Prof. Dr. Nursen Caniklioglu
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent - İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

İşe İade Davaları Eğitimi


Eğitimin Amacı:

İşe İade Davası Eğitiminin amacı, iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmesinin feshinde olası bir işe iade davası ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sebeplerin geçerli neden oluşturduğu, feshin usulünde nelere uyulmak zorunda olunduğu, feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak için neler yapılması gerektiği ve işe iade kararından sonra yapılması gerekenler hakkında bilgi vermektir.


Eğitimin Kapsamı:

İş Kanunu’na göre fesih türleri, geçerli nedenle feshin unsurları, geçerli nedenlerin kanıtlanması, konuyla ilgili yargıtay kararları, işe iade davalarının sonuçları üzerinde durulacaktır.


Katılımcı Profili:

İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları, Avukatlar, yöneticiler ile orta ölçekli firmalarla çalışan mali müşavirlerdir. Özellikle aynı işkolunda birden fazla işyeri olup da 30 işçiyi geçen küçük işyerlerinin de iş güvencesi kapsamında olduğu dikkate alındığında bu nitelikteki işyerlerine hizmet sunan mali müşavirlerin bu eğitimi almaları ayrıca önem taşımaktadır.

 

Bilindiği gibi İş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmesinin feshinde işveren bir geçerli nedene dayanmak zorundadır. Bu nedenle hangi davranışların geçerli neden oluşturduğunu bilmek işverenler için büyük bir önem taşır. Ayrıca işverenlerin bir geçerli sebebe sahip olmaları da yetememekte bunu ispatlayacak belgeleri, tutanakları, savunmaları, uyarıları vs. dosyalamaları da gerekmektedir. Bazen bunlar da yetmemekte, dürüstlük kuralı uyarınca işverenden beklenen bazı davranışlar da söz konusu olmaktadır. Salt bunlara uyulmaması feshi geçersiz kılmakta, bunun sonucunda işverenler gereksiz yere tazminatlar ödemektedirler. Tüm bu nedenlerle işverenler İş Hukuku uygulaması açısından Yargıtay kararlarını, Yargıtayın geçerli nedenle fesih için hangi ilkeleri gözettiğini bilmek zorundadırlar. Ayrıca feshin usulü çok dikkatli olunması gereken bir başka konudur.
Bu konuda işverenin bilmesi gereken bir diğer husus da işçinin işe iade davası açıp kazanması halinde işçinin ve işverenin uyması gereken usul ve esasların neler olduğu, işçiye yapılacak ödemelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. İşte bu eğitimde katılımcılara bu konular hakkında Yargıtayın konuya ilişkin güncel kararları ışığında bilgi verilecektir.

Eğitim İçeriği:

İş sözleşmesinin Feshi

İş Kanununda fesih türleri

 • İş güvencesinden kimler yararlanır
  • 30 işçi kriterinde holdinge dahil diğer şirket çalışanları dikkate alınır mı?
  • 6 ayın önemi ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler neler?
  • İş güvencesi açısından kimler veren vekilidir?
 • İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uyulması gereken esaslar
 • Geçerli nedenler nelerdir
  • İşçinin yetersizliğine dayanan nedenler nelerdir?
  • İşçinin davranışından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?
  • İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?
  • Sadece geçerli nedenin bulunması feshi geçerli kılar mı? Başka hangi esaslara uyulması gerekir?
 • Geçerli neden-haklı neden ayırımı nasıl yapılmalıdır?
 • Fesih usulü nasıldır
  • Sebebin açık ve kesin olması
  • Fesih yazısının yazılı olması
  • Fesihten önce işçinin savunmasının alınması
 • Yargıtay kararlarında geçerli nedenler
 • Geçerli nedenin kanıtlanması
  • Tüm uyarı süreçlerinin yazılı yapılması- işçinin imzasını taşıyan bir belgeye bağlanması
  • İşçiden olayın gerçekliğini ortaya koyabilecek nitelikte bir yazılı savunmanın alınıp dosyasına konulması
  • İşçiye yazılan yazıda olayın somutlaştırılması anlamında ifadeler kullanılması
  • İbarelerin yer ve zaman belirtilerek inandırıcılığı konusunda bir şüpheye yer verilmemesi
  • İşçinin imzadan kaçınması halinde durumun bir tutanakla belgelenmesi
  • Bu tutanağın işçinin amiri konumunda olacak kişi tarafından tutulması ve olayla bağlantılı olarak olaya tanıklık edebilecek konumdaki iki işçinin de tanık olarak imzalarının alınması
  • İşçinin davranışının başka bir şekilde belgelenebilmesi mümkün ise bu belgelerin de temin edilerek dosyaya konulması
 • İşe iade davaları
 • İşe iade kararlarının sonuçları
  • İşe başlatma yükümlülüğü
  • İşe iade kararı verilen işçiye yapılması gereken ödemeler
   • Dört aylık boşta geçen sürenin ücreti
   • İşe başlatmama tazminatı
   • Bunların miktarları- hesaplanma yöntemi
   • Vergi ve prime tabi olup olmadıkları
  • İş güvencesine ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirilmesi
  • Haklı nedenler
   • İşçi açısından haklı nedenler
   • İşveren açısından haklı nedenler

Haklı nedenle feshin sonuçları

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 


Eğitimci

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

 


Benzer Eğitimler: