Prof. Dr. Nursen Caniklioglu
09:00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

iş hukuku eğitimi

İş Hukuku Eğitimi


Eğitimin Amacı:

Bu eğitim bir yandan İş Hukukunun en sorunlu alanlarını oluşturan konularda bilgi vermeyi hem de aşağıda sözü edilen son gelişmeleri yansıtmayı amaçlamaktadır.


Eğitimin Kapsamı:

İş hayatının temelini oluşturan iş hukuku bütün işletmeleri yakından ilgilendirmektedir. İşletme ile çalışan arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmesi ve fesih gibi belgelerin hukuken geçerli olabilmesi için imza edildikleri tarihteki güncel mevzuata uygun olması gerekmektedir.

Bu eğitimde iş hukuku ile ilgili mevzuattaki son değişiklikler ve bu değişikliklerin iş hayatına etkisi üzerinde durulacaktır.


Katılımcı Profili:

Avukatlar, İnsan Kaynakları Yetkilileri, Firma Yöneticileri, Mali Müşavirler

İş Hukuku, kanunlarda yapılan değişiklikler ve Yargıtayın verdiği yeni kararlarla sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle işverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku da 6331 sayılı Kanunun çıkarılmasından sonra işverenler açısından çok daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle son yapılan değişiklikler bu alan da sürekli değişmektedir. 6645 sayılı Kanunla bu alandaki idari para cezalarının artırılması da işverenler açısından konunun önemini daha da artırmıştır. Kaldı ki, meydana gelen kazalardan dolayı cezai sorumluluğun da söz konusu olması bu alanda sürekli bilgi tazelenmesini gerekli kılmaktadır.

Eğitim Kapsamı:
– GENEL HÜKÜMLER
 • Asıl İşveren-Alt İşveren
  • İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramı Unsurları
  • Asıl İşin Alt İşverene Verilmesinin Koşulları-Yargıtay Kararları
  • Yardımcı İş Kavramı ve alt işveren ilişkisi kurulması
  • Asıl İşin Alt İşveren Kanuna Aykırı Bir Biçimde Verilmesinin Yaptırımı-SGK’ya Yansıması ve Olası İdari-Mali Sonuçları
  • Asıl İşveren Alt İşveren Yasakları
  • Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı-Son Yargıtay Kararları

– İŞ SÖZLEŞMESİ-TÜRLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ

 • İş Sözleşmesi Kavramı
 • İş Sözleşmesinin Türleri
  • Belirli Belirsiz Süreli
  • Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
  • İhbar ve Kıdem Tazminatı
  • Yıllık Ücretli İzin Hakkı
  • Uzaktan çalışma sözleşmesi

–İŞİN DÜZENLENMESİ

 • Fazla Çalışma Uygulaması Kavramı
 • Fazla Çalışma Ücretinin İşçinin Ücretinin İçinde Kararlaştırılıp Kararlaştırılamayacağı-Yargıtayın Son Kararları
 • Fazla Çalışmanın İspatı Açısından Bordroların Önemi

– YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI

 • Aralı çalışmalarda hizmetlerin birleştirilip birleştirilemeyeceği
 • Yıllık İzin Defteri ya da Kartoteks Sisteminin Önemi
 • İnternet Ortamında Yapılan Yıllık İzin Talepleri ve Onaylamaların Geçerliliği Sorunu

– ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASI

– İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 • İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
 • Haksız Fesih-Geçersiz Fesih-Usulsüz Fesih Kavramları
 • İş Kanununa Göre Geçerli Sebepler
  • İşçinin Yetersizliği Sebepleri
  • İşçinin Davranışları
  • İşletmeden Kaynaklanan Nedenler
  • Örnek Yargıtay Kararları ve Değerlendirmeler

– SON DEĞİŞİKLİKLERLE İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI (1.1.2018’den sonrasındaki durum)

 • 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Hesaplanması
 • 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Kuruma Ek Belge Verilmesi
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Diğer Feshe Bağlı Hakların İşe İadede Yeniden Hesaplanması

–HAKLI NEDENLE FESİH

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATININ HESAPLANMASI

 

Eğitim Broşürü İndir

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

 


Eğitimci

Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu:
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.


Eğitimcinin hakimiyeti, konuları anlaşılır ifadesi, ilgiyi dağıtmadan örneklemeleri, profesyonel yaklaşımı, sunumu, güncel mevzuat önceliği yeterlidir. Eğitim firmasının çalışanları konuksever ve kibar.

Seda Sapak - Rubis Terminal


Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’na ve böyle bir eğitime olanak sağlayan Lebib Yalkın Akademi’ye teşekkür ederim.

Manolya Benli – SMMM


İçerik olarak tatmin edici, faydalı bir eğitimdi.

Av. Handan Akdur Doğan

,

 


Benzer Eğitimler: