SMMM Cafer Şuekinci & Prof.Dr. Özgür Çatıkkaş
09.00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri:

İNŞAAT MUHASEBESİ VE VERGİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Eğitimde İnşaat muhasebesi alanında katılımcılara teorik bilgi ile birlikte  uygulamaya yönelik bilgiler verilerek gerçek belgeler üzerinden inşaat sözleşmesinin ilk başlangıcından iskan alınmasına kadar vergi ve  muhasebe uygulamaları anlatılacaktır.

Katılımcı Profili:

SMMM Meslek Mensupları,SMMM Bürolarında Çalışanlar, Firmaların Muhasebe Departmanı Çalışanları.

 

Eğitim Kapsamı:

1. İNŞAAT ÇEŞİTLERİ
1.1. Özel İnşaat
1.1.1. Kat Karşılığı İnşaat
1.1.2. Arsa Sahibinin Satış Amaçlı İnşaat Faaliyeti
1.1.3. Arsa Sahibinin Kullanım Amaçlı İnşaat Faaliyeti
1.2. İnşaat Taahhüt İşleri

2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT FAALİYETİ VE İŞ AKIŞI
2.1. Müteahhit Yetki Belgesi Alınması
2.2. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
2.3. Yapı Ruhsatı Alınarak İnşaatın Başlaması
2.4. Sgk Dosyasının Açılması
2.5. Arsa Payı Temlik İşlemi
2.6. Kat İrtifakının Kurulması
2.7. Yapı Kullanım Belgesinin Alınması

3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
3.1. Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri
3.1.1. Kendi Arsasına Bir Defaya Mahsus Kullanım Amaçlı İnşaat Yapanların Vergilendirilmesi
3.1.2. Arsa Sahibinin Kdv Açısından Vergisel Durumu
3.1.3. Arsa Sahibinin Müteahhitten Aldığı Bağımsız Bölümlerin Satış İşleminin Vergilendirilmesi
3.1.4. Tapuda Arsa Sahibine Ait Olmakla Birlikte Gerçekte Müteaahhide Ait Olan Dairelerin Satılması Durumunda Vergilendirme
3.1.5. Veraset Yoluyla Edinilen Arsaların Vergilendirilmesi
3.2. Müteahhitin Vergisel Yükümlülükleri
3.2.1. Müteahhidin İnşaat Devam Ederken Yaptığı Satışların Vergisel Yönleri (Topraktan Satış)
3.2.2. Arsa Sahibine Konut Teslimi Maliyet Tespiti
3.2.3. Konutlarda Kdv Oranı
3.2.3.1. Tapu Satışlarında Kdv Matrahı
3.2.4. İş Ortaklığı Şeklinde Yapılan İnşaat İşleri

4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT MUHASEBE UYGULAMALARI
4.1. Kat Karşılığı İnşaat Faaliyeti Örnek Muhasebe
Uygulamaları
4.2. Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe Uygulaması Monografi
4.2.1. Başladığı Yıl Biten Kat Karşılığı İnşaat İşleri
4.2.2. Birden Fazla Yıla Sirayet Eden Kat Karşılığı İnşaat İşleri
4.3. İş Ortaklığının Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak
Taahhüd İş Yapması
4.4. İş Ortaklığının Adi Ortaklık Şeklinde Kurulması
4.5. İşletme Defteri Kat Karşılığı İnşaat Muhasebe
Uygulaması
4.6. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Satmak
Amacıyla İnşaat Firmasına Bina İnşaatı Yaptırması
4.7. İşletmenin Aktifine Kayıtlı Arsa Üzerinde Yatırım
Amacıyla İnşaat Yapması

5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE SGK ASGARİ İŞÇİLİK HESAPLAMASI
5.1. Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde İşin Başlama Ve Bitiş
Tarihinin Tespiti
5.2. İlişiksizlik Belgesi Verilme Süreleri
5.3. Örnek Asgari İşçilik Uygulamaları 

6.YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİ VERGİ MEVZUATI VE SGK UYGULAMALARI

7.İŞ ORTAKLIĞI VE ADİ ORTAKLIK ŞEKLİNDE Kİ İNŞAAT İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE UYGULAMLARI

8.İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BAŞLANGICINDAN İSKAN ALINMASINA KADAR ÖRNEK BELGELER ÜZERİNDEN TÜM MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMARININ ANLATILMASI

 

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitim için yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi eğitimi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

 

Eğitimci:
SMMM Cafer Şuekinci

2000 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra 2011 yılında Okan Üniversitesinde Muhasebe  Denetim Yüksek lisansını tamamlamıştır. 2013 yılında SMMM ünvanını alarak mali müşavirlik hizmeti vermeye başlamıştır. 2017 yılından beri de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsünde muhasebe finansman doktorasına devam etmektedir. Hesap Uzmanları Derneği tarafından İnşaat muhasebesi alanında yayımlanmış iki adet kitabı bulunmaktadır. İnşaat muhasebesi konusunda çeşitli hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 

 

Prof.Dr. Özgür Çatıkkaş

2000 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2005 yılında doktorasını tamamladı, 2011 – 2012 yıllarında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na müdür olarak atandı ve kendisi halen bu görevi sürdürmektedir. 2012 yılında muhasebe alanında doçent olan Çatıkkaş, SMMM ve Bağımsız Denetçilik ünvanlarına sahip olup, muhasebe ve denetim konusunda çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.


Benzer Eğitimler: