Prof. Dr. Nursen Caniklioglu
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız:

Telefon No:

Eğitim Yeri

İşe İade Davası Eğitimi İstanbul;

İş Güvencesi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
İş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmesinin feshinde olası bir işe iade davası ile karşılaşmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi sebeplerin geçerli neden oluşturduğu, feshin usulünde nelere uyulmak zorunda olunduğu, feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak için neler yapılması gerektiği ve olası bir işe iade kararından sonra yapılması gerekenler ve zorunlu arabuluculuk hakkında bilgi vermektir.
Katılımcı Profili:
Avukatlar, İnsan Kaynakları Yetkilileri, Firma Yöneticileri, Mali Müşavirler.

“İş Güvencesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler. İş Mahkemeleri Kanun Tasarı Taslağında İş Güvencesine İlişkin Neler Var? Taslak Yasalaşırsa Neler Değişecek?

Bilindiği gibi iş güvencesi kapsamına giren işçilerin iş sözleşmesinin feshinde işveren bir geçerli nedene dayanmak zorundadır. Bu nedenle hangi davranışların geçerli neden oluşturduğunu bilmek işverenler için büyük önem taşır. Ayrıca işverenlerin bir geçerli sebebe sahip olmaları da yetmemekte; bunu ispatlayacak belgeleri, tutanakları, savunmaları, uyarıları vs. dosyalamaları da gerekmektedir. Bazen bunlar da yetmemekte, dürüstlük kuralı uyarınca işverenden beklenen bazı davranışlar da söz konusu olmakta, salt bunlara uyulmaması feshi geçersiz kılmakta, bunun sonucunda işverenler gereksiz yere tazminatlar ödemektedirler. Tüm bu nedenlerle işverenler İş Hukuku uygulaması açısından Yargıtay kararlarını, Yargıtayın geçerli nedenle fesih için hangi ilkeleri gözettiğini bilmeleri gerekmektedir. Ayrıca feshin usulü çok dikkatli olunması gereken bir başka konudur.
Bu konuda işverenin bilmesi gereken bir diğer husus da işçinin işe iade davası açıp kazanması halinde işçinin ve işverenin uyması gereken usul ve esasların neler olduğu, işçiye yapılacak ödemelerde nelere dikkat edilmesi gerektiğidir. 
Ayrıca İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı işe iade davası açabilmek için zorunlu arabuluculuk aşamasından geçilmiş olmasını dava şartı olarak aramaktadır. Tasarı bununla bağlantılı olarak İş Kanununda işe iade davasının açılmasına ve işe iadenin sonucuna ilişkin bazı değişiklikler öngörmektedir. İşte bu eğitimde katılımcılara hem bu konularda hem de yukarıda sözü edilen diğer konularda Yargıtayın güncel kararları ışığında bilgi verilecektir.

Eğitim Kapsamı:

İş Sözleşmesinin Feshi
İş Kanununda Fesih Türleri

 • İş güvencesinden kimler yararlanır?

o    30 işçi kriterinde holdinge dahil diğer şirket çalışanları dikkate alınır mı?

o    6 ayın önemi ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

o    İş güvencesi açısından kimler işveren vekilidir?

 • İş güvencesinden yararlanamayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinde uyulması gereken esaslar.
 • Geçerli nedenler nelerdir?

o    İşçinin yetersizliğine dayanan nedenler nelerdir?

o    İşçinin davranışından kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?

o    İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan fesih nedenleri nelerdir?

o    Sadece geçerli nedenin bulunması feshi geçerli kılar mı? Başka hangi esaslara uyulması gerekir?

 • Geçerli neden-haklı neden ayırımı nasıl yapılmalıdır?
 • Fesih usulü nasıldır:

o    Sebebin açık ve kesin olması.

o    Feshin yazılı olarak bildirilmesi.

o    Fesihten önce işçinin savunmasının alınması.

 • Yargıtay kararlarında geçerli nedenler.
 • Geçerli nedenin kanıtlanması:

o    Tüm uyarı süreçlerinin yazılı yapılması- işçinin imzasını taşıyan bir belgeye bağlanması.

o    İşçiden olayın gerçekliğini ortaya koyabilecek nitelikte bir yazılı savunmanın alınıp dosyasına konulması.

o    İşçiye yazılan yazıda olayın somutlaştırılması anlamında ifadeler kullanılması.

o    İbarelerin yer ve zaman belirtilerek inandırıcılığı konusunda bir şüpheye yer verilmemesi.

o    İşçinin imzadan kaçınması halinde durumun bir tutanakla belgelenmesi.

o    Bu tutanağın işçinin amiri konumunda olacak kişi tarafından tutulması ve olayla bağlantılı olarak olaya tanıklık edebilecek konumdaki iki işçinin de tanık olarak imzalarının alınması.

o    İşçinin davranışının başka bir şekilde belgelenebilmesi mümkün ise bu belgelerin de temin edilerek dosyaya konulması.

 • İşe iade davaları.
 • İşe iade davası açmadan önce zorunlu arabulucuya başvurma
 • Arabulucu başvurmamanın sonucu
 • Arabulucunun yetkisine itiraz
 • Arabulucu aşamasında toplantılara katılmamanın yaptırımı
 • İşe iade davası açılması –süresi- arabulucu aşaması ile ilgisi
 • İşe iade kararlarının sonuçları:

o    İşe başlatma yükümlülüğü.

o    İşe iade kararı verilen işçiye yapılması gereken ödemeler:

o    Dört aylık boşta geçen sürenin ücreti;

o    İşe başlatmama tazminatı;

 • Bunların miktarları- hesaplanma yöntemi;
 • İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile öngörülen sistem (yapılan değişiklikler)

o    Vergi ve prime tabi olup olmadıkları.

o    İş güvencesine ilişkin Yargıtay kararları ve değerlendirilmesi.

o    Haklı nedenler:

o    İşçi açısından haklı nedenler;

o    İşveren açısından haklı nedenler;

o    Haklı nedenle feshin sonuçları.

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.


Benzer Eğitimler: