Doc. Dr. Oz Secer
Lebib Yalkın Yayımları Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Gayrimenkul Hukuku Eğitimleri İstanbul

Gayrimenkul Hukuku Eğitimi

Gayrimenkul Hukuku Eğitimlerinde, Gayrimenkul Hukuku ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen mevzuat, kanun bilgisi, Gayrimenkul Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Gayrimenkul Hukuku Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Ülkemizde Gayrimenkul Sektörü son dönemde yapılan hukuki düzenlemeler ile yeni bir döneme girmiştir. Bu gelişmeleri takip etmek, değişiklikler öncesi ve sonrasının uygulamaya etkilerini örneklerle değerlendirmek, yasal düzenlemelere uygun yeni projelerin geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Gayrimenkul Hukuku Eğitimlerimiz, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki yönetici ve uzmanlar, danışmanlar, avukatlar ve mali müşavirler için uygulamanın da içinde olan değerli akademisyen uzman tarafından verilecektir.

Eğitim Kapsamı:

 1. KENTSEL DÖNÜŞÜM
  1. Riskli Yapı Tespiti
  2. Riskli Yapı Tespiti Raporu ve Rapora Karşı İtiraz Yolu
  3. İtirazın Teknik Heyetçe Ret Edilmesi İdari Yargı Yerine Başvuru
  4. İtiraz Olmaması Durumunda Sürecin Yürütülmesi
  5. Yıkım İçin Süre Verilmesi
  6. Yapının Arsa Haline Dönüşmesi Üzerine Yapılacak İşlemler
  7. Yeniden Yapı Yaptırılması Konusunda Yapı Maliklerinin Üçte İki Çoğunlukla Karar Vermesi
  8. Üçte İki ÇoğunluğunVereceği Karara Katılmayan Paydaşların Hukuksal Durumu
  9. Kat Mülkiyeti Rejiminde Yapının Yıktırılmasından ve 2/3 Çoğunluğun Vereceği Karardan Önce Yapılması Gerekli ve Yararlı Girişimler
  10. Delil Tespiti Davasıyla Dairelerin ya da Bağımsız Bölümlerin Mevcut Durumların Tespiti
  11. Arsa Paylarının Düzeltilmesi Davası
  12. Kira Yardımı
  13. Harç ve Ücretlerden Bağışıklık
  14. Riskli Yapının Yıktırılması Yerine Güçlendirilmesinin İstenmesi
 1. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
  1. Sözleşmenin Tarafları
  2. Arsa Payının Devri Vaadi
  3. Arsanın Teslimi
  4. İşin Süresi
  5. Süre Uzatımı
  6. Bağımsız Bölümlerin Paylaşılması
  7. Bağımsız Bölümlerin Devri
  8. İnşa Edilen Bağımsız Bölümlerin Arsa Sahiplerine Teslimi
  9. Gecikmenin Yaptırımı
  10. Şerh
  11. İlave İşler
  12. Kat İrtifak ve Kat Mülkiyeti Kurulması
 2. TÜKETİCİ HUKUKU
  1. Taşınmaz Satışı
  2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
  3. Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmesi

Eğitimci:

Doç. Dr. Öz Seçer

1979 yılında İstanbul’da doğan Doç. Öz Seçer, lise öğrenimini Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1998-2004) gerçekleştirmiştir. Doç. Dr. Öz Seçer, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2007 yılında “Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Kar Payı Hakkının Sınırlandırılması” başlıklı tez ile Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans bölümünü tamamlayan Öz Seçer, 2013 yılında yine Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora programını “Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi” başlıklı tez ile tamamlayarak doktor unvanını almaya hak kazanmıştır.

2013 yılında Doç.Dr ünvanı alan Öz Seçer, 2016 yılında “Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi” başlıklı monografiyi doçentlik takdim tezi olarak hazırlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Öz Seçer, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler lisans dersleri, İnşaat Sözleşmeleri, Kişisel Teminatlar, Ayni Teminatlar, Borçlar Hukukunda Güncel Gelişmeler yüksek lisans dersleri vermektedir.


Benzer Eğitimler: