İlknur Batuk
09:00-17:00
Lebib Yalkın Yayımları Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri:

ISO 45001 GENEL BİLGİLENDİRME VE İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ (3 GÜN)


Eğitimin Amacı:

İki aşamadan oluşan eğitimimizin ilk bölümünde OHSAS 18001 ‘den ISO 45001’e geçişle ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bilgilendirilmesi, versiyon farklılıkları ve yenilikler anlatılacaktır.

İkinci bölümde ise ISO 45001’e uygun bir iç tetkikin nasıl başlatacağı, tetkik faaliyetleriyle ilgili olarak nasıl hazırlık yapacağı, tetkikin nasıl yürütüleceği, tetkik raporlarının nasıl birleştireceği ve dağıtaılacağı, son olarak tetkikle ilgili takip faaliyetlerinin nasıl tamamlanacağı konuları konuları üzerinde durulacaktır.

Eğitim sonunda katılımcıların ISO 45001 ile ilgili detaylı bilgiye sahip olması ve konuyla ilgili sorularına cevap bulmaları amaçlanmaktadır.

 


Katılımcı Profili:

ISO 45001 geçişinin planlanması, uygulanması veya yönetilmesine dahil olan tüm süreç sahipleri

 

Eğitim Programı:

15 Şubat Cuma – ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemli Versiyonundaki Değişiklikler ve Etkileri Eğitimi 

28 Şubat ve 1 Mart – ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi 

 

Eğitim İçeriği:

15 Şubat

28 Şubat - 1 Mart

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemli Versiyonundaki Değişiklikler ve Etkileri Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standart oluşumu
 • YSY( Yüksek Seviye Yapı)  Annex SL ( Madde 4,5,6,7,8,9,10)
 • ISO 45001’e geçiş zaman çizelgesi
 • 6 adımda ISO 45001’e geçiş
 • İSG yönetim sistemine giriş
 • İSG yönetim sisteminin amacı
 • İSG yönetim sisteminin başarı etmenleri
 • Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al Döngüsü
 • PUKÖ ile ISO 45001 çerçevesi arasındaki ilişki
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi katma değer ve fırsatları
 • Tanımlar
 • Yönetim sistem şartları
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının kapsamı

o    İç konu, dış konu, ilgili taraf ve beklentiler

o    Kuruluşun bağlamı

o    Proses(süreç)

o    Liderlik ve çalışanların katılımı

o    Görev Sorumluluk Yetki

o    Planlama

o    Tehlikeler nasıl belirlenir?

o    İşletme faaliyetlerinin sınıflandırılması

o    Tehlikelerin tanımlanması

o    Risklerin ve fırsatların değerlendirmesi

o    Risklerin ve fırsatların kontrolü

o    Makine tehlikeleri

o    Destek(kaynaklar, yeterlilik, farkındalık, iletişim ve dökümante edilmiş bilgi)

o    Operasyon

o    Satınalma ( yüklenicile ve işi dışarıya yaptırma)

o    Değişim Yönetimi

o    Performans değerlendirme

o    İç tetkik

o    Yönetimin Gözden geçirilmesi

o    İyileştirme (Düzeltici faaliyet, kaza kök sebep araştırma vb)

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi 

 • ISO 45001 (ISO / DIS 45001.2) Standardı ve Yeni ISO Yüksek Seviye Yapı İçin Çerçeve
 • Bağlam, Liderlik, Planlama, Destek & Operasyon Kavramları ve Gereklilikler
 • ISO 45001 için Geçerli Olan Yeni ve Değişen Kavramlar
 • OHSAS 18001:2007’den ISO 45001:2018’e Geçiş ile Gelen Önemli Değişiklikler
 • Yasal Mevzuat
 • Süreç Yönetimi Ve Dokümantasyonu
 • Denetim Çeşitleri ve Uygunsuzluk Tanımları & Raporlanması
 • Denetçi Sorumlulukları
 • Denetim Planlama (Check List, Denetim Planı vb. Oluşturma)
 • Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
 • Belgelendirme ve Akreditasyon Hakkında Bilgilendirme

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır. 


Eğitimci

İlknur Batuk – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İlknur Batuk 1994 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Cargill Tarım firmasında çalışmaya başlamış, 1997-2000 yılları arasında aynı firmada HSE Koordinatörülüğü görevini yürütmüştür. 2000 yılında Petrol Ofisi A.Ş.’de göreve başlayan İlknur 

Batuk 11 yıl boyunca bu firmada HSE Müdürü olarak görev almış aynı zamanda iş sağlığı güvenliği(teknik eğitimler, mevzuat eğitimleri,yönetim sistemleri ,patlamadan korunma dökümanı hazırlama, acil durum planları hazırlama vb)çevre yönetimi, ve sosyal uygunluk gibi konularda kurum içi eğitimler düzenlemiştir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan İlknur Batuk aynı zamanda Çevre Görevlisi ve Eğiticisi Sertifikası, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Güvenliği Eğitici Sertifikası, NEBOSH sertifikası ve Acil Durum Eğitmeni Sertifikası belgelerine de sahip bulunmaktadır. İlknur Batuk bir çok kurumsal firmaya İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Uygunluk ve Çevre Yönetim Sistemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 


Benzer Eğitimler: