Prof. Dr. Nursen Caniklioglu
09:00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız:

Telefon No:

Eğitim Yeri

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların İş Hukuku alanında yeni kanunlarla gelen değişikliklerin neler olduğunu öğrenerek ya da yargı kararlarındaki gelişmeleri bilerek işyeri yönetimini daha güvenle yapmalarını sağlamak, idari para cezalarına maruz kalmamalarını temin etmek, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Katılımcı Profili:
İnsan kaynakları yetkilileri, avukatlar ve mali müşavirler.

Eğitim Kapsamı:

Bilindiği gibi son dönemler İş Hukuku alanında çok sık değişik yapıldığı dönem olmuştur. Bu bağlamda; 6663 sayılı Kanunla zorunlu ilköğretim çağını henüz doldurmamış çocuğu olan işçilere kısmi süreli istihdama geçiş hakkı tanınması, talebi halinde işçilere doğum sonrası yarım çalışma izni verilme zorunluluğu, bu süre içinde alınabilecek yarım çalışma ödeneğinin kapsamı ve koşulları, bu süreci işverenin nasıl yönetmesi gerektiği gibi konuları gündeme getirmiştir. İşverenlerin bu konulara ilişkin bilgi sahibi olması büyük önem taşımaktadır.

Bunun dışında 6715 sayılı Kanunla İş Kanununun 7. maddesindeki geçici iş ilişkisi mevcut düzenlemeden çok daha farklı bir şekilde yeniden düzenlenmiş, holding bünyesindeki geçici iş ilişkisi kurulmasına ilişkin olanak muhafaza edilmiş, ama yabancı bir işverenlikten işçi alınması yolu kapatılmış, bunun yerine özel istihdam bürolarından geçici işçi temin edilmesi imkânı getirilmiştir. Ancak bu imkân da sınırsız değildir. İşverenin hangi hallerde özel istihdam bürosundan geçici işçi alabileceği, ayrıca bu işçiden dolayı sorumluluğunun ne olacağı, sosyal sigorta boyutu da dâhil bilinmesi gereken özel bir alanı oluşturmaktadır.

Nihayet iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmesinin feshinde işveren bir geçerli nedene dayanmak zorundadır. Bu nedenle hangi davranışların geçerli neden oluşturduğunu bilmek işverenler için büyük bir önem taşır. Ayrıca işverenlerin bir geçerli sebebe sahip olmaları da yetememekte bunu ispatlayacak belgeleri, tutanakları, savunmaları, uyarıları vs. dosyalamaları da gerekmektedir. Bazen bunlar da yetmemekte, dürüstlük kuralı uyarınca işverenden beklenen bazı davranışlar da söz konusu olmaktadır. Salt bunlara uyulmaması feshi geçersiz kılmakta, bunun sonucunda işverenler gereksiz yere tazminatlar ödemektedirler. Tüm bu nedenlerle işverenler İş Hukuku uygulaması açısından Yargıtay kararlarını, Yargıtayın geçerli nedenle fesih için hangi ilkeleri gözettiğini bilmek zorundadırlar. Ayrıca feshin usulü çok dikkatli olunması gereken bir başka konudur.

Bu eğitimde önce yasal değişikliklerle ilgili olarak yapılması gerekenler, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar da dikkate alınarak değerlendirilecek, ardından iş güvencesine ilişkin hükümler ele alınacak, Yargıtayın konuya ilişkin güncel kararları ışığında bilgi verilecektir.

6663 sayılı Kanunla ilgili değişiklikler

 • Kimler kısmi süreli iş sözleşmesine geçiş hakkından yararlanabilir?
 • Çalışıyor olmanın ispatı? Çalışan eş işsiz kalırsa ne olacak? Ayrılık kararı olan eşlere ilişkin ne yapmalı?
 • Ne zamana kadar dilekçe verilmesi gerekir
 • İşverenin yapması gerekenler
 • Çalışma gün ve sürelerini kim belirleme hakkına sahip? İşçi mi işveren mi?
 • İşveren işçinin talebini kabul etmezse işçi iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir mi?
 • Yerine işe alınan işçinin hakları neler olacak? Bunun yerine geçici iş ilişkisi çerçevesinde mi işe almak iyi olur?
 • Yarım çalışma ödeneğinin miktarı, süresi, başvuru süre, ödenme biçimi

6715 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler

 • Geçici iş ilişkisi kurulmasının koşulları
  – Holding bünyesindeki şirketten işçi alınmasında
  – Özel istihdam bürosundan işçi alınmasında
 • Geçici iş ilişkisi kurulamayacak haller
 • Geçici iş ilişkisinin süresi
 • Bu sürelerin geçirilmesinin hukuki sonucu nedir?
 • Geçici işçinin ne gibi haklarından sorumlu olunacak? Geçici işverenin hak ve yükümlülükleri nelerdir?
 • Eşit davranma ilkesi
 • Geçici işçi iş kazasına uğrarsa onu çalıştıran işveren bundan sorumlu olacak mıdır?
 • Onun kıdem tazminatından-ihbar tazminatından sorumlu olunacak mı?
 • Geçici iş ilişkisinin SGK boyutu nasıl olacak?

İş güvencesi ve iş sözleşmesinin feshi

 • İş güvencesinden kimler yararlanır
 • İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uyulması gereken esaslar
 • Geçerli nedenler nelerdir?
  – İşçinin yetersizliğine dayanan nedenler nelerdir?
  – İşçinin davranışından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?
  – İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?
  – Sadece geçerli nedenin bulunması feshi geçerli kılar mı? Başka hangi esaslara uyulması gerekir?
  – Geçerli neden-haklı neden ayırımı nasıl yapılmalıdır?
 • Fesih usulü nasıldır
  – Sebebin açık ve kesin olması
  – Fesih yazısının yazılı olması
  – Fesihten önce işçinin savunmasının alınması
 • Yargıtay kararlarında geçerli nedenler
 • Geçerli nedenin kanıtlanması
  – Tüm uyarı süreçlerinin yazılı yapılması
  – İşçiden olayın gerçekliğini ortaya koyabilecek nitelikte bir yazılı savunmanın alınıp dosyasına konulması
  – İşçiye yazılan yazıda olayın somutlaştırılması anlamında ifadeler kullanılması
  – İbarelerin yer ve zaman belirtilerek inandırıcılığı konusunda bir şüpheye yer verilmemesi
  – İşçinin imzadan kaçınması halinde durumun bir tutanakla belgelenmesi
  – İşçinin davranışının başka bir şekilde belgelenebilmesi mümkün ise bu belgelerin de temin edilerek dosyaya konulması
 • İşe iade davaları
 • İşe iade kararlarının sonuçları
  – İşe başlatma yükümlülüğü
  – İşe iade kararı verilen işçiye yapılması gereken ödemeler
  – Dört aylık boşta geçen sürenin ücreti
  – İşe başlatmama tazminatı
  – Bunların miktarları- hesaplanma yöntemi
  – Vergi ve prime tabi olup olmadıkları
  – İş güvencesine ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirilmesi
 • Haklı nedenler
  – İşçi açısından haklı nedenler
  – İşveren açısından haklı nedenler

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.


Benzer Eğitimler: