Prof.Dr. Cavide Uyargil & Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu & Doç.Dr. Resul Kurt
09:00-17:00
Elite World Hotel - Taksim
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

İK ZİRVESİ 2020

İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım ve İş İlişkisinin Sonlandırılması Süreçleri

3 Nisan 2020 – Elite World Hotel Taksim


Zirvenin Amacı:

İnsan kaynakları ve personel yönetiminde en zorlu konular hiç şüphesiz işe alım ve iş ilişkisinin sonlandırılması süreçleridir. Uygun kişinin seçilmesi, görev tanımlamalarının doğru ve kesin olarak belirlenmesi hem personelin verimliliğini hem de iş yerinin verimliliğini doğrudan etkilemektedir.

Bunun yanı sıra iş ilişkisinin sonlandırılması da iş hayatının doğal süreçlerinden bir tanesidir. Ancak bu süreç güncel mevzuata uygun bir şekilde işletilmediği durumlarda iş yerleri için çok zor ve yıpratıcı bir duruma dönüşebileceği gibi ekonomik ve ticari kayıplara neden olabilmektedir. 

Düzenleyeceğimiz bu zirvede katılımcılarımızı işe alım ve iş ilişkisinin sonlandırılması ile ilgili güncel mevzuat ve yargı kararları ışığında bilgilendirmeyi ve katılımcılarımızın konuyla ilgili sorularını cevaplandırmayı amaçlıyoruz. Zirvenin birinci bölümünde insan kaynakları uzmanı Prof.Dr. Cavide Uyargil işe alım süreçleri, doğru görev tanılamalarının yapılması üzerine konuşacak, ikinci bölümde iş hukuku uzmanı olan Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu işe alım sürecinde KVKK açısından önemli hususlar ve iş ilişkisinin sona erdirilmesinin hukuki boyutu üzerinde duracak. Son bölümde ise sosyal güvenlik uzmanı Doç.Dr. Resul Kurt işe iade davaları ile kıdem ve ihbar tazminatları hakkında katılımcılarımızı bilgilendirecektir.

 


Katılımcı Profili:

Şirket Yöneticileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, İK Danışmanları, Mali Müşavirler

 

Zirve Programı:

09:00-09:30 Kayıt ve tanışma

09:30-11:15 Prof.Dr. Cavide Uyargil (İstanbul Üniversitesi)

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Temin/Seçim Süreci ve Önemi
 • Görev Yetki /Sorumluluklarının ve Görevin Gerektirdiği Yetkinliklerin Belirlenmesi
 • İşe Alım Sürecine Katılan İK Yöneticileri ve Diğer Yöneticiler Açısından Mülakatlar

 Kahve arası 15 dakika                  

11:30-12:30 Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu (Marmara Üniversitesi – Hukuk Fakültesi)

 • İşe Alım Sırasında KVKK Bakımından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • İşe alım sırasında adaya/işçiye sorulabilecek sorular
  • İşe alım sırasında adaya/işçiye yapılabilecek testler
  • Sorulabilecek sorularda ve uygulanabilecek testlerde dikkat edilmesi gereken ilkeler:
   • İlgililik, ölçülülük ve gereklilik
  • Kural olarak adayın/işçinin sorulan sorulara doğru cevap verme zorunluluğu
  • Adayın sorulması hukuka aykırı sorulara yalan cevap verme hakkı olup olmadığı
  • İşe kabul edilmeyen adaya ait kişisel verilerin saklanıp saklanamayacağı
  • Verilerin rıza ile saklanabileceği süre: ölçülülük çerçevesinde süre ne olmalıdır
  • İşçinin özlük dosyasında hangi veriler saklanabilir?
  • Verilerin saklanmasında öncelik açık rıza mı? gereklilik mi?

12:30-13:30 Yemek arası

13:30-15:00 Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu 

 • İş Güvencesinin Kapsamı ve İş İlişkisinin Sona Erdirilmesi
  • İş güvencesinden kimler yararlanabilir?
  • Altı aylık kıdem açısından dikkat edilmesi gerekenler
  • Altı ay nasıl hesap edilir? İşçinin altı ayın dolmasına birkaç gün kala iş sözleşmesinin fehedilmesi halinde işe iade davası açma hakkı var mıdır?
  • İş güvencesinden yararlanamayan işveren vekilleri kimlerdir? Uygulamadan örnek kararlar
  • İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde yöntemler:
  • İkale ile sona erdirilmesi
   • İkale sözleşmesi imzalanırken dikkat edilmesi gerekenler
   • İşçinin aydınlatılması yükümlülüğü
   • Makul yarar kriteri: Ne kadar olmalıdır?
   • İkale sözleşmesinde irade fesadı
   • İkale sözleşmesinde hakların saklı tutulmasının sözleşmenin geçerliliğine etkisi
  • Fesih ile sona erdirilmesi
   • Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebepleri
   • Geçerli fesih sebebi-geçerli fesih kavramları
   • Geçerli sebebin ispatı- İspatlayıcı belgelerin toplanması, tutanakların önemi
   • Feshin son çare olması ilkesine uyulması
    • İşçinin yetersizliği ve davranışına dayalı fesihte: İşçiye uyarı verilmesi, başka iş teklif edilmesi
    • işletmesel sebeple fesihte: fazla çalışmaların kaldırılması, yıllık izinlerin tüketilmesi, kısa çalışma yapılması, çalışma sürelerinin azaltılması, başka iş teklifi vs.

Kahve arası 15 dakika

15:15-16:30 Doç.Dr. Resul Kurt (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

 • İşe İade Davaları
  • Dava açmadan önce arabulucuya başvuru ve arabuluculuk sürecinde yapılabilecek anlaşmalar
  • İşe iade davasının açılabileceği süre
  • Boşta geçen süre alacağı, belirlenmesi yeni sistemin getirdikleri
  • İşe başlatmama tazminatı- Yargıtayın belirlediği ilkeler
  • 7036 sayılı İş Mahkemesi Kanununun getirdiği yenilikler
  • Bu kanunla gelen değişikliğin uygulanmaya başlanacağı tarih-ilgili Bam kararları
 • Kötü Niyetin İspatı
  • Kötüniyet tazminatı nedir
  • Nasıl hesaplanır
  • İş başlatmama tazminatı ile ilgisi
  • SGK primine tabi midir? Bundan ne gibi kesintiler yapılması gerekir
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı
  • Kıdem tazminatının hesabını etkileyen faktörler
  • Kıdemin belirlenmesi
   • işe giriş çıkışlarda
   • ücretsiz izinlerde
   • kısmi süreli çalışmada
  • Kıdem tazminatının hesaplanması ve kesintiler
  • İhbar tazminatının hesaplanması

16:30-17:30 Sorular ve Cevaplar

 

 
Lebib Yalkın Abonelerine %20 indirim uygulanacaktır. (Aynı firmadan en fazla 3 katılımcı için indirim uygulanmaktadır.)
KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır. 
Yeterli katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde Lebib Yalkın Akademi zirveyi erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.


Konuşmacı

Prof.Dr. Cavide Uyargil

İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden 1973 yılında mezun oldu. 5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 1978 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi Personel Yönetimi Kürsüsünde göreve başladı.1983 yılında Çalışma Yaşamının İnsancıllaştırılmasında İş Yapılandırmanın Yeri ve Önemi konulu tezi ile işletme doktoru unvanını aldı. 1988 yılında doçent, 1996 yılında profesör olan Cavide Uyargil, İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim dalından 2016 yılı Eylül ayında emekliye ayrıldı.  Halen Sabancı ve Kültür Üniversitelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler veren Cavide Uyargil’in Performans Yönetimi Sistemi adlı bir kitabı, İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Anabilim Dalı üyeleri tarafından yazılan İnsan Kaynakları Yönetimi kitabında bölümleri, konusu ile ilgili çeşitli araştırma ve makaleleri bulunmaktadır.

 


Konuşmacı

Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu (Marmara Üniversitesi – Hukuk Fakültesi)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

 

 


Konuşmacı

Doç.Dr. Resul Kurt (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Resul Kurt Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş, Başmüfettiş ve Başkan Danışmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görevlerinde bulunmuştur. 

Ülkemizin Sosyal Güvenlik konusunda en önde gelen isimlerinden biri olan Resul Kurt akademik kariyerinin yanı sıra Star Gazetesi ve Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yaparak sosyal güvenlik alanındaki güncel mevzuatı yorumlamaktadır.

 

 


Benzer Eğitimler: