Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu& Doç.Dr. Resul Kurt
09:00-17:00
Elite World Prestige Hotel - Taksim / İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ALANINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER İLE MEVZUATIN YORUMLANMASI ZİRVESİ


Eğitimin Amacı:

İş dünyasında en fazla sorun yaşanan konuların başında işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlemesi gelmektedir. Bu konuyla ilgili mevzuattaki son değişikliklerin incelenmesi amacıyla düzenlediğimiz seminerimizde konuyla ilgili tüm sorularınızın cevaplarını bulabileceğinizi umuyoruz.

Seminerimizin İş Hukuku bölümünü sunacak olan Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu iş hukuku alanında en çok uyuşmazlıklara neden olan asıl işveren-alt işveren konusunu ve güncel yargı kararları ışığında iş güvencesi konusunu ele alacaktır.

Sosyal Güvenlik bölümünde ise Doç.Dr. Resul Kurt güncel mevzuata göre muhtasar prim ve hizmet beyannameleri, iş verenlerin yararlanabilecekleri güncel prim teşvikleri konuları üzerinde duracaktır.

 


Katılımcı Profili:

Şirket Sahipleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticileri, Personel ve İdari İşler Departmanı Yöneticileri, Finans-Muhasebe Departmanı Yöneticileri, Mali Müşavirler, Avukatlar

İçerik:

09:00-09:30 Kayıt ve tanışma

09:30-10:45 Birinci Oturum:Asıl işveren-Alt işveren İlişkisini ve Güncel Yargıtay Kararları Işığında Bilinmesi Gerekenler

 • Asıl işveren-Alt işveren kavramı
 • Asıl işveren-Alt işveren İlişkinin Koşulları (Unsurları)
 • Alt işverene verilebilecek işler, asıl iş-yardımcı iş ayırımı
 • Yokluk ve geçersizlik ayırımı
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı haller ve muvazaa
 • Uygulama ve yargı kararlarına göre asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratan sözleşmeler
  • Eser sözleşmeleri asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratır mı?
  • Kira sözleşmesi asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratır mı?
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisi yaratmayan eser sözleşmelerinde iş sahibinin asıl işveren sıfatıyla iş kazasından sorumluluğu olur mu?
 • Anahtar teslimi iş kavramı
 • Asıl işveren alt işveren ilişkisinde birlikte sorumluluk
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçersizliği halinde eşitlik ilkesi

Kahve arası 15 dakika

11:00-12:30 İkinci Oturum: Güncel Yargıtay Kararları Işığında İş güvencesi,  Fesih, ikale

 • Ücret gizliliğinin ihlali-fesih sebebi olup olmayacağı
 • Whatsapp yazışmalarının işverence elde edilmesi ve fesih sebebi olup olmayacağı
 • Sık sık rapor alma ve toplantılara katılmama
 • Raporlu iken memleketine gitme, tatil yapma vs. gibi Yargıtayın güncel ve ilginç kararları
 • İşyerindeki kavga- sürecin yönetilmesinde dikkat edilmesi gerekenler- eşitlik ilkesi
 • Bilgisayarı amacı dışında kullanmak- izin almadan ek iş yapmak
 • İşçiye boş kadro için iş teklif ederken altı işgünlük süre tanımadan fesih-geçersiz fesih
 • Makul yarar kriterinde dikkat edilmesi gereken tutar ne olmalıdır?İrade fesadı açısından Yargıtay nelere dikkat ediyor
 • İkale anlaşmasına sadece işçinin talebi ile anlaşmanın yapıldığının yazılması yeterli midir?
 • İkale anlaşmasına haklarım saklıdır yazılmasının hüküm ve sonuçları- Yargıtayın güncel kararları?
 • İşçinin eski işine iade zorunluluğu-eski işin olmamasının sonuçları

12:30-13:30 Yemek arası

13:30-14:45 Üçüncü Oturum: İşveren-Alt İşveren İle İşe İadenin Sosyal Sigorta Boyutu

 • 5510 sayılı Kanuna göre alt işverenlik
 • Asıl işverenin Kuruma karşı sorumluluğunun kapsamı
 • İdari para cezalarından birlikte sorumluluk olup olmadığı
 • Alt işverenliğin sigorta prim teşvikleri ile ilgisi
 • İşe iadesine karar verilen işçiler için sosyal sigorta açısından yapılması gerekenler
  • Tekrar işe giriş bildirgesi verilmesi gerekip gerekmediği
  • İşten ayrılış bildirgesi vermek gerekip gerekmediği
  • Kuruma aylık prim hizmet belgesi verilmesi-mahkemece işe iade kararı verilmesi halinde ve arabulucuda anlaşma halinde

15:00-16:30 Dördüncü Oturum: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi nereye verilecek
 • İçeriğinde yer alacak bilgiler
 • Ücret gizliliği ilkesinin korunması için yapılması gerekenler
 • Belgeyi doldururken dikkat edilmesi gerekenler
 • Şirket içi görevlerde dikkat edilmesi gerekenler

16:30-17:00 Soru ve Cevaplar

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %40 indirim uygulanacaktır.
KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır. 
Yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi zirveyi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.


Eğitimci

Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

 


Eğitimci

Doç.Dr. Resul Kurt
1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Resul Kurt Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş, Başmüfettiş ve Başkan Danışmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görevlerinde bulunmuştur. 

Ülkemizin Sosyal Güvenlik konusunda en önde gelen isimlerinden biri olan Resul Kurt akademik kariyerinin yanı sıra Star Gazetesi ve Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yaparak sosyal güvenlik alanındaki güncel mevzuatı yorumlamaktadır.

 

 


Benzer Eğitimler: