Yrd. Doc. Dr. Turabi Karadag
Yakında
Kayıt Olun

EĞİTİM KAYIT FORMU

Adınız Soyadınız (gerekli):

Epostanız (gerekli):

Telefon No: (gerekli)

Firma Adı:

Abone No:

Görevi:

Mesajınız:

Eğitim Yeri

Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Bu eğitimle şirket içi çevre yönetim sisteminin kapsamındaki uyum yükümlülükleri bulunan 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İkincil Mevzuatı gerekliliklerinin farkındalığının yaratılması hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili:
Çevre mühendisleri, çevre görevlileri, süreç liderleri, üretim birim yöneticileri, kuruluş içi denetçiler, çevre danışmanlık firması yöneticileri ve çalışanları.

Eğitim Kapsamı:

– Çevre Yönetim Sistemi Standardının Genel Çerçevesi
– Çevre Yönetim Sistemi Uygunluk Yükümlülükleri
– Çevre Yönetim Sistemi Standart Maddelerinin Mevzuat Karşılıkları
– Uyum Yükümlülükleri ve Uygunluk Değerlendirmesinin Gerçekleştirilmesi
– 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Temel İkincil Mevzuatının Yasal Şartlar Kap samında Değerlendirilmesi
– Atık yönetim planın hazırlanması ve yasal süreç’in işletilmesi
– Denetim Süreçleri ve Bileşik Denetim Örneklemesi

Planlanan Eğitim Konuları:

 – Çevre Yönetim Sistemi ,Çevre ve tarihçesi ,ISO 14001 Çevre yönetim sistemi standardı
 – TS EN ISO 14001: Terimler ve tarifler , Çevre yönetim sistemi unsurları
 – Genel şartlar ,Çevre politikası
 – Planlama
 – Çevre boyutları
 – Yasal ve diğer şartlar ,Amaçlar, hedefler ve program/programlar ,Uygulama ve faaliyetler
 – Dökümanların kontrolü ,Faaliyetlerin kontrolü
 – Acil duruma hazır olma ve müdahale
 – Kontrol etme ,İzleme ve ölçme ,Uygunluğun değerlendirilmesi
 – Uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet
 – Kayıtların kontrolü
 – İç tetkik
 – Yönetimin gözden geçirmesi
 – OHSAS Yönetim Sistemi
 – OHSAS 18001
           – İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı
           – İSG yönetim sistemi unsurları

Bu programa katılanlara Lebib Yalkın tarafından hazırlanmış sertifika verilecektir.
Lebib Yalkın Abonelerine %15 indirim uygulanacaktır.
Öğle yemeği, çay-kahve ikramları ve diğer ikramlar katılım bedeline dahildir.
Katılımcılara 1 aylık ücretsiz MEVBANK – mevzuat ve içtihat programı – kullanımı hediye edilecektir.
Katılımcı sayısı sınırlıdır; başvuru sırasına göre ön kayıt yapılacaktır.

Eğitimci:
Yrd. Doç. Dr. Turabi Karadağ
Okan Üniv.-Üsküdar Üniv.İsg Bölm.öğr.Üyesi

Sistem Endüstri Müh-İnşaat Müh
OHSAS18001-14001- Baş Denetçi
A Sınıfı İSG Uzmanı (2006)
NFPA Yangın Eğitimcisi / Patlamada Korunma Uzmanı
Yüksekte Çalışma Eğiticisi
1996-2011 Arasında TSK’da Çeşitli birliklerinde Görev yaptıktan sonra 2011 Yılında  kendi isteği ile emekli oldu.2011 Tarihinde sonra Türkiyenin Büyük inşaat ve Endüstriyel Firmalarında iş güvenliği müdürü, İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ,Yönetim sistemleri entegre sorumlusu,Olarak halen çalışmaktadır. Bureau veritas Firmasının OHSAS18001-14001 Baş denetçisi olarak çeşitli denetlemeler yapmaktadır.
Yrd.Doç.Dr.Turabi KARADAĞ Dünya’da ikinci büyük Asma köprü olan Osman gazi Köprüsünde İş güvenliği müdürü olarak Kurmuş olduğu yönetim sistemleri uygulamalarından dolayı üç yıl içerisinde 27000 Kişinin çalıştığı bir organizasyonda Sıfır Ölüm,Sıfır Ağır yaralamalı Kazasızlık oranı ile bir ilke imza atmıştır.
Halen Okan Üniversitesi,Üsküdar üniversitesi iş sağlığı ve güvenliği Yüksek lisans,Lisans programlarında Yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmakta olup Kendisine Ait İş sağlığı ve güvenliği kitabı 3.baskısını yapmıştır.İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili uluslar arası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır.Türkiyede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olan tüm organizasyonlarda konuşmacı olarak katılmıştır.
LEBİB YALKIN bünyesinde; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,  Denetçisi ,   A Sınıfı İSG Uzmanı , Danışman ve  Eğitmen  ünvanlarına sahip olarak yönetim sistemleri mevzuat gereklilikleri uygunluk durum tespiti ve yasal şartların yerine getirilmesi; sistemlerin kurulumu , işletimi ve denetimi süreçlerinde Yönetim Sistemleri ve Mevzuat Danışmanı olarak görev almaya devam etmektedir.


Benzer Eğitimler: