Dr. Diğdem Göç Gürbüz & Doç.Dr. Ercan Çalış
5 Ocak 2019
09:00-17:00
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Göztepe Şubesi
700 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi


Eğitimin Amacı:

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır. Eğitimcilerin, konkordato ve iflasın ertelenmesi uygulamasında bilirkişi, kayyım ve konkordato komiseri olarak edindikleri deneyimler de katılımcılarla paylaşılmaktadır.

Marmara Üniversitesi’den verilen katılım belgesi ile Konkordato Komiseri olmak isteyen katılımcılara başvuru sürecinde avantaj sağlamaktadır.


Eğitimin Kapsamı:

Yeni 7101 sayılı İcra İflas Kanunu’na göre konkordato başvuru sürecinin mali ve hukuki yönleriyle katılımcılara aktarılması


Katılımcı Profili:

Şirket Yöneticileri, Finans-Muhasebe Yöneticileri, Avukatlar, Hukuk Danışmanları, Mali Müşavirler, Bağımsız Denetçiler

 

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında Destekleyici Eğitimler alanında 7 kredi olarak değerlendirilmektedir.

Eğitim İçeriği:

A. Hukuki Boyut

 1. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler ve Talepte Bulunulabilecek Haller
 2. Konkordato talebi – Konkordato talebine eklenecek belgeler
 3. Konkordato Projesi
 4. Finansal Analiz Raporları
 5. Geçici Konkordato Mühleti ve Sonuçları – İcra Takiplerine Etkisi
 6. Konkordato Komiseri Olabilecek Kişiler, Komiserinin Yetki ve Görevleri
 7. Kesin Konkordato Mühleti, Mühletin Alacaklılar ve Borçlu Bakımından Sonuçları
 8. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
 9. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi ve Sonuçları, Mühletin Kaldırılması
 10. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordato Projesinin Kabulü için Gerekli Çoğunluk
 11. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
 12. Konkordatonun Tasdiki Şartları, Tasdik Kararı ve Sonuçları
 13. Konkordatoda Rehinli Malların ve Finansal Kiralama Konusu Malların Durumu
 14. Konkordatonun Tasdik Edilmemesinin Sonuçları ve Borçlunun İflası
 15. Konkordatonun Feshi
 16. Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve teşvik belgeleri
 17. Rehinli alacaklılarla Müzakere ve Konkordato
 18. İflas İçi (iflastan sonra) Konkordato

B. Mali Boyut

 1. Muhasebe Kavramları ve Giriş
 2. Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
  • Finansal Durum Tablosu
  • Kapsamlı Gelir Tablosu
  • Özkaynak Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Mali Tablo Dipnotları
 3. Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
  • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
  • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
  • Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
  • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 4. Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi için Okunmasına Giriş
 5. Mali Analiz Teknikleri
  • Değişimlerin Analizi
  • Eğilim Yüzdeleri Hesaplanması
  • Dikey Analiz
  • Oran Analizleri

Bu program Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Lebib Yalkın Yayımları iş ortaklığında yapılmaktadır. Eğitime katılanlara Lebib Yalkın  tarafından Marmara Üniversitesi’ne ait Katılım Sertifikası verilecektir.

Lebib Yalkın Abonelerine ve Marmara Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir. Öğle yemeği katılımcıya aittir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – Mevzuat ve İçtihat Programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

 

Eğitimci:

Dr. Öğr. Üyesi Didem Göç Gürbüz

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

1997 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına başlayıp, “Limited Şirketlerde Sermaye Payı ve Payın Devri”  konulu tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programına başlayıp,“Anonim Şirketlerde Tahvil” başlıklı tez ile 2005 yılında doktora ünvanını almıştır.

Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkçe İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Doç.Dr. Yıldırım Ercan Çalış

Lisans eğitimini, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm’ünde 2001 yılında tamamladı. Bir yıl özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, 2003 yılında askerlik görevini tamamladı ve aynı yıl Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine Başladı. Yüksek lisans eğitimi devam ederken aynı kurumda 2004 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005 yılında “Türk Devlet Muhasebe Sistemi ve Uygulamaları” adlı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. Aralık 2008 tarihinde “Dönemsonu İşlemlerinde Değerlemenin Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türk Vergi Kanunlarına Göre İncelenmesi, Farklılıkların Finansal Tablolar Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Bir Uygulama” adlı tezini başarılı şekilde savunarak doktor unvanı almaya hak kazandı.

Halen Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Yıldırım Ercan ÇALIŞ’ın Muhasebe ve Finans alanında çok sayıda makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

İş Ortağımız:

 

 

 

 


Benzer Eğitimler: