Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu
Eğitim Süresi 2 Gündür.
1250 TL+KDV
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Ölçümü ve Raporlanması Eğitimi;

Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Ölçümü ve Raporlanması Eğitiminde, Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Ölçümü ve Raporlanması ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi Ölçümü ve Raporlanması Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Eğitimin Amacı:
Finansal varlıklarının UMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına göre değerleme uygulamalarının incelenerek, gerçeğe uygun değerin kullanılması sonucu ortaya çıkan değer artış ve azalışlarının nerede raporlandığını araştırmaktır. Bu amaçla, öncelikle UMS 39 kapsamında finansal araçların sınıflandırılması, değerlemesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamaların detaylı bir biçimde verilmesi eğitimin ilk önceliğidir. Eğitimin bir başka amacı da, bir işletmenin (üretim, finans sektörü) finansal tablolarında finansal varlıklar hakkında kayda alma, değerleme, kayıt dışı bırakma ve açıklanacak bilgiler konusundaki ilkeleri detaylı olarak katılımcılara sunmaktır. Bu kapsamda eğitimde UMS 39 standardı ile birlikte, UFRS 9 – Finansal AraçlarUMS 32 – Finansal Araçlar: Sunum UFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklamalar standartları ele alınacaktır.

Katılımcı Profili:
Bankaların Orta Kademe Yönetimi, Muhasebe, Mali Raporlama, İç Kontrol ve Uyum, Teftiş Birimleri

Bu eğitim KGK (Kamu Gözetim Kurumu) tarafından Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Eğitim Tebliğ‘i kapsamında temel mesleki eğitim olarak onaylanmıştır. 

Her bağımsız denetçi 3 yılda 120 kredi karşılığı eğitim almakla yükümlüdür. Temel mesleki konularda ise yılda en az 20 kredi karşılığı eğitim alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu eğitim temel mesleki konular alanında 14 kredi olarak değerlendirilecektir.

Eğitim Kapsamı:

– UFRS Kapsamında Finansal Araçlar ve Sınıflandırılması
– Gerçeğe Uygun Değer Kavramı ve Uygulanması
– Gerçeğe Uygun Değeri Gelir Tablosu ile İlişkilendirilen Finansal Varlık (Alım-Satım Amaçlı Finansal Varlık) Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– Satılmaya Hazır Finansal Varlık Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– Ticari Alacaklar ve Kullandırılan Kredilerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– İskonto Edilmiş Maliyet (Etkin Faiz Yöntemi) ve Uygulaması
– Özkaynak Finansal Varlık Değer Artış Fonu ve Uygulaması
– Finansal Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması
– Basit ve Etkin Faiz Kapsamında Vadeli Mevduatların Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– Kuponlu ve Kuponsuz Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– Kullanılan Kredilerde İndirgenmiş Değer Çalışması
– Ticari Alacaklar Karşılık Çalışması
– Türev Araçlar: Forward, Future, Swap, Opsiyon Sözleşmeleri Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi
– Finansal Riskten Korunma Muhasebesi (Hedge Accounting)
– Finansal Araçların Finansal Tablolarda Sunumu ve Dipnot Açıklamalar

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.

Eğitim KDV oranı %18’dir.
Öğle yemeği ve çay-kahve ikramları katılım bedeline dahildir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yard. Doç. Dr. Halil Yolcu: 
Dr. Halil YOLCU, 1964 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Besni de tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi İİBF İngilizce İşletme Bölümününden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi BSE’de Sermaye Piyasaları Bölümünde, Hayat Sigortalarında Risk Yönetimi konulu teziyle Master, Bankacılık Bölümünden ise Türk Sigorta Sektörünün AB Sürecine Uyumu konulu doktora tezi ile de doktora derecesi almıştır.
İş hayatına Pamukbank ile başladı. Impexbank ile devam etti. 2,5 yıl bankacılık deneyiminden sonra 1991 yılında sigorta sektöründe kariyerine devam etmiştir. 22 yıldan beri Elementer, Hayat ve Bireysel Emeklilik konularında çalışan Dr. YOLCU, 2012 yılında TNC Akademi yi kurarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye başlamıştır.
Dr. Halil YOLCU, SMMM, SPK Bağımsız Denetim ve KGK Bağımsız Denetim Lisansları ve CRMA lisansı sahibi olan Dr. YOLCU, iyi derecede ingilizce bilmektedir.


Benzer Eğitimler: