Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akif Karaca
09:00-17:00
Lebib Yalkın Merkez Ofis, 4.Levent, İstanbul
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Eğitim Tipi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Enerji Hukuku Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Elektrik ve doğalgaz piyasaları ile enerji sektörüne özgü kurulmuş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na ilişkin mevzuat kapsamındaki düzenleme ve uygulamalar detaylı bir şekilde incelenerek gerek bu düzenleme ve uygulamaların amacına ve önemine gerekse serbestleşen enerji sektöründe günümüzde karşılaşılan risk ve aksaklıklara dikkat çekilerek çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:
Hukukçular,  İşletmeci ve Ekonomistler, Pazarlama ve Satış Bölümü Çalışanları, Üst Düzey Yöneticiler.


Eğitim Kapsamı

1) Genel:

 • Enerji Sektörünün ve Enerji Hukukunun Gelişimi
 • Enerji Sektöründe İdari Kurumsal Yapı

2) Elektrik Piyasası

 • Elektriğin Hukuki Niteliği
 • Elektrik Piyasasında Temel Aktörler
 • Türkiye’de Elektrik Piyasası Faaliyetleri, Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi ve Lisanslama
  • 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
  • Lisans Alma Usulü ve Esasları
  • Lisans İçeriği
  • Üretim Faaliyeti
  • Yenilenebilir Enerji ve Hukuki Düzenlemeleri
  • İletim Faaliyeti
  • Dağıtım Faaliyeti
  • Toptan ve Perakende Satış Faaliyeti
  • İthalat ve İhracat Faaliyeti
 • Elektrik Piyasasında Ticaret
  • Piyasa Aktörleri
   • Serbest tüketiciler
   • Aboneler
  • Piyasa Modeli ve Türleri
  • Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasası
  • Dengeleme Güç Piyasası
  • İkili Anlaşmalar Piyasası
 • Sözleşme Yapısı
 • İkili Anlaşmalar ve Model EFET Sözleşmesi

3) Doğal Gaz Piyasası

 • Doğal Gazın Hukuki Niteliği
 • Doğal Gaz Piyasa Aktörleri
 • Türkiye’de Doğal Gaz Piyasa Faaliyetleri, Faaliyetlerinin Hukuki Çerçevesi ve Lisanslama
 • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
 • Üretim Faaliyeti
 • Depolama Faaliyeti
 • Toptan Satış Faaliyeti
 • İthalat ve İhracat Faaliyetleri
 • İletim Faaliyeti
 • Dağıtım Faaliyeti
 • Serbest Tüketici ve Abone Ayrımı
 • Lisans Alma Usul ve Esasları
 • Lisans İçeriği
 • Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri
  • Uluslararası Doğal Gaz Satış Sözleşmeleri
  • Uluslararası Doğal Gaz Taşımacılık Sözleşmeleri
  • Gaz Toptan Satış Sözleşmeleri
  • Abonelik Sözleşmeleri
  • Spot LNG İthalat Sözleşmeleri

4) Petrol Piyasası

 • Petrolün Hukuki Niteliği
 • Petrol Piyasası Aktörleri
 • Petrol Piyasası Faaliyetleri, Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi ve Lisanslama

      -5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu

      -İthalat ve İhracat Faaliyetleri

      -Rafinaj ve İşleme Faaliyetleri

      -Depolama Faaliyeti

      -Taşıma ve İletim Faaliyetleri

      -İhrakiye Faaliyeti

      -Bayilik Faaliyeti

      -Lisans Alma Usul ve Esasları

      -Lisans İçeriği

 • Fiyat Oluşumu ve Sözleşme Yapısı

5) Enerji Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Rekabet Hukuku Meseleleri

 • Adli ve İdari Yargı Yoluyla Çözüm
 • Tahkim
 • Sözleşmeye Üçüncü Şahsın Müdahalesi
 • Arabuluculuk
 • Enerji Sektöründe Rekabet Hukuku Meseleleri

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği, çay-kahve ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.

Katılımcı sayısı sınırlıdır, başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akif Karaca

Dr. Öğr. Üyesi H. Akif Karaca, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2007 yılında “Türk Yabancılar Hukuku Bakımından Serbest Bölgelerin Hukuki Rejimi” konusunda EÜSBE’de tamamlamıştır. Doktora eğitimini 2013 yılında “Transit Boru hattı Anlaşmalarının Müzakeresi” konusunda, İskoçya, Dundee Üniversitesi, Enerji Hukuku ve Politikaları Merkezi’nde (CEPMLP) tamamlamıştır. Yayınlanmış iki adet kitabı ve çok sayıda makale ve bildirisi bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Akif Karaca Milletlerarası Özel Hukuk lisans dersinin yanı sıra, Enerji Hukuku ve Yabancı Yatırım Hukuku alanlarında yüksek lisans dersleri vermektedir.


Benzer Eğitimler: