Yrd. Doç. Dr. Melis Taspolat Tugsavul
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Eğitimin Amacı:
20.07.2016 tarihinde istinaf mahkemeleri fiilen göreve başlamış ve istinaf  incelemesi Türk hukuk uygulamasında yerini almıştır. Bundan böyle ilk derece mahkemelerinden verilen kesin olmayan nihai kararlarına karşı olağan kanun yolu olarak önce istinaf yoluna başvurulacaktır. Bir başka deyişle; 20.07.2016 tarihinden sonra verilen ilk derece mahkemelerinin kesin olmayan nihai kararlarına karşı ilk önce istinaf yoluna başvurulabilecek doğrudan doğruya temyiz yoluna başvurulamayacaktır. Böylelikle yargı sistemi üç dereceli olacaktır. Ayrıca istinaf kanun yolunun fiilen uygulanmaya başlamasıyla birlikte karar düzeltme yolu ortadan kalkmıştır.
İstinaf mahkemeleri hem denetim hem de hüküm mahkemeleri olarak faaliyet gösterecektir. İstinaf incelemesi sonunda gerektiğinde yerel mahkemenin kararını kaldıran istinaf mahkemesi temyizden farklı olarak kararı bozmak yerine yeniden tahkikat yaparak ve hukuka aykırı gördüğü hususları gidererek yeni bir karar verebilecektir. İstinaf kanun yolunu temyiz denetiminden ayıran en önemli özellik, sadece hukuki incelemenin değil maddi incelemenin de yapılmasıdır. Yani istinaf kanun yolu ilk derece mahkemesinin nihai kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetimin yapıldığı bir kanun yoludur.
Görülmektedir ki; istinaf kanun yolu Türk hukuku bakımından gerek verilecek kararlar, gerek dilekçe hazırlanması bakımından yeni ve farklı özellikler içermektedir. Bu sebeple bu eğitim ile katılımcıların istinaf kanun yolu hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamada karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Hukukçular, Avukatlar.

Eğitim Kapsamı:

 • Genel Olarak Kanun Yolu Kavramı ve Sınıflandırılması
 • Kanun Yolunun Konusu
 • Kanun Yolunun Amacı
 • Kanun Yollarından Feragat
 • İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Sistemler
 • İstinafta Yeni Vakıaların İleri Sürülmesinde Ortaya Çıkan Sistemler
 • İstinaf Kanun Yolu Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması
 • İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar
 • İstinaf Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler
 • İstinaf Sebepleri
 • İstinaf Süresi
 • İstinaf  Dilekçesi
 • İstinaf Dilekçesine Cevap ve Katılma Yolu ile İstinaf Başvurusu
 • İstinaf İncelemesi
 • İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararların Temel Özellikleri
 • Ön İnceleme ve Sonunda Verilebilecek Kararlar
 • Asıl İnceleme ve Sonunda Verilebilecek Kararlar
 • Asıl İnceleme ve  Genel Özellikleri
 • İstinafta Vakıa ve Delil İncelemesi
 • İstinaf  Mahkemelerine Yapılamayacak İşlemler
 • Duruşma Yapılmadan İncelenebilecek Usûle İlişkin Kararlar
 • Duruşma Yapılmadan İncelenebilecek Esasa İlişkin Kararlar
 • İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Karar Türleri
 • İstinaf Kanun Yolundan Sonra Temyiz Kanun Yoluna Başvurulması
 • Temyiz Edilebilen Kararlar
 • Temyiz Kanun Yolunda Denetim
 • Uygulamaya İlişkin Sorunların Tartışılması ve Değerlendirilmesi

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği, çay-kahve ikramları ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yrd. Doç. Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul
T.C.Bahçeşehir Üniversitesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
Melis Taşpolat Tuğsavul 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve ve lise eğitimini İstanbul (Erkek) Lisesinde tamamladıktan sonra, 2000 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl  Bıçakçı & Tanverdi Hukuk Bürosunda avukatlık stajını yaptı ve aynı büroda 2007 yılına kadar  avukat olarak çalışmaya devam etti. Eş zamanlı olarak 2006 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına kaydolarak, 2009 yılında Yard. Doç. Dr. Mücahit Tanverdi’nin danışmanlığını yürüttüğü “Türk Hukukunda Arabuluculuk” başlıklı yüksek lisans tezini vererek, bu programdan mezun oldu. 2009 Eylül ayında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktora programına kaydolarak, aynı kurumda doktora ders aşamasının ve yeterlilik sınavının ardından 2012 Yılında Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları konusunu çalışmaya başladı, tezini 2016 yılında savunarak özel hukuk doktor unvanını aldı.
Melis Taşpolat Tuğsavul 2007 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Dr. Melis Taşpolat Tuğsavul’un çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmakla birlikte,  2012 yılında yayımlanmış Türk Hukukunda Arabuluculuk -6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu çerçevesinde- ve 2016 yılında yayımlanmış Kolektif Hukuki Yarar Çerçevesinde Topluluk Davaları adlı kitapları mevcuttur. Bunun yanında Medeni Usûl Hukuku alanında çeşitli eğitim programlarında görev almış ve seminerlerde tebliğ sunmuştur.


Benzer Eğitimler: