Dr. A.Engin Ergüden
Lebib Yalkın Yayımları Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri


Eğitimin Amacı:

Günlük iş hayatında muhasebe ve finans alanında çalışmalarını yürüten kişilerin vergi hukuku kapsamında sıkça karşılaştıkları konular ve bu konuların çalışma hayatındaki uygulamalarına
yönelik izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi edinebilmeleri amaçlanmaktadır.


Eğitimin Kapsamı:

Bu eğitim ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kapsamında işletmeleri ilgilendiren konulara yönelik genel bilgilere ve güncel gelişmelere yer verilecektir.


Katılımcı Profili:

Mali Müşavirler, Şirketlerin Finans ve Muhasebe Yöneticileri, Denetçiler

 

 

Vergi Kanunları Kitabı 2019:

Lebib Yalkın Yayımları Mevzuat Departmanı tarafından yayımlanan Vergi Kanunları Kitabı 2019, vergi ile ilgili bütün güncel kanunları içermektedir. Vergi Kanunları Kitabı 2019’u diğer vergi kitaplarından ayıran en önemli özelliği sipariş verdiğiniz andaki en güncel içerikle baskıya girmesidir. Yani siparişinizden bir gün önce Vergi Usül Kanunu’nda bir değişiklik olursa bu değişikliği almış olduğunuz kitapta görebileceksiniz.

Satış fiyatı 99 TL olan Vergi Kanunları 2019 kitabımızı eğitimimize katılan tüm katılımcılarımıza hediye ediyoruz.  

Vergi Kanunları Kitabı 2019’un içeriğini görmek ve daha detaylı bilgi almak için tıklayınız…

Eğitim Kapsamı:

GELİR VERGİSİ
– Tam Mükellef Dar Mükellef ayrımı

– Ticari Kazanç (İstisna ve Muafiyetler, Ticari kazancta hasılat, kanunen kabul edilen indirimler, kanunen kabul edilmeyen indirimler)
– Serbest Meslek Kazancı
Hasılat kanunen kabul edilen indirimler

Telif kazancı istisnası ve bunu çeşitli gelir unsurları olarak nitelendirilme şekilleri (Eser sahibi ve kanuni mirasçı için telif, diğerlerinin alıp satması değer artış kazancı, kiralaması gayri menkul sermaye iradı sayılmaktadır)
– Ücret
Ücretin tanımı, hangi ödemelerin ücret sayıldığı,

Kanunen kabul edilen indirimler
Ücret gelirinde istisnalar
– Gayrimenkul Sermaye İradı
Konut ve işyeri kirasında vergilendirme

Kanunen kabul edilen indirimler, kanunen kabul edilmeyen indirimler. İstisna         
Beyanname türleri verme zamanı ve ödeme, (Beyan edilmesi gereken –gerekmeyen gelirler)
Beyannameden yapılabilecek İndirimler.

KURUMLAR VERGİSİ
– Tam Mükellef Dar Mükellef Ayrımı

– Gelir Vergisi Ticari Kazançlarda Yer Alan İndirilecek Giderlere İlaveten KVK’da Yer Alan İndirimler
– Öz Sermayeye Yürütülen Faiz
– Örtülü Sermaye Faizi
– Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
– Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
– Finansman Gider Kısıtlaması
– Beyanname türleri, Verilme ve Ödenme Zamanı.                                                                            

Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık  


Eğitimci

Dr. A.Engin EGÜDEN

Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Muhasebe Finansman programından “Sermaye Piyasası Kanununa Göre Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi” adlı tezi ile tamamladı,  aynı Üniversitenin aynı enstitüsünden “Japon Muhasebe Sistemi ve Türk Muhasebe Sistemi Karşılaştırılması” isimli tezi ile doktora derecesini aldı.  

İş yaşamına 1995 yılında Güreli YMM A.Ş.’de denetçi yardımcısı olarak başladı, 1998 yılında Denet YMM A.Ş.’nin denetim bölümünde kıdemli denetçi olarak çalıştı. 2000–2006 yılları arasında Zorlu Holding A.Ş. İç Denetim Departmanında İç Denetim Müdür Yardımclığı ve İç Denetim Müdürlüğü yapmıştır. 2006 yılı Mart – Temmuz arası D&R Mağazacalık A.Ş.’de Genel Müdür danışmanlığı yapmış ve bağımlı olarak son profesyonel iş yaşantısını Unitim Holding A.Ş.’de 2006 -2009 yılları arasında  İç Denetim Müdürü olarak tamamlamıştır.

Hali hazırda  2009 ekim ayında kurduğu Erler SMMM Denetim Hizmetleri Ltd Şti.’de  yönetici ortak olarak denetim danışmanlığı ve denetim hizmetleri vermektedir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN SMMM ve CRMA ruhsatına sahip olup,  Türkiye İç Denetim Enstitüsü Akademik İlişkiler Komitesi üyesi,  The Institute of Internal Auditors, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Muhasebeciler Mali Müşavirler Birliği Derneği üyesidir.

Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.

Ayrıca Dr. A.Engin ERGÜDEN, TÜRMOB – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliğinde Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Standartları ve Uygulamaları ile Kamu Gözetimi Kurumu, meslek mensubu yetkilendirme eğitimleri kapsamında Bağımsız Denetim Standartları ve Şirketlere yönelik profesyonel  eğitimlerde vermektedir.

 

 


Benzer Eğitimler: