Doc. Dr. Oz Secer
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

Bilgi Ve Ön Talep Kayıt Formu

Adınız Soyadınız:

Telefon No:

Eğitim Yeri

Eğitimin Amacı:
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi,  uygulamada çok değişik şekillerde yapılmakta, bu da birtakım hukuki sorunların doğmasına sebebiyet verebilmektedir. Yapılan bu eğitim ile katılımcıların arsa payı karşılığı sözleşmesinin hakkında  bilgilendirilmesi ve karşılaşabilecekleri muhtemel hukuki sorunlara farklı çözüm olanakları getirebilmeleri hususunda yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
İnşaat şirketi yöneticileri, mimar ve inşaat mühendisleri, uygulamada arsa payı karşılığı inşaat ve kentsel dönüşüm işleriyle uğraşan avukatlar katılabilirler.

Eğitim Kapsamı:

 1. Sözleşmenin Tanımı, Unsurları ve Uygulamadaki Görünüm Şekilleri
 2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil
 3. Genel Olarak
 4. Şekle Aykırı Olan Bazı Durumlarda Sözleşmenin Ayakta Tutulması
 5. Sözleşme İmzalanırken Göz Önünde Bulundurulması Gerekli Hususlar
 6. Sözleşmenin Şerhi
 7. Sözleşmede Tarafların Borçları

Yüklenicinin Borçları

 1. Bağımsız Bölüm Yapma
 2. Bağımsız Bölümü Teslim
 3. Ayıba Karşı Tekeffül
 4. İnşaat Ruhsatı ve Oturma İzninin Alınması
 5. Arsa Sahibinin Borçları
 6. Arsayı Teslim
 7. Arsayı Devir
 8. Yüklenicinin Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları
 9. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı
 10. Müspet Zararın Tazmini
 11. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zarar
 12. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart
 13. Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu (Yükleniciden bağımsız bölüm satın alan veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapanların hukuki durumları)
 14. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi
 15. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi
 16. Arsa Sahibinin Sözleşmeyi Feshi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik ve İlave İşler

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği, çay-kahve ikramları ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz
MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer
1979 yılında İstanbul’da doğan Yrd. Doç. Öz Seçer, lise öğrenimini Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1998-2004) gerçekleştirmiştir. Yrd. Doç. Dr. Öz Seçer, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında “Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Kar Payı Hakkının Sınırlandırılması” başlıklı tez ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans bölümünü tamamlayan Öz Seçer, 2013 yılında yine Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programını “Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi” başlıklı tez ile tamamlayarak doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.
2013 yılında Yrd. Doç.Dr ünvanı alan Öz Seçer, 2016 yılında “Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi” başlıklı monografiyi doçentlik takdim tezi olarak hazırlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Öz Seçer, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler lisans dersleri, İnşaat Sözleşmeleri, Kişisel Teminatlar, Ayni Teminatlar, Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler yüksek lisans dersleri vermektedir.


Hoca çok sıcak ve soruları cevaplamada çok yardımsever. Örneklerle açıklaması çok yardımcı oldu.

Serkan Bilge


Yeni bilgiler edindiğim, faydalı bir eğitim oldu.

Av. Tahsin İşkent

 


Benzer Eğitimler: