sonuçları
2.2.2. Yolsuzluğun Önlenmesi
2.2.3. Sürdürülebilirlik

2.3. Şirket Sahipliği ile Şirket Yönetiminin Birbirinden Ayrılması
2.4. Yönetim Kurulu

2.4.1. İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği
2.4.2. İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeliği

2.4.2.1. Bağımlı Yönetim Kurulu Üyeliği
2.4.2.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

2.4.3. CEO/Genel Müdür veYönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ayrımı
2.4.4. Yönetim Kurulu Komiteleri

2.5. Risk Yönetimi
2.6. İç Kontrol Sistemi ve Faydaları
2.7. İç Denetim
2.8. Bağımsız Denetim
3. Kurumsal Yönetimin Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi ve Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri
3.1. Dünya’da Kurumsal Yönetim
3.2. Türkiye’de Kurumsal Yönetim
3.3. Kurumsal Yönetimin Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri

4. Kurumsal Yönetimin Yönetim İhtilaflarının Çözümündeki Rolü

5. Kurumsal Yönetimin Aile Şirketleri İçin Önemi
5.1. Aile – Şirket İlişkisi
5.2. Aile Anayasası
5.3. Haleflik Planlaması
5.4. Aile Konseyi
5.5. Aile Kurulu

6. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim ve Getirdiği Yenilikler ve SPK Tarafından Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri

7. Halka Açık Ortaklıklarda Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Borsal İstanbul A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Endeksli Kuralları

 

Eğitim minimum 20 katılımcı sağlandığı takdirde açılacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.

Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 


Eğitimci

Dr. Engin Ergüden (Etik Kurallar Eğitimi – Hile Denetimi ve Hile Farkındalığı Eğitimi):

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.  

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımclığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacalık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda  2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel  eğitimlerde vermektedir.

 

 


Eğitimci

Dr. Hüseyin Öcal (Kurumsal Yönetim Eğitimi):

Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olan Dr. Hüseyin Öcal daha sonra ABD’de Colorado Üniversitesi’nde Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık bölümünde doktorasını vermiştir.

1988-2009 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen bir çok firmasında İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak görev alan Dr. Hüseyin Öcal 2009 yılından itibaren akademik hayata geçiş yapmıştır. Halen İstanbul Gelişim Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde çalışmaktadır. Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Değişim Yönetimi ve Finansal Piyasalar gibi konularda uzmanlaşmıştır.

 

 


Benzer Eğitimler: